The Role of Education in Raising Families out of Poverty

Táimíd ag obair ar an leathanach seo a aistriú. Go raibh maith agat as bheith foighneach. Oibritheoirí deonacha ar fad atá ag déanamh an aistriúcháin dúinn. Dá mba mhaith leat bheith i do bhall dár bhfoireann aistritheoirí deonacha bhéimís buíoch díot ach é sin a chur in iúil dúinn ag info@worldmeeting2018.ie
Go raibh mile maith agat.

Ról an oideachais i dtógáíl teaghlach as bochtanas

  • “Tá duine bocht, nuair a thógtar amach as timpeallacht sábháílte teaglaigh é, níos soghonta agus i mbaol níos mó ó thréigean agus b’fhéídir ó dhochar.” (An Pápa Proinsias, Amoris Laetitia 242)
     
  • “Is é cúram an oideachais cur ar n’aire gurab iad an domhan agus an tsochaí ár mbaile freisin, go n-oileann sé muid ar conas maireachtáíl le chéile sa bhaile níos mo seo.” (An Pápa Proinsias, Amoris Laetitia 276)
     
  • “Is ‘dualgas an-tromchúiseach’ é oideachas a chur ar pháistí agus san am céanna is ‘cheart príomha’ tuismitheoirí é.” (An Pápa Proinsias, Amoris Laetitia 84)

Déanfar iniúchadh ar mhisiún oideachais an teaghlaigh i rith Chomhdháíl Thréadach WMOF2018, ina bpléifear rólanna agus cearta tuismitheoirí in oideachas, chomh maith leis an ghaol idir oideachas agus leas na dteaghlach, eacnamaíocht, bochtanas agus easpa dídine i measc ábhar eile. 
 

Wednesday 22nd August:
Main Arena Keynote Speaker, Archbishop Eamon Martin, Archbishop of Armagh, Primate of All Ireland and President of the Irish Bishops' Conference, ‘The welfare of the family is decisive for the future of the world’.
Business Breakfast: Why family matters to the economy.
Workshop 2:  The Family: A Resource for Society.
Workshop 4:  No room at the inn: a Christian response to homelessness.

Friday 24th August:
Workshop 4:  The role and rights of parents in Catholic education.

Visit the Pastoral Congress Page for more information on these workshops and full programme.

Téigh i dteagmháil linn

WMOF2018 Office

Holy Cross Diocesan Centre,

Clonliffe Road, Dublin 3, Ireland

Lean muid