Acmhainní Scoile

Táimíd ag obair ar an leathanach seo a aistriú. Go raibh maith agat as bheith foighneach. Oibritheoirí deonacha ar fad atá ag déanamh an aistriúcháin dúinn. Dá mba mhaith leat bheith i do bhall dár bhfoireann aistritheoirí deonacha bhéimís buíoch díot ach é sin a chur in iúil dúinn ag info@worldmeeting2018.ie
Go raibh mile maith agat.

School resources on Pope Francis

You can download new resource material to use by both junior and senior cycles.

Pray-a-thon 

The Pray-A-Thon is an initiative for children as Ireland prepares to host WMOF2018 in August. It is an invitation to reach out to family members/friends and pray for them and any special intentions they might have. Similar to the aim of read-a-thons of fostering the habit of regular reading, the Pray-A-Thon can also encourage children in the practice of praying within the family home.

Easily downloadable, the prayer card can be printed by schools, parishes or parents, and given to children to fold into a booklet, bring home and fill in individually. 

 Visit our Pray-a-thon  page and join us in this initiative as a way of preparing our hearts for August 2018.

Colouring-In Pages

For younger children, we have created colouring pages of different figures in the Icon of the Holy Family and of our St Patrick's Day window stickers.Please download and print the following:

Icon figures colouring page here.

St Patrick's Day colouring page here.

The Mascot artist (painter)

The Mascot surprise

Family of Saint Thérèse

Pray-a-Thon

Let's Talk Family! Let's Be Family! School Resources

Prepared by the Primary Diocesan Advisers, Education Secretariat, Archdiocese of Dublin

As part of the preparation to celebrate WMOF2018, families and catholic primary schools are invited to reflect, explore and celebrate the joy of love in family life.

Scoileanna Caitliceacha: Glaoite le bheith ina dTeaghlach de Theaghlaigh

Roghnaigh an Pápa Proinsias Baile Átha Cliath, Éire le óstáíl a dhéanamh ar Chruinniú Domhanda na dTeaghlach 2018. Ó 21ú go 26ú Lúnasa 2018, cruinneoidh teaghlaigh agus daoine eile ó gach cearn den domhan i mBaile Átha Cliath lena saol lena chéíle a cheiliúradh, lena dtaithí a roinnt, le machnamh ar na dushláin atá rompu agus le fás le chéile i gcreideamh. Tugann an imeacht seo deis speisialta do theaghlaigh scoile ní amháin gurab iad na tuismitheoirí príomh-oideachasóirí a bpáistí a cheiliúradh ach freisin an ról bunúsach a choimhlíonann scoileanna Caitliceacha i gcabhrú le tuismitheoirí a gclann a thogáíl.

I bpáirt le Cruinniú Domhanda na dTeaghlach 2018, tá clár bliana caiticeasmach ullmhaithe ag Coiste Stiúrtha Sheachtain na Scoileanna Caitliceacha do bhun-scoileanna agus d’iar-bhunscoileanna. ‘Sé téama an chláir seo Scoileanna Caitliceacha: Glaoite le bheith ina dTeaghlach de Theaghlaigh. Tugann an clár cuireadh do scoileanna Caitliceacha machnamh agus ceiliuradh a dhéanamh ar an ngaol atá idir an baile, an scoil agus an paróiste tré páirt a ghlacadh i gceithre nóíméad fo-théamach caiticeasmach.

Nóiméad a hAon – Teaghlaigh Dóchais – Mí na Samhna 2017
Nóiméad a Dó –Teaghlaigh Creidimh – Eanair 2018 (Seachtain na Scoilenna Caitliceacha 2018)
Nóiméad a Trí – Teaghlaigh Grá – Carghas 2018
Nóiméad a Ceathair Teaghlaigh Lúcháire – Aibreán/Bealtaine 2018


Is féidir na hacmhainní go léir do gach ceann de na nóiméid thuas a fháil tríd an nasc seo leanas:http://www.catholicschools.ie/resources-for-use-in-catholic-schools/ 

Téigh i dteagmháil linn

WMOF2018 Office

Holy Cross Diocesan Centre,

Clonliffe Road, Dublin 3, Ireland

Lean muid