Urraí

Ar mhaith leat Urraíocht a dhéanamh?

Ócáid domhanda  thar a bheith suntasach a bheidh i gCruinniú Domhanda na dTeaghlach 2018 agus í ar na cinn ba thábhachtaí in Éirinn i 2018 agus go deimhin i stair na tíre. 

Tiocfaidh na mílte teaghlach le chéile chun páirt a ghlacadh.  Beidh deis ag na mílliúin daoine féachaint ar na himeachtaí ar an dteilifís agus trí mheáin eile. 

Ba mhór againn do thacaíocht.  Bí linn chun go n-éirí go geal leis an ócáid seo!

SponsorshipGrianghraf le: Des McMahon

Cén leas a bhainfidh an eagraíocht/comhlacht agatsa as urraíocht a dhéanamh?

Creidimid go daingean go raghaidh WMOF2018 i bhfeidhm go mór ar chroí na mílte ar fud an domhain mhóir is go háirithe anseo in Éirinn, ní hamháin ar bhonn spioradálta ach ar bhonn eacnamaíoch freisin.   Mar urra, cabhróidh tú leis an méid sin go léir a chur i gcrích trí dhul i bhfeidhm ar a leithéid seo a leanas :

  • Teaghlaigh, daoine aonair, lanúineacha gan chlann nó tuismitheoirí, teaghlaigh shínte agus an chléir san áireamh.  Daoine Fásta idir Óg is Aosta, An Óige agus Leanaí.
  • Na céadta míle duine a leanfaidh sinn trí na meáin chraolta, clóite agus sóisialta.
  • Ceannairí reiligúin agus eile ar fud an domhain
  • Iriseoirí Náisiúnta agus Idirnáisiúnta agus Lucht Tionchair
  • Saorálaigh, eagraíochtaí, taispeántóirí, cainteoirí,  ealaíontóirí agus cách a bheidh páirteach sna hócáidí.


Mar urra bainfidh tú leas as an mbaint a bheidh ag an eagraíocht, comhlacht nó branda agatsa lenár ngníomhaíochtaí ar fud na tíre.  Táimid sásta labhairt leat faoi roghanna agus an leibhéal urraíocht a bheadh oiriúnach don chomhlacht/eagraíocht.  .

Teagmháil:
Anne Griffin
Bainisteoir Ginearálta
Oifig Chruinniú Domhanda na dTeaghlach 2018 
Ionad Deoise na Croise Naofa, Bóthar Chluain Life, Baile Átha Cliath 3
 

Táimíd buíoch dár n-aistritheirí deonacha go léir a chabhraigh linn an leathanach seo a chur ar fáil i nGaeilge

Téigh i dteagmháil linn

WMOF2018 Office

Holy Cross Diocesan Centre,

Clonliffe Road, Dublin 3, Ireland

Lean muid