Ag Ullmhú do Thuras Fada (Páirc an Fhionnuisce)

Ag Ullmhú do Thuras Fada (Páirc an Fhionnuisce)

  • Ba chóir duit do thuras iomlán a phleanáil ó thus an lae go dtí go bhfilleann tú abhaile ar mhaithe le do leas agus do shábháilteacht féin. 
  • Is féidir go mbeidh ort siúlóid fhada a dhéanamh i rith an lae.
  • Is féidir go mbeidh tú i do sheasamh ar feadh tréimhse fhada ama.
  • Má tá tú neamhchinnte go bhfuil tú in ann an turas seo a dhéanamh nó má tá fadhbanna sláinte agat cheana, labhair le do dhochtúir nó le gairmí sláinte eile. 

Beidh turas fada ann i rith an lae dóibh siúd a bhéas i láthair agus beidh siúlóidí fada go dtí agus ar ais ón Aifreann ag brath ar an áit as a dtagann tú. Ní féidir an tsiúlóid a sheachaint mar gheall ar mhéid, scála agus shuíomh na hócáide.

Mar eolas, beidh ort siúl idir 4km agus 7km go dtí agus ar ais ón Aifreann i bPáirc an Fhionnuisce, ag brath ar an áit as a dtagann tú.

Tá roinnt rudaí ann le tacú leat le do thuras. Beidh limistéir scíthe ann go rialta ag pointí ar leith ag na moil iompair, feadh na mbealaí siúlóide seo agus ag na geataí. Beidh go leor stáisiúin bhia agus deochanna ann chomh maith le háiseanna leighis, leithris agus áiseanna athraithe babaí. Beidh oibrithe deonacha ann ar fud an ionaid go léir, ag na geataí agus ag na moil a bheas ábalta cuidiú leat.  

Ní bheidh suíocháin ar fáil ag an ócaid seo, mar sin is féidir go mbeidh tú i do sheasamh ar feadh tamall fada. Beidh cead áfach suíochán iniompartha a thabhairt leat go dtí an t-ionad. Beidh níos mó eolais faoi seo agus faoi rudaí eile a bhfuil cead agat a thabhairt leat go dtí an t-ionad, ar fáil go luath.

Cuirfear áiseanna ar fáil do dhaoine a bhfuil fadhbanna rochtana acu agus dá gcúramóirí. Cuirfear próiseas iarrtha ticéad ar leith i bhfeidhm dóibh siúd a bhfuil áiseanna speisialta de dhíth orthu. Cuirfear níos mó eolais ar fáil go luath. Téigh le do thoil go dtí an leathanach seo a leanas le teacht ar an eolas go léir a bhaineann le ticéid agus leo siúd a bhfuil áiseanna speisialta de dhíth orthu, cathaoireacha rothaí san áireamh.

Má tá tú neamhchinnte go bhfuil tú in ann an turas seo a dhéanamh nó má tá fadhbanna sláinte agat cheana, labhair le do dhochtúir nó le gairmí sláinte eile. Déan cinnte go bhfuil cibé cógais atá de dhíth ort, agat.

Taispeánann an íomhá thuas cad é a bhéas i gceist le turas ar an lá agus an t-am féideartha le dul isteach agus amach as Páirc an Fhionnuisce. 

Thig leat an treoir a leanas a úsáid le d’am taistil a mheas:

D’am taistil ón bhaile go dtí an M50 + 9 n-uair an chloig + d’am taistil ón M50 go dtí an baile. 

Tugann an t-am iomlán tuairim duit faoi fhad ama do lae. 

Déanfar am oscailte Pháirc an Fhionnuisce a dheimhniú go beacht níos goire don ócáid. Ní bheidh cead agat fanacht thar oíche sa Pháirc. 

Déantar an t-eolas seo a nuashonrú go rialta mar sin déan é seo a sheiceáil go rialta. 

Téigh le do thoil go dtí Ceisteanna a Chuirtear go Minic le níos mó eolais a fháil.


Táimíd buíoch dár n-aistritheirí deonacha go léir a chabhraigh linn an leathanach seo a chur ar fáil i nGaeilge
 

Téigh i dteagmháil linn

WMOF2018 Office

Holy Cross Diocesan Centre,

Clonliffe Road, Dublin 3, Ireland

Lean muid