Féilire Aidbhinte

Pléimís Teaghlach! Bímís Teaghlach! an Aidbhint seo i mbliana.

Cinneann an chéad lá den Aidbhint tús na bliana nua don Eaglais  Chaitliceach.

Is í an Aidbhint (ón laidin “ad-venire” = teacht )  séasúr na hEaglaise a chuimsíonn na ceithre Domhnach agus na laethe seachtaine ag tarraingt ar cheiliúradh na Nollag. Is am  ullmhúcháin spioradálta an Aidbhint  roimh theacht an Tiarna ag an Nollaig.  Chomh maith le sin, ullmhaíonn an Aidbhint muid do Théarnamh Críost ag críoch na n-aoiseanna. 

Beidh  fócas speisialta ag  Féilire Aidbhinte na bliana seo ar Theaghlach agus muid ag ullmhú do Chruinniú Domhanda na dTeaghlach an bhliain seo chugainn i mBaile Átha Cliath, 21 – 26 Lúnasa.

Táimid ag tabhairt cuireadh daoibh cliceáil ar dhoraisín beag gach lá i rith séasúr na hAidbhinte. Gheobhaidh sibh ábhar do theaghlaigh, do scoileanna agus don pharóiste.
I mbliana , in ár bhFéilire Aidbhinte, táimid ag tabhairt cuireadh do theaghlaigh am speisialta a ghlacadh le chéile le bheith ag guí, ag comhrá agus le bheith le chéile.

Freisin, táimid ag tabhairt cuireadh do bhaill theaghlaigh  ár ngníomh laethúil cineáltais nó carthannachta a thógáil orthu féin  agus mar sin síneadh amach le cuidiú leo sin atá thart orainn. Táimid ag súil go mbeidh sibh linn ar ár dturas tríd an Aidbhint i mbliana.

Nóta: Ní féidir na doraisíní beaga a oscailt roimh a ndáta ceart féin. Rachaidh an t- ábhar ar line go luath gach maidin. 
Cliceáil anseo le toiseacht ar do thuras Aidbhinte

Táimíd buíoch dár n-aistritheirí deonacha go léir a chabhraigh linn an leathanach seo a chur ar fáil i nGaeilge

Téigh i dteagmháil linn

WMOF2018 Office

Holy Cross Diocesan Centre,

Clonliffe Road, Dublin 3, Ireland

Lean muid