Téamaí agus Ábhair

Téamaí agus Ábhair

Príomh-Ábhair

Díreoidh Cruinniú Domhanda na dTeaghlach ar phríomh-cheisteanna ag baint leis an teaghlach as teagasc an Phápa Proinsias i Lúcháír an Ghrá (Amoris Laetitia). Ar na ceisteanna sin tá:
  1. Rol na teicneolaíochta sa Teaghlach
  2. Tionchar aighnis ar theaghlaigh agus páístí
  3. Cur chuige níos inbhuanaithe a thógáíl don gheilleagar, obair agus timpeallacht
  4. Creideamh agus teaghlach
  5. Rólanna ceannaireachta na mban, go domjhanda agus go h-áítiúil
  6. Ról an oideachais I dtógáíl teaghlach as bochtanas
 

Príomhthéama don WMOF2018

Is é an téama uileghabhálach do WMOF2018 i mBaile Átha Cliath, Éire, "Soiscéal an Teaghlaigh: Lúcháír don Domhan". Roghnaíodh an Pápa Francis seo ó fhocail oscailte ó Lúcháir and Ghrá (Amoris Laetitia). Más mian leat níos mó a léamh faoinár téama, cliceáil anseo.
 
Beidh imeachtaí gach lá faoi threoir téama lárnach ó Lúcháir an Ghrá.
Lá a hAon (Dé Máirt an 21 Lúnasa) 

Téama an tSearmanais Oscailte – Is é Lúcháir an Ghrá i dTeaghlaigh Lúcháir na hEaglaise chomh maith.

Lá a Dó: (Dé Céadaoin an 22 Lúnasa):  

Téama Chlár na Comhdhála Tréadaí  –  An Teaghlach agus an Creideamh (AL Caibidil 1-3). 

Lá a Trí (Déardaoin an 23 Lúnasa):

Téama Chlár na Comhdhála Tréadaí  –  An Teaghlach agus an Grá. (AL Caibidil 4-6)

Lá a Ceathair (Dé hAoine an 24 Lúnasa): 

Téama Chlár na Comhdhála Tréadaí – An Teaghlach agus an Dóchas. (AL Caibidil 7-9)

Lá a Cúig (Dé Sathairn an 25 Lúnasa):

Téama Fhéile na dTeaghlach – An Teaghlach: Ag ceiliúradh le Lúcháir!

Lá a Sé (Dé Domhnaigh an 26 Lúnasa):

Téama an Aifrinn Dheireanaigh – Soiscéal an Teaghlaigh: Lúcháir don Domhan. 

 

Táimíd buíoch dár n-aistritheirí deonacha go léir a chabhraigh linn an leathanach seo a chur ar fáil i nGaeilge

Téigh i dteagmháil linn

WMOF2018 Office

Holy Cross Diocesan Centre,

Clonliffe Road, Dublin 3, Ireland

Lean muid