4) An tAifreann Deiridh

An tAifreann Deiridh (26 Lúnasa 2018)

Críochnóidh Cruinniú Domhanda na dTeaghlach le Ceiliúradh Solúnta Eocairisteach a thabharfaidh daoine aonair agus teaghlaigh ó ar fud an domhain le céile le buíochas agus i gcomaoin.  Marcálfaidh an tAifreann deireadh Chruinniú Domhanda na dTeaghlach 2018 i mBaile Átha Cliath agus fógrófar an chéad deoise eile a dhéanfaidh óstáil ar an imeacht in éineacht leis an Dicastéir don Tuath, don Teaghlach agus don Bheatha.

Béidh an Pápa Proinsias ina phríomh-cheiliúraí ar an Aifreann Deireanach. Ag an éisteacht ghinearálta sheachtainiúil i gCearnóg Pheadair ar an 21ú Márta, d’fhógair an tAthair Naofa go ndéanfaidh sé freastal ar WMOF2018 agus go mbéidh sé páirteach i bhFéile na dTeaghlach i bPáirc an Chrócaigh (25ú Lúnasa) agus san Aifreann Deireanach i bPáirc an Fhionnuisce (26ú Lúnasa).

Ticéid do Fhéile na dTeaghlach. Is imeacht saor in aisce é seo ach caithfidh gach duine ticéad a fháil le freastal air. 

DÓIBH SIÚD AR MHAITH LEO BHEITH I LÁTHAIR

Béidh na céadta míle duine ó ar fud na hÉireann agus ar fud an domhain ag freastal ar an imeacht seo. Ar mhaithe le do shabháílteacht agus do chompórd, tá sé riachtanach go mbéifeá ar an eolas faoi na nithe seo leanas sula gcinneann tú freastal ar an Aifreann seo.

AG TAISTEAL TRÍD BHAILE ÁTHA CLIATH MUNA BHFUIL TÚ AG FR EASTAL

Béidh Cathair Bhaile Átha Cliath ar oscailt don phobal ar an Domhnach 26 Lúnasa. Is mór-imeacht é seo agus béidh malairtí slí agus srianta sontasacha i bhfeidhm ar fud na cathrach. Béidh sonraí faoi mhalairtí slí agus srianta ar leith ar fáil go luath.

Iomparas Poiblí
Béidh sonraí faoi na gnáth-sheirbhísí a gcuirfear isteach orthu ar fáil  ar www.transportforIreland.ie .

Ag tiomáint i gCathair Bhaile Átha Cliatih
Má tá sé ar intinn agat do charr a úsáíd i mBaile Átha Cliath ar an Domhnach 26 Lúnasa bíodh a fhios agat go mbéidh malairtí slí, dúnadh bóithre agus srianta eile i bhfeidhm ar an lá. Béidh ort neart ama a fhágail do thuras ar bith go Cathair Bhaile a Cliath nó trasna na cathrach ó 6 r.n. go 11 i.n. ar an Domhnach 26 Lúnasa agus caithfidh tú aird a thabhairt ar na srianta a bhéas i . bhfeidhm an lá sin.
Béidh sonrai faoi na bóithre agus sráideanna a bhéas i gceist le fáil  in am tráth ar dublincity.ie, garda.ie agus theaa.ie.

Béidh tionchar ag an imeacht ar áitritheoirí agus gnónna áitiúla. Táimíd ag iarraidh a chintiú go laghdófar oiread agus is féidir aon chur isteach ar ghnónna agus daoine aonaracha.

Tá na socraithe malairteacha a bhfuil gá leo á bhforbairt agus cuirfear na daoine a mbéidh tionchar ag na socraithe seo orthu ar an eolas tamall maith roimh an am.

For more information, please see our Frequently Asked Questions about the Phoenix Park event.

Read Pope Francis’ homily during the Final Mass of WMOF2015 in Philadelphia.

Téigh i dteagmháil linn

WMOF2018 Office

Holy Cross Diocesan Centre,

Clonliffe Road, Dublin 3, Ireland

Tel.: +353 1 567 6800

Email: info@worldmeeting2018.ie

Lean muid