Bíodh Plean Taistil Agat Chun Dul Go Dtí Páirc an Fhionnuisce

Treoir Bealaigh do Pháirc an Fhionnuisce

Route Guide for the Phoenix Park

Site Overview Map - Travel Options and Services for Closing Mass, Phoenix Park, Sunday 26th August

Click on image to download map.

Detailed Routes - Travel Options and Services for Final Mass at Phoenix Park

Click on the image to download map of detailed routes for Final Mass at Phoenix Park.

Travel Options and Services - Great Dublin Area Access and Routes Map

Click on the image to download a full PDF of Map.

Bíodh Plean Taistil Agat Chun Dul Go Dtí Páirc an Fhionnuisce

  • Déan socrú I bhfad roimh ré faoi conas a bheidh tú ag taisteal go dtí Páirc an Fhionnuisce. Moltar go láidir duit úsáid a bhaint as an gcóras taistil poiblí nó taisteal a dhéanamh le grúpa i gcóiste go dtí an ócáid seo.
  • Tabharfar tús áite don chóras taistil poiblí agus do na cóistí, agus tabharfaidh siadsan níos cóngaraí  thú do Pháirc an Fhionnuisce.
  • Ní bheidh sé ceadaithe carr a thiomáint suas go dtí, nó cóngarach do Pháirc an Fhionnuisce.

Roghanna slíte taistil agus eolas cuí:

Tabhair cuairt ar na leathanaigh seo chun tuilleadh eolais a fháil faoi na roghanna atá agat maidir le córas taistil chuig an ócáid:

- Eolas ó Transport for Ireland  don 26ú Lúnasa 2018

- Eolas ó Gov.ie ar Thaisteal  don 26ú Lúnasa 2018

Ag taisteal go dtí an imeacht ar Iomparas Poiblí 

Tabhair faoi deara nach mbeidh tú in ann tiomáint suas go dtí an Pháirc nó páirceáil a dhéanamh gar don Pháirc
Dé Domhnaigh 26 Lúnasa. Bhéarfar níos goire don Aifreann thú tré úsáid a bhaint as Iomparas Poiblí agus béidh tú ag giorrú do bhóthair.

Béidh seirbhísí Bhus Átha Cliath, Luas agus DART saor in aisce ar an Domhnach 26 Lúnasa nuair a thaispeánfas tú do Thicéad Aifrinn.

Dóibh siúd a bhéas ag taisteal ó áiteanna taobh amuigh de Bhaile Átha Cliath agus a bhéas ag úsáid Iomparais Phoiblí: Cuirigí bhúr suíocháin in áirithe le bhur dtoil.  Tuigimíd ó chomhluchtaí atá ag cur iomparais phoiblí ar fáil (ina measc Bus Eireann, Iarnród Éireann agus Translink) go bhfuil cuid mhór daoine nár chuir a dticéid iarnróid nó bus in áirithe go foirmeálta fós. I ngeall ar an líón mór daoine a bhéas ag taisteal go dtí an imeacht seo, molaimíd go láidir duit do thicéad a chur in áirithe anois le cintiú go bhféadfaidh tú taisteal ar an lá.

Tá roinnt daoine freisin a bhfuil Busanna Príobháídeacha acu ag cur seirbhísí ar fáil d’Aifreann an Phápa. Tá gach eolas futhu sin agus faoi roghanna iomparais phoiblí liostáilte ar shuíomh gréasáin Transport for Ireland

Nuair a eiseófar do thicéad ‘priondáil-sa-bhaile’, béidh do bhealach isteach agus amach as Páirc an Fhionnuisce air le cód datha.

Cláraigh do Chóiste

Má tá do thicéad faighte agat cheana agus gan do chóiste cláraithe agat, cliceáil ar an nasc seo

Tabhair faoi deara, le do thoil nach bhfuil i gceist anseo ach do chóiste a chlárú agus nach féidir ticéid ar bith a chur in áirithe leis an nasc. Go raibh maith agat.
 

Uimhreacha Úsáideacha

Iarnród Éireann  
1850 366 222 (Ó Luan go hAoine 9 r.n. go 6 i.n.)
www.irishrail.ie

Bus Éireann (Náisiúnta)
1850 836611 (Ó Luan go Satharn 8:30 r.n. go 6 i.n.)
www.buseireann.ie

Bus Átha Cliath (Baile Átha Cliath)
01873 4222 (Ó Luan go Satharn 8:30 r.n. go 6 i.n.)
www.dublinbus.ie

Luas (Iarnród Éatrom Baile Átha Cliath)
Luas Locall 1850 300 604
www.luas.ie

Chun tuilleadh eolais a fháil, féach le do thoil, ar ár Frequently Asked Questions.

Déantar de shíor an t-eolas seo a thabhairt suas chun dáta. Mar sin, féach siar air go rialta.

Téigh i dteagmháil linn

WMOF2018 Office

Holy Cross Diocesan Centre,

Clonliffe Road, Dublin 3, Ireland

Lean muid