Spás Urnaí sa Bhaile

Mar chuid den ullmhuchán do Chruinniú Domhanda n dTeaghlach 2018, tugann an tionscnaíocht “Spás Urnaí sa Bhaile” cuireadh dúinn pictiúir de na spásanna ina nguímíd sa bhaile a roinnt, mar dheis iniúchadh a dhéanamh ar mar a ghuímíd, cá nguímíd sa bhaile agus mar a athraímíd gnáth-spásanna go h-áiteanna a chuireann Dia i gcuimhne dúinn.

Lean an nasc seo le do ghrianghrafanna a uaslódáíl agus le tuilleadh a léamh fán tionscnaíocht seo atá á chur chun cinn ag Coiste Comhairliúcháin ar Ealaíon agus Ailtireacht Naofa Chomhdháil Easpag na hÉireann i gcomhar leis an Ionad Náisiúnta Liotúirge (Coláiste Phádraig, Maigh Nuad).
 

Táimíd buíoch dár n-aistritheirí deonacha go léir a chabhraigh linn an leathanach seo a chur ar fáil i nGaeilge

Téigh i dteagmháil linn

WMOF2018 Office

Holy Cross Diocesan Centre,

Clonliffe Road, Dublin 3, Ireland

Lean muid