Pleanáil do thuras

Ag ullmhú do Thuras Fhada (Cnoc Mhuire)

  • Ar mhaithe le do shábháilteacht agus do leas, ba choir duit do thuras ina iomlán a phleanáil, ó thus an lae go dtí go bpillfidh tú abhaile.
  • Tá an chuma air go mbeidh tú i do sheasamh ar feadh tamaill fhada.
  • Seans go mbeidh cuid mhaith siúil le déamamh agat go dtí an imeacht agus arís ina dhiaidh.
  • Muna bhfuil tú cinnte go bhfuil tú ábalta chuig an turas seo nó má tá aon riocht sláinte atá ann cheana  agat, téigh chun cainte le do dhochtúir nó le duine  gairmithe sa tseirbhís sláinte.

D’fhéadfadh do thuras go Cnoc Mhuire agus arais arís a bheith fada agus go mbeadh cuid mhaith siúil I gceist ag brath ar do phointe tosaigh taistil.

Le cuidiú leat ar an aistear tá go leor tacaíochta ann. Beidh áiteanna sainithe scíthe ann go rialta ag na moil iompair, ar na bealaí coisithe agus ag na geataí. Beidh go leor, leor ionadaí ina mbeidh bia agus deoch ar fáil, chomh maith le cúnamh leighis  agus ionad athraithe páiste. Beidh oibrithe deonacha ar fud na háite, ag na geataí agus ag na moil iompair agus beidh siad seo ábalta cuidiú libh.

Ní imeacht suí é seo, mar sin is féidir go mbeifeá I do sheasamh ar feadh tamaill fada. Beidh tuilleadh eolais ar fail go luath faoi cad is féidir a thabhairt leat isteach san áit, suíocháin iniompartha san áireamh.

Cuirfear áiseanna ar fáil dóibh sin a bhfuil deacrachtaí rochtana acu, agus dá gcuid cúramóirí. Cuirfear ceist ort, agus tú ag cur isteach ar thicéidí, an bhfuil áiseanna speisialta uait. Tabharfar tuilleadh eolais le do thicéad ar ball.

Téigh chun cainte le do dhochtúir nó le duine  gairmithe sa tseirbhís sláinte má tá tú in amhras faoi thabhairt faoin aistear seo nó má tá aon riocht sláinte atá ann cheana agat. Bí cinnte de go dtugann tú leat pé cógais is riachtanach duit.  

Déantar an t-eolas seo a nuashonrú  go rialta, mar sin seiceáil isteach air go minic.

Le tuilleadh eolais faoi áiseanna ag an imeacht seo, féach le bhur dtoil ar ár Ceisteanna a cuirtear go minic.   
 

Táimíd buíoch dár n-aistritheirí deonacha go léir a chabhraigh linn an leathanach seo a chur ar fáil i nGaeilge

Téigh i dteagmháil linn

WMOF2018 Office

Holy Cross Diocesan Centre,

Clonliffe Road, Dublin 3, Ireland

Lean muid