Aifreann Deiridh

Ticéid don Aifreann Deiridh ar an Domhnach 26 Lúnasa 2018 

Tá ticéid don Aifreann Deireanach i bPáirc an Fhionnuisce ar fad curtha in áirithe anois.

Click on this link to access our page for the latest updates on tickets.

- Is imeacht saor in aisce é an tAifreann ach caithfidh tú ticéad a bheith agat le fáil isteach. Béidh ar gach duine fásta agus gach páiste ticéad a bheith acu. Caithfidh gach duine faoi 18 mbliana bheith in éineacht le duine fásta. Is do rannóga le seasamh iontu gach ticéad.

- Má tá do thicéad/thicéid curtha in airithe agat cheana le freastal ar an Aifreann i bPáirc an Fhionnuisce tríd an leathanach seo nó tré Chlárúchán don Chomhdháil Thréadach ni gá duit aon rud a dhéanamh – tá do thicéad/thicéid slán cheana. Cuirfear sonraí faoi do thicéid chugat tré ríomhphost roimh Iúl 31 agus béidh tú ábalta iad a phriondáil sa bhaile roimh theacht.  

Bhí deis ag daoine a bhí ag freastal ar Chomhdháil Thréadach WMOF2018 san RDS ticéad don Aifreann Deireanach a chur in áírithe saor in aisce. Tá na h-áiteanna go léir don Chomhdháil Thréadach curtha in áírithe freisin.

Fógra tábhachtach faoi Thicéid

Tá Ticéid a n-eisiúint anois ar an 10ú Lunasa.

Bhí sé ar intinn againn na ticéid a chur amach tre ríomhphost faoin 31ú Iúl ach ní rabhmar ábalta é sin a dhéanamh de bharr an líon mór daoine a chuir in iúl dúinn gur mhian leo taisteal chuig an imeacht i gcarranna. Ní féidir leis an infreástruchtúír i mBaile Átha Cliath freastal orthu sin ar fad a léirigh  go bhfuil siad ag teacht i gcarranna. Chuireamar moil ar eisiúint na dticéad go dtí an 10ú Lúnasa ionas gur féidir linn na bealaigh dath-chódaithe a chríochnú, bunaithe ar an eolas atá faighte againn faoi cá as a bhfuil na daoine atá ag freastal ag teacht.

Glac uainn go bhfuighidh tú do thicéid le priondáil sa bhaile in am tráth don Aifreann Deireanach.

Féach, le do thoil, ár rannóg ar Phleanáil do Thurais anseo.

Nuair a bhí tú ag clárú do thicéad h-iarradh an t-eolas seo ort:

Ainm & seoladh poist    Le tú a aithint mar an duine atá ag iarraidh an ticéid.

Seoladh ríomhphoist    Cuirfear do thicéid chugat tré ríomhphost 

Eolas taistil -      Fiafrófar díot cá as a mbéidh tú ag taisteal ar an lá agus conas a phleanálann tú taisteal

Eolas 

Cén fáth a bhfuiltear á iarraidh seo orm?

Ainm & seoladh poist

Le tú a aithint mar an duine atá ag iarraidh an ticéid.

Seoladh ríomhphoist

Cuirfear do thicéid chugat tré ríomhphost 

Eolas taistil

Fiafrófar díot cá as a mbéidh tú ag taisteal ar an lá agus conas a phleanálann tú taisteal. Bunófar an bealach ainmnithe le leanacht agat chuig an imeacht ar an eolas seo.

Ní bhéadh do thicéad le dul isteach faighte agat díreach i niaidh é a chur in áirithe – Cuirfear ticéid amach níos goire don ócáid tré ríomhphost i bhfoirm ticéid ‘priondáil sa bhaile’. Leis an ticéad béidh eolas taistil, chomh maith le sonraí fá conas dul go dtí do rannóg ag an imeacht.  Your 'print at home' ticket will be sent to you by email by the 31st July.

Coaches Permits for Phoenix Park

We are no longer able to issue further coach permits for Sunday 26th as the coach parking places are now full.

Clárúchán Cléireach

Tá gá le creidiúnú cléireach do bhaill den chléir atá ag comhcheiliúradh ag an Aifreann Deireanach. Cliceáil anseo i gcóir tuilleadh eolais.

Ullmhaigh do d’aistear

•    Tabhair dóthain ama duit féin leis an ionad a shroichint. Cé go mbéidh siúl i gceist, béidh áiteanna scíth ar feadh an bhealaigh ar mhaithe le do chompórd.
•    Ní féidir roinnt siúil a sheachaint i ngeall ar mheid, scála agus ionad na h-imeachta seo.
•    Cé gur ionad seasaimh é seo, béidh cead agat cathaoir bheag fillte a thabhairt leat. Cuirfear tuilleadh sonraí ar fáil níos goire do dháta an Aifrinn Dheireanaigh ar cad tá ceadaithe agus béidh siad le fáil anseo.
•    Loirg comhairle leighis má tá aon imní ort faoi bheith ábalta páirt a ghlacadh in imeacht ar an scala seo.

Léigh tuilleadh faoi ullmhú do thuras fada anseo.

Pleanáil do Mhodh Taistil

•    Socraigh conas a rachaidh tú go Páirc an Fhionnuisce tamall maith roimh an lá. Moltar go láidir duit siúl, dul ar iomparas poiblí nó grúpa (cóiste) go dtí an imeacht seo.
•    Tabharfar tosaíocht d’iomparas poiblí agus cóistí agus bhéarfaidh siad níos goire do Phairc an Fhionnuisce thú ná i ngluaisteán.
•    Ní bhéidh tú ábalta tiomáint suas go nó gar do Pháirc an Fhionnuisce i ngluaiseán.

Tá plean cuimsitheach iomparais á chríochnú agus cuirfimíd eolas iomlán ar gach modh taistil go luath. Béidh na pleananna seo ar fáil ar www.transportforireland.ie,  agus www.gov.ie/en/visit-of-pope-francis

Síntiús Deonach

Tá freastal ar an imeacht seo saor in aisce go h-iomlán. Ag deireadh áirithint na dticéad, áfach, tugadh deis do dhaoine síntiús deonach a thabhairt do Chruinniú Domhanda na dTeaghlach 2018 le cabhrú leis na costais a ghlanadh. Tá sé sin go h-iomlán roghnach agus ní raibh eisiúint ticéad ag brath, ar aon slí, ar shíntiús deonach a fháil.
•    Do Cheisteanna Coitianta ar Thicéid don Aifreann Deireannach i bPáirc an Fhionnuisce cliceáil anseo
•    Do thuilleadh eolais faon Aifreann Deireanach, cliceáil anseo
 

Táimíd buíoch dár n-aistritheirí deonacha go léir a chabhraigh linn an leathanach seo a chur ar fáil i nGaeilge

Téigh i dteagmháil linn

WMOF2018 Office

Holy Cross Diocesan Centre,

Clonliffe Road, Dublin 3, Ireland

Lean muid