Imeachtaí Ullmhúcháin

Is mó ná imeacht aonair é Cruinniú Domhanda na dTeaghlach 2018. Is próiséas é tré nár féidir linn saibhreas “Soiscéal Teaghlaigh” na hEaglaise a cheiliúradh agus a iniúchadh.  Ar fud na hÉireann agus ar fud an domhain cheana tá daoine ag iniúchadh an tsaibhris seo mar bhealach le hullmhú do WMOF2018 go háitiúil.

Tugaimíd cuireadh duit páirt a ghlacadh in imeachtaí ar leith a bhéas ar siúl ar fud na hÉireann agus ar fud an domhain.  Béidh cuid de na himeachtaí a neagrú againne, cuid eile ag deoisí, paróistí, gluaiseachtaí agus daoine aonair éagsúla.

Cuir ríomh-phost chugainn le do thoil má tá tú ag eagrú aon imeacht ullmhúcháin do Cruinniú Domhanda na dTeaghlach 2018 gur mhaith leat go mbéadh fhios ag daoine eile faoi agus go nglacfaidís páirt ann.

Cláraigh dár nuachtlitir agus lean muid ar meáin shóisialta le tuilleadh eolais a fháil de réir mar bhéas sé ar fáil. 

Táimíd buíoch dár n-aistritheirí deonacha go léir a chabhraigh linn an leathanach seo a chur ar fáil i nGaeilge
Imeachtaí atá ag teacht Imeachtaí roimhe seo
There are no events for this criteria.

Téigh i dteagmháil linn

WMOF2018 Office

Holy Cross Diocesan Centre,

Clonliffe Road, Dublin 3, Ireland

Lean muid