Ceisteanna a cuirtear go minic Cnoc Mhuire

Ceisteanna a cuirtear go minic (Cnoc Mhuire)


Faoin imeacht
Déantar an t-eolas seo a nuashonrú go rialta, mar sin seiceáil isteach ar an leathanach seo go minic.

Cén fhad a mhairfidh an t- imeacht?
Mairfidh an t-imeacht ar feadh uair an chloig.

Cén t-am is féidir liom fáil isteach go Cnoc Mhuire?
Is dócha go mbeidh an pháirc ar oscailt ó luath ar maidin. Dearbhófar é seo níos gaire don imeacht.

An féidir liom fanacht thar oíche?
Ní bheidh tú ábalta fanacht thar oíche i Chnoch Mhuire. Ní ceadófar campáil.

Cén t-am a chríochnóidh an t-imeacht?
Críochnóidh an t-imeacht ag 10.45am. Bíodh fhios agat, le do thoil,  go dtógfaidh sé tamall maith le do bhealach a dhéanamh amach, mar go mbeidh líon ollmhór daoine ag dul amach ag an am céanna.

An gcaithfidh mé siúl i bhfad?

Bí ullamh do go leor, leor siúil.

Le cuidiú leat ar an aistear tá go leor tacaíochta ann. Beidh áiteanna sainithe scíthe ann go rialta ag na moil iompair, ar na bealaí coisithe agus ag na geataí. Beidh go leor, leor ionadaí ina mbeidh bia agus deoch ar fáil, chomh maith le cúnamh leighis  agus ionad athraithe páiste. Beidh oibrithe deonacha ar fud na háite, ag na geataí agus ag na moil iompair agus beidh siad seo ábalta cuidiú libh. Cuirfear áiseanna ar fáil dóibh sin a bhfuil deacrachtaí rochtana acu, agus dá gcuid cúramóirí.  Tá sé ceadaithe suíocháin iniompartha a thabhairt isteach go dtí an t-ionad. Beidh tuilleadh eolais ar fáil go luath faoi seo agus faoi cad eile is féidir leat a thabhairt isteach san ionad. 

Tá sé tairbheach cuimhniú go mbeidh tú ag siúl i rith an lae, mar sin tabhair go leor ama duit féin le fáil  isteach san ionad. Beidh an bealach amach as an ionad iontach malltriallach mar beidh gach duine ag iarraidh fágáil ag an am céanna.

Foillseofar eolaí don imeacht agus don ionad seo sna seachtainí amach romhainn. 

Cén fath an méid sin seasaimh?
Níl sé indéanta áit suí a chur ar fáil dá leithéid de shluaite ollmhóra.  Agus é sin ráite, ceadófar suíocháin iniompartha a thabhairt isteach go dtí an t-ionad.  Beidh tuilleadh eolais ar fáil go luath faoi seo agus faoi cad eile is féidir leat a thabhairt isteach san ionad agus cuirfear áiseanna ar fáil dóibh sin a bhfuil deacrachtaí rochtana acu, agus dá gcuid cúramóirí.

Cad faoi rochtain?
Cuirfear áiseanna ar fáil dóibh sin a bhfuil deacrachtaí rochtana acu, agus dá gcuid cúramóirí.  Cuirfear i bhfeidhm próiseas tiomnaitheiarratais dóibh sin a bhfuil áiseanna speisialta uathu.  Faoi choinne gach eolas faoi thicéidí, le bhur dtoil cliceáil anseo

An féidir liom an t-imeacht a fheiceáil áit éigin eile munar féidir liom bheith i láthair?
Craolfar an t-imeacht i Cnoc Mhuire agus an Chuairt iomlán beo ar RTÉ agus ar aistíochta eile na meáin cumarsáide. Beidh tuilleadh mionsonraí ar fáil níos gaire don imeacht.

Ticéidí - Tá ceist agam faoi theacht ar thicéad?
Le gach eolas a fháil faoi thicéidí, féach an leathanach Ticéidí do Scrín Chnoc Mhuire 
Istigh ansin tá an t-eolas  dóibh sin a bhfuil deacrachtaí rochtana acu.

An féidir liom dul go dtí an t-imeacht i bPáirc an Fhionnuisce chomh maith?
Ní féidir cur isteach ar thicéidí d’imeacht  Chnoc Mhuire  AGUS d’imeacht Pháirc an Fhionnuisce, mar beidh an dá imeacht ar siúl ar an lá céanna – ní ceadaítear cur isteach ach ar imeacht amháin acu.

Cén áit is féidir liom tuilleadh eolais a fháil faoi na roghanna iompair atá ar fáil don imeacht seo?
Beidh mionsonraithe faoi na roghanna taistil go léir ar fáil in am trátha. Beidh an t-eolas seo le fáil ar www.transportforIreland.ie 

An mbeidh busanna nó traenacha breise ar fáil ar an Domhnach 26 Lúnasa?
Beidh mionsonraithe faoi na roghanna taistil go léir ar fáil in am trátha. Beidh an t-eolas seo le fáil ar www.transportforIreland.ie  agus ar shuímh ghréasáin na n-oibreoirí iompair go léir. Beidh gach Oibreoir Iompair ag cur seirbhísí taistil breise ar fáil don imeacht seo

Cén t-am a imeoidh agus a chríochnóidh na busanna agus na traenacha ar an Domhnach 26 Lúnasa? 
Ar a laghad, beidh na seirbhísí go léir ar fáil de réir gnáth  sceideal Domhnaigh. Beidh tuilleadh eolais le fáil ag dáta níos déanaigh. Beidh na huasdátaí go léir le fáil ar www.transportforIreland.ie agus ar shuímh ghréasáin na n-oibreoirí iompair go léir. 

Ag dul thart ar Cnoc Mhuire muna bhfuil mé ag freastáil ar an imeacht. Tá mé i mo chónaí i ngar do Chnoc Mhuire. Conas a chuirfidh an t-imeacht isteach orm?
Is cinnte go gcuirfidh an t-imeacht isteach ar mhuintir na háite agus ar ghnóthaí na háite. Táimid ag iarraidh le bheith cinnte de go mbeidh a laghad cur isteach agus is féidir ar ghnólachtaí agus ar dhaoine aonair.  

Tá a mhalairt de shocraithe riachtanacha (tráchta etc) á fhorbairt faoi láthair agus cuirfear iad seo in iúl daoibh go maith roimh ré.

Tá mé ag obair i ngnó in aice le Cnoc Mhuire. Conas a chuirfidh an t-imeacht isteach orm?
Is cinnte go gcuirfidh an t-imeacht isteach ar mhuintir na háite agus ar ghnóthaí na háite.  Táimid ag iarraidh le bheith cinnte de go mbeidh a laghad cur isteach agus is féidir ar ghnólachtaí agus ar dhaoine aonair. 

Tá a mhalairt de shocraithe riachtanacha (tráchta etc) á fhorbairt faoi láthair agus cuirfear iad seo in iúl daoibh go maith roimh ré.

Is ball de na Meáin Cumarsáide mé. Conas is féidir liom  creidiúnú a fháil ?
Ní mór do bhaill de na Meáin Cumarsáide creidiúnú don imeacht seo. Cliceáil anseo le tuilleadh eolais a fháil


Táimíd buíoch dár n-aistritheirí deonacha go léir a chabhraigh linn an leathanach seo a chur ar fáil i nGaeilge 

Téigh i dteagmháil linn

WMOF2018 Office

Holy Cross Diocesan Centre,

Clonliffe Road, Dublin 3, Ireland

Lean muid