Clárú Don Chomhdháil

Sa rannóg seo gheobhaidh tú eolas faoi chlárú do Chomhdháil WMOF2018 (22ú go 24ú Lúnasa 2018), agus deis ticéid saor in aisce a chur in áirithe do Fhéíle na dTeaghlach agus don Aifreann Deiridh.  

Nótaí faoin Chlárú:

 • Is féidir le duine fásta aonair clárú mar dhuine aonair nó mar bhall de ghrúpa.
 • Béidh ar bhaill den chléir clárú agus is féidir leo clárú mar dhuine aonair nó mar bhall de ghrúpa.
 • Nuair atá teaghlach ag clárú, cláróidh duine amháin na baill uilig.  Táilli do dhaoine fásta a bhéas i bhfeidhm; ní bhéidh táille ar bith do pháistí faoi 18 mbliana d’aois ach caithfear iad a chlárú le go mbéidh siad ábalta freastal ar na himeachtaí.
 • Is féidir leat ticéad a chur in áirithe do Fhéile na dTeaghlach Dé Sathairn nuair atá tú ag clárú.  Ní féidir é a dhéanamh ina dhiaidh sin.
 • Is féidir lóistín a chur in áirithe ag am cláraithe agus ar an bhfoirm cláraithe céanna. 
 • Ní féidir páistí a chlárú ina n-aonar; caithfear iad a chlárú le duine fásta amháin ar a laghad mar bhaill de theaghlach.

 

Cineálacha Ticéad

Ticéad 5 lá 22ú – 26ú Lúnasa  2018

Clárú ar líne: €68 - Clárú ag an ionad: €78

Freastal ar an Chomhdháil 3 lá  + Fáil cinte ar thicéad do Fhéile na dTeaghlach + Ticéad don Aifreann Deiridh

 • Clár iomlán san RDS ar an 22ú, 23ú agus 25ú Lúnasa 2018.
 • Paca oilithrigh leis an Liotúirge agus an clár do WMOF2018, pacáid le cába Báistí, suaitheantas oilithrigh agus cluasáin do aistriúcháin.
 • Deis deimhnithe Ticéad do Fhéile na dTeaghlach agus don Aifreann Deiridh a chur in áirithe, gan aon chostas breise. 

Ticéad 1 lae do Dhaoine Fásta

Clárú ar líne: €38 - Clárú ag an ionad: €43

Freastal lá amháin ar an Chomhdháil + Deis Ticéad do Fhéile na dTeaghlach a fháil
má tá ticéid ar fáil ag an am + ticéad cinte don Aifreann Deiridh.

 • Clár iomlán san RDS ar an lá.
 • Níl an phaca oilithrigh i gceist..
 • Deis deimhnithe Ticéad don Aifreann Deiridh a chur in áirithe, gan aon chostas breise.
 • Deis Ticéad do Fhéile na dTeaghlach a fháil, gan aon chostas breise, má tá ticéid ar fáil ag an am

Ticéad 1 lae le lacáiste do Phinsinéirí Seanaoise, Daoine gan pá agus Mic Léinn ós cionn 18  

Clárú ar líne: €33 - Clárú ag an ionad: €38

 • Freastal lá amháin ar an Chomhdháil.
 • Deis Ticéad do Fhéile na dTeaghlach a fháilmá tá ticéid ar fáil ag an am
 • Ticéad cinte don Aifreann Deiridh.

Ticéad 5-lá do Pháistí 22ú – 26ú Lúnasa 2018

Saor ach caithfear iad a ainmniú agus a chlárú mar chuid de Ghrúpa Teaghlaigh

Freastal ar an Chomhdháil 3 lá  + Fáil cinte ar thicéad do Fhéile na dTeaghlach + Ticéad don Aifreann Deiridh

 • Clár iomlán san RDS ar an 22ú, 23ú agus 25ú Lúnasa 2018.
 • Paca do pháistí
 • Deis deimhnithe Ticéad do Fhéile na dTeaghlach agus don Aifreann Deiridh a chur in áirithe, gan aon chostas breise. 
 • Caithfear gach páiste faos 18 mbliana d’aois a chlárú le freastal le tuismitheoirí nó caomhnóirí cláraithe..

Ticéad Aonlae do Pháistí

Saor ach caithfear iad a ainmniú agus a chlárú mar chuid de Ghrúpa Teaghlaigh

Freastal lá amháin ar an Chomhdháil + Deis Ticéad do Fhéile na dTeaghlach a fháil
má tá ticéid ar fáil ag an am + ticéad cinte don Aifreann Deiridh

 • Clár iomlán san RDS ar an lá.. 
 • Níl aon phaca oilithrigh do pháistí i gceist 
 • Deis deimhnithe Ticéad don Aifreann Deiridh a chur in áirithe, gan aon chostas breise.
 • Deis Ticéad do Fhéile na dTeaghlach a fháil, gan aon chostas breise, má tá ticéid ar fáil ag an am

 

Cineál Cláraithe

CLÁRAIGH ANSEO 

Teaghlach (ar a laghad duine fásta amháin, aon uimhir de pháistí).

Duine Fásta Aonair

 

Lucht Beatha Rialta  (Bráithre agus Siúracha)

Sagart/Deagánach

Easpag/Cairdinéal

Grúpa suas go 15 dhuine (Paróiste/Deoise, Eagraíocht )

Grúpa de 16 dhuine nó níos mó (Paróiste/Deoise, Eagraíocht )

Le eolas a fháil f a thicéid do Fhéile na dTeaghlach amháin, cliceáil anseo.
Le eolas a fháil f a thicéid don Aifreann Deiridh amháin, cliceáil anseo.

 

Táimíd buíoch dár n-aistritheirí deonacha go léir a chabhraigh linn an leathanach seo a chur ar fáil i nGaeilge

Téigh i dteagmháil linn

WMOF2018 Office

Holy Cross Diocesan Centre,

Clonliffe Road, Dublin 3, Ireland

Tel.: +353 1 567 6800

Email: info@worldmeeting2018.ie

Lean muid