Clár don óige

Clár Óige ag an gComhdháil WMOF 2018 (22 go 24 Lúnasa 2018)

Grianghraf le: Des McMahon

Clár iomlán tiomanta do dhaoine óga!

Gach lá, fad is a bheidh clár na ndaoine fásta ar siúl, féadfaidh daoine óga os cionn 13 bliana d’aois freastal ar a gclár tiomanta spreagúil féin, mar a mbeifear in ann an creideamh a roinnt agus a lasadh le daoine óga eile ó gach cearn den domhan.

Sa chlár óige cuimseofar ceol, taithí guí, ceardlanna, cainteoirí suimiúla,  gníomhaíochtaí spreagúla chomh maith le comhráití, machnamh agus ceiliúradh, iad ag glacadh páirt i dtaithí uathúil neamhghnách creidimh agus ceiliúrtha.

Fógrófar ar ball, ag druidim le dátaí na n-ócáidí, sonraí na gclár, amchlár agus láithreoirí.

Gheofar eolas ar thicéidí don ócáid seo agus eile ar an mír seo againne  Ticéid agus Clárú.

 

Táimíd buíoch dár n-aistritheirí deonacha go léir a chabhraigh linn an leathanach seo a chur ar fáil i nGaeilge

Téigh i dteagmháil linn

WMOF2018 Office

Holy Cross Diocesan Centre,

Clonliffe Road, Dublin 3, Ireland

Tel.: +353 1 567 6800

Email: info@worldmeeting2018.ie

Lean muid