Podcast

Pléimís Teaghlach! – Podchraoladh Chruinniú Domhanda na dTeaghlach 2018 

“Pléimís Teaghlach!” an teideal atá ar phodcraoladh seachtainiúl Chruinniú Domhanda na dTeaghlach 2018, áit gur féidir éisteacht le hagallaimh agus le scéalta faoi na hullmhúcháin atá ar siúl don 9ú Cruinniú Domhanda na dTeaghlach. I measc na rudaí a phléitear ar an bpodchraoladh tá an lúcháir agus na dúshláin a bhaineann le saol an teaghlaigh agus sinn ag dul idtreo mórimeacht na bliana seo chugainn.  Is í Brenda Drumm, Bainisteoir Meáin agus Cumarsáide an Chruinniú Domhanda na dTeaghlach 2018 a bheidh ag cur an podchraoladh i láthair.

12th Episode: Our latest podcast is now available. We have Bishop Denis Nulty speaking about the WMOF2018 Icon visit to the Diocese of Kildare and Leighlin and our junior reporter Sadhbh (aged 10) asking questions to some of the staff, including how many days are left until the start of WMOF2018! 

11th Episode: Our latest podcast episode features Richard Brennan, Volunteer Project Manager about how the volunteer plans are progressing. This week's news snippets focus on the latest registration milestone for WMOF2018; the Host a Family programme; Humans of World Meeting of Families; The Journey of the WMOF2018 Icon to a prison; and Volunteer 2,500! 

10th Episode: The latest episode has just been published and it features a chat with three of our wonderful diocesan delegates: Father Arnold Rosney from the Diocese of Killaloe; Ms Sheena Darcy from the Diocese of Elphin; and, Father Martin Hayes from the Archdiocese of Cashel and Emly.This week's news snippets focus on the latest registration milestone for WMOF2018 of 8,000 delegates; the Host a Family programme; the WMOF2018 International Catecheses from the Dicastery for Laity, Family and Life; and, the release of the preliminary programme for the WMOF2018 Pastoral Congress.

9ú Eipeasóid: In eipeasóid na seachtaine seo tá Brenda ag caint leis an Athair Tim Bartlett, Rúnaí Ginearálta  CDnadT2018, mar gheall ar a bhfuil súil aige leis ón imeacht agus mar gheall ar na hullmhúcháin dó agus conas atá ag éirí leo.Tugtar léargas i bpíosaí nuachta na seachtaine seo ar an dTogra Amoris  “Pléimís Teaghlach! Bímís Teaghlach” do Lá ‘le Bhailintín; ar an gClár Óstáil Teaghlach/ Oilithreach mar Theaghlach Óstaigh; ar an gCatecheses Idirnáisiúnta a d’eisigh Dinseacht don tuath, don teaghlach agus don bheatha, agus ar Chlárú do CDnadT2018.

8ú Eipeasóid: In eipeasóid na seachtaine seo tá Brenda ag caint le Richard Brennan, Bainisteoir an Tionscnaimh Dheonaigh le CDnadT faoi mhéid an chláir dheonaigh don mhórthionól i mí Lúnasa. Chomh maith leis sin, labhrann an tEaspag Denis Nulty, Easpag Dheoise Chill Dara agus Leithghlinn faoi conas gur féidir le daoine tacú le CDnadT2018 le hocht mí le dul go dtí an mórimeacht. Díríonn píosaí nuachta na seachtaine seo ar an gClár Amoris, ar Chlárú don Chruinniú, ar Sheachtain na Scoileanna Caitliceacha 2018, ar an gClár Glacadh le Teaghlach/le hOilithreach mar Theaghlach Óstaigh agus ar an Mórthaispeántas a bheidh ina cuidl árnach de CDnadT2018.

7ú Eipeasóid: In eipeasóid na seachtaine seo tá Brenda ag caint le Seán Farrell, Stiúrthóir na Roinne Idirnáisiúnta  Trócaire, Áisíneacht Fhorbartha thar lear de chuid an Eaglais Chaitlicigh in Éirinn, mar gheall ar an obair a bhíonn ar siúl acu irith na bliana a chuireann ar chumas teaghlaigh Éireannacha cabhrú le teaghlaigh in áiteanna ar domhan atá ag fulaingt de bharrghorta, chogaidh agus coimhlintí eile. Beidh nuacht chomh maith ar phodchraoladh na seachtaine seo faoi Chéiliúradh na nOibrithe Deonacha ar Lá Idirnáisiúnta na nOibrithe Deonacha, ar achmhainní do theaghlaigh ar an bhFéilire Aidbhinte ar líne, ar obair dheonach do CDnadT2018 ar Thogra Chárta Íocóin na Nollag agus ar chlárú do CDnadT2018. 

6ú Eipeasóid:Tá eipeasóid na seactaine seo beagánín difriúil sa mhéid is go bhfuil an t-agallóir á cur faoi agallaimh. Glacann Michael Gannon as Droichead Nua i gCo Chill Dara le cúraimí cur i láthair ó Bhrenda idtreo is gur féidir leis ceisteanna a chur uirthi faoi Fhéilire Aidbhinte fíorúil ar líne a bheidh beo ar shuíomh  idirlíne Chomhdháil Easpag Caitliceach Éireann agus Chruinniú Domhanda na dTeaghlach.Tá béim speisialta ar theaghlaigh i bhFéilire Aidbhinte na bliana seo mar chuid d’ár  
n-ullmhúcháin leanúnach do Chruinniú DomhandanadTeaghlach 2018. Tá gach rud i bhFéilire Aidbhinte na bliana seo  mar gheall ar Achmhainní a thabhairt do theaghlaigh chun ullmhú don Nollaig. Beidh nuacht áirithe faoi imeachtai CDnadT 2018 i Lucsambourg agus i Luimneach ann chomh maith; an scéal iontach go mbeidh Oilithreacht Oifigiúil ó Arddeoise Bhaisington, SAM agus eolas chun dáta faoi obair dheonach i gcomhthéacs Láe idirnáisiúnta na ndeonach a cheiliúrfar ar an 5ú Nollag.

5ú Eipeasóid:Tá Brenda ag labhairt le Natalie Orefice agus Lianne Pap ó ArddheoiseBheirmingham an tseachtain seo. Is comhairleoir do Shoiscéalaíocht an Pharóiste í Natalie agus is Oibrí Togra do Mhinistéireacht Teaghlaigh a comhleacaí Lianne. Tá an bheirt acu ag comhordnú an Oilithreachta Oifigiúil ó Arddheoise Bheirmingham go BaileÁthaCliath do Chruinniú Domhanda na dTeaghlach.
 Tá eolas chomh maith ar phodchraoladh na seachtaine seo ar achmhainní do scoileanna; grúpobair dheonach le CDnadT2018 agus seoladh  CDnadT2018 i ndeoise Achadh Conaire.

4ú Eipeasóid:Tá Brenda ag caint le Ephrem Feeley – Cumadóir “A joy for all the earth”, Iomann Oifigiúil an 9ú Cruinniú Domhanda na dTeaghlach. Labharann Ephrem le Breda faoin ionspioráid taobh thiar den Iomann agus an fáilte atá á chur roimhe go dtí seo. Tá píosaí chomh maith an tseachtain seo faoi roghnú an Teaghlaigh Hyland mar an teaghlach toscaireachta do CDnadT2018 ó Arddheoise Cuan Briste i Sydney nahAstráile; agus an míliú clárú cinniúnach do  CDnadT2018.

3ú Eipeasóid:Is le Petra Conroy atá Brenda ag labhairt an tseachtain seo mar gheall ar Amoris : “Pléimís Teaghlach ! Bímís Teaghlach!” an clár  ullmhúcháin do CDnadT2018. Tá Petra mar chuid d’fhoireann pleanála tréadach do CDnadT2018. Tá eolas chomh maith mar gheall ar leabhair urnaithe nua do theaghlaigh ó Dheoise Chluain Uamha; an grúpa chéád daoine atá ag teacht le hOilithreacht ó ArddheoiseBheirmingham, Sasana; agus beidh CDnadT2018 i gComhpháirt  le Comhdháil Easpag Caitliceach Éireann ar FhéilireAidbhinte ar line na bliana seo.

2ú Eipeasóid:  In eipeasóid na seachtaine seo tá Brenda ag caint leis an Athair Damien Mc Neice mar gheall ar ícóin álainn an Teaghlaigh Naofa, saothar comisiúnaithe ag CDnadT. Is sagart d’Ard-deoise Bhaile Átha Cliath é an tAthair Mc Neice, a bheidh ina fhear an tí thar ceann Ardeaspaig Bhaile Átha Cliath. Ar phodchraoladh na seachtaine seo chomh maith beidh scéal mar gheall ar chomórtas éidí sagart a dhearadh, éidí a úsáidfear le linn imeachtaí Chruinnuithe nabliana seo chugainn i mBaile Átha Cliath. 

An Chéad Eipeasóid:  Sa chéad eipeasóid den phodchraoladh labhrann Richard Brennan, Bainisteoir Thionsnamh na nDeonach le CDnadT mar gheall ar chlár na ndeonach. Labhrann Richard mar gheall ar cé a bheadh i dteideal a bheith mar dheonach agus faoi cad lena mbeifear ag súil tar éis do dheonach clárú. Cliceáil anseo chun éisteacht le clár na seachtaineseo.

Téigh i dteagmháil linn

WMOF2018 Office

Holy Cross Diocesan Centre,

Clonliffe Road, Dublin 3, Ireland

Lean muid