Guíaton

Guíaton – Tionscnaíocht nua do Theaghlaigh le hUllmhú do WMOF2018 sa Bhaile!

Is tionscnaíocht é an Guíaton do pháistí agus Éire ag ullamh le h-óstáil a dhéanamh ar WMOF2018 i mí Lúnasa. Is cuireadh é síneadh amach chuig baill den teaghlach/cairde agus guí ar a son agus ar son aon intinn a d’fhéadfadh bheith acu. Cosúil le h-aidhm an Léaton nós leitheoireacht rialta a chothú, is féidir leis ah  Ghuíaton páistí a spreagadh nós na h-urnaí a chleachtadh i mbaile an teaghlaigh.

Is fuirist an a urnaí a íoslódáil, agus is féidir le scoileanna, paróistí nó tuismitheoirí é a phriondáil agus a thabhairt do pháistí le filleadh ina leabhrán, le tabhairt abhaile agus le líonadh isteach duine ar dhuine. Tá spás sa chárta do suas le 20 ainm agus scrobhann na páistí síos ainmneacha ball den teaghlach/cairde a nguífidh siad ar a son gach lá dá nGuíaton. Is féidir le liostaí aonair bheith chomh fada nó chomh gearr is a chinneann gach páiste – is geallúínt phearsanta an Guíaton agus ní  comórtas! Tugtar cuireadh do pháistí úsáid a bhaint as na focail “le do thoil, go raibh maith agat agus tá brón orm” agus iad ag guí, focail a spreagnn an Pápa Proinsias muid le h-úsáíd inár saol laethiúil teaghlaigh. Ar an lá deireanach guíonn na páistí ar son ball den teaghlach a fuair bás agus do theaghlaigh ar fud an domhain atá ar an ngannchuid

An do Pháistí amháin an Guíaton? 

Ní do pháistí amháin an Guíaton: is do gach duine é! Tá paróistí ar fud na tíre ag déanamh cóipeanna den Ghuíaton agus á gcur ar fáil do mhuintir an pharóiste; béidh séiplínigh a gcur ar fáil in ospuidéil, ollscoileanna agus scoileanna. Chuireamar teachtaireacht speisialta chuig baill d’oird rialta agus misiúnaithe na hÉireann bheith linn sa tionscnamh seo. Táimíd ag iarraidh ar oilithrigh idirnáisiúnta, grúpaí óige, tuismitheoirí, seantuismitheoirí agus ortsa freisin, páirt a ghlacadh sa Ghuíaton mar bhealach lenár gcroíthe a ullmhú do Lúnasa 2018.

Íoslódáíl do Ghuíaton anseo!


Táimíd buíoch dár n-aistritheirí deonacha go léir a chabhraigh linn an leathanach seo a chur ar fáil i nGaeilge

Téigh i dteagmháil linn

WMOF2018 Office

Holy Cross Diocesan Centre,

Clonliffe Road, Dublin 3, Ireland

Lean muid