Síntiús

Síntiús

Tabhair bronntanas ríthhábhachtach do theaghlaigh is don Eaglais, tacaigh linn trí shíntiús led thoil! 

  • Tá do chabhair ag teastáil uainn chun go n-éireoidh le Cruinniú Domhanda na dTeaghlach.
  • Glacfar le buíochas ó chroí le haon rud is féidir leat a thabhairt mar cuirfidh sé go mór le rath ar an gcruinniú.
  • Úsáidfear gach síntiús chun na costais a bhaineann le heagrú a leithéid d’ócáid ollmhór agus  WMOF2018 a ghlanadh

Please donateGrianghraf le: Des McMahon

Le do shintiús féadfaimid teacht ar ábhair agus acmhainní a bheidh riachtanach don phleanáil agus cur i gcrích.  Mar shampla, beidh orainn ábhar a sholáthar don gClár Ullmhúcháin Caiticeasmach, airteagail sacaraimintiúla agus éide sagairt a cheannach; an suíomh idirlín seo a choimeád beo chun gur féidir leis an domhan mór a bheith páirteach; seirbhísí aistriúcháin agus mínithe a sholáthar, éide a cheannach do shaorálaigh; íoc as  comharthaíocht agus taisteal do chainteoirí; láithreacha agus córais fuaime a fháil ar cíos agus seirbhísí a phleanáil. Beifear thar a bheith buíoch do gach aon síntiú

Féadfar síntiús a thabhairt mar a leanas:

- Text Message: 

Text FAMILY to 50300 to donate €4. Text costs €4. World Meeting of Families will receive a minimum of €3.60. Service Provider: LIKECHARITY. Helpline: 076 6805278.

- Aistriú Bainc:

Ag seo ár sonraí Bainc:
Allied Irish Bank
Sráid an Dáma
Baile Átha Cliath 2
Ainm ar an gCunas: Cruinniú Domhanda na dTeaghlach 2018
IBAN IE54 AIBK 9320 8657 4751 63
BIC - AIBKIE2D

Luaigh “Síntiús” led thoil ar an íocaíocht. 

- Seiceanna nó ordú airgid 

Más fearr leat seic nó ordú airgid, íoc led thoil le Cruinniú Domhanda na dTeaghlach 2018,  seol tríd an bpost í chuig an oifig seo againne agus luaigh do shonraí teagmhála:

Oifig WMOF2018 
Ionad Deoise na Croise Naofa,
Bóthar Chluain Life, Baile Átha Cliath 3,

- Bailiúcháin Náisiúnta

In Éirinn, tá ceithre bhailiúchán náisiúnta Domhnaigh san Eaglais á reáchtáil ag an gComhdháil na nEaspag thar tréimhse na n-ullmhúchán. Go raibh maith agaibh as an dtacaíocht go dtí seo.  

- Mar chuid den Chlárú

Nuair a dhéanann tú clárú duit féin nó dod theaghlach do  Chruinniú Domhanda na dTeaghlach 2018, beidh rogha agat síntiús breise a thabhairt a ligfidh do theaghlach eile teacht ag an ócáid.
Má tá breis eolais nó admháil uait, seol sonraí an síntiús agus do shonraí teagmhála (Ainm, Seoladh, Uimhir Fóin) trí r-phost chuig donate@worldmeeting2018.ie  nó glaoigh orainn ag  +353 1 567 6800.

Míle buíochas as tacú linn.

Más maith leat tacú linn mar ghnó féadfaidh tú a bheith mar urra/páirtí, tá breis eolais anseo.​

 

Táimíd buíoch dár n-aistritheirí deonacha go léir a chabhraigh linn an leathanach seo a chur ar fáil i nGaeilge

Téigh i dteagmháil linn

WMOF2018 Office

Holy Cross Diocesan Centre,

Clonliffe Road, Dublin 3, Ireland

Lean muid