Clár Dé Céadaoin

WMOF2018 LÁ A DÓ - Dé Céadaoin an 22 Lúnasa - An Chomhdháil Thréadach i gCumann Ríoga Bhaile Átha Cliath (RDS)

Téama - An Teaghlach agus an Creideamh

Clár Tréadach

CLÁR NA MAIDNE:

SEISIÚN 1

10:00 - 11:00  Príomhphainéal 1
I bhfianaise an Fhocail: ag ceiliúradh an teaghlaigh sa Traidisiún Giúd-Chríostaí.

(Halla 8C) – EN  🎧 ES, IT, FR
Cathaoirleach: A Onóir,  An Cairdinéal Christoph Schönborn, Ard-Easpag Vín, an Ostáir. 
Painéalaithe:
●    An Ró-Oirmhidneach Michael Jackson, Ardeaspag Bhaile Átha Cliath agus Easpag Ghleann Dá Loch, Príomháídh na hÉireann agus Ardeaspag Oireachais
●    An tArdshagart Mikhail Nasonov, Reachtaire Mhainistir Phatrárcach CheartChreidmheach Ruiseach Eaglais na nAspal Naofa Peadar agus Pól, Baile Átha Cliath 
●    Rabbi Zalman S. Lent, Ard-Rabbi, Pobal Eabhrach Bhaile Átha Cliath & Chabad-Lubavitch na hÉireann
     
10:00 - 11:00  Ceardlann 1: Fíor-Léitheoireacht do Fhíor-Theaghlaigh; Lectio Divina sa Bhaile agus sa Pharóiste.
Cur síos: Ceardlann idirghníomhach á éascú ag Dáimh na Diagachta, Máigh Nuad Éire.
(Halla 8B) - EN
●    An tOllamh Seamus O’Connell, Ollamh le Scrioptúr Naofa, Máigh Nuad.
●    An Dr Jessie Rogers, Dáimh na Diagachta, Máigh Nuad. 
●    An tOirmhidneach Philip Carder, Dáimh na Diagachta, Máigh Nuad.

10:00 - 11:00    Ceardlann 2: Ag cur an chreidimh chun cinn sa teaghlach sa lá atá inniu ann.
(Halla 2) – EN 🎧 ES, IT, FR
Cathaoirleach: An tEaspag Brendan Leahy, Deoise Luimnigh, Éire 
Painéalaithe:    
●    Julie Kavanagh, Deoise Chill Dara agus Leithghlinne, Éire
●    Paula agus Joseph McKeown, Deoise An Dúin agus Chonnaire, Tuaisceart Éireann
●    Rosalinda agus Jorge Carrillo, Cónaidhm Idirnáisiúnta Ghluaiseachtaí na dTeaghlach Críostaí 
●    Liliana Olivieri de Pérez Bicecci, Síceolaí, Ollscoil Chaitliceach La Plata, An Airgintín

10:00 - 11:00    Ceardlann 3: Loighic an chomhoibrithe: an tábhacht a bhaineann le máithreacha agus aithreacha in Amoris Laetitia
(Halla 8D) – EN 🎧 ES
Cathaoirleach: An tArdeaspag Bernard Longley, Arddeoise Birmingham.
Painéalaithe:    
●    Claire agus John Grabowski, Coiste USCCB ar Thuata, Teaghlach & Óige, Stáit Aontaithe Mheiriceá 
●    Marie Gabrielle agus Emmanuel Ménager, TOBEC, An Fhrainc
●    An Dr Antonio Crespo, ELDE, Meeting Point agus Plataforma San Calisto, An Spáinn

10:00 - 11:00    Ceardlann 4: Gan aon spás san ósta: Freagra Críostaí maidir le daoine gan dídean.
(Halla 3) – EN 🎧 ES, IT
Cathaoirleach: An Dr Maria Rossi, Ionadaí na Naisiún Aontaithe, Pobal Giovanni XXIII (APG23).    
Painéalaithe:    
●    Conor Hickey, CEO, Crosscare, Arddeoise Bhaile Átha Cliath, Éire 
●    An tAth Seán Donohoe OFM, Comh-Stiúrthóir Ionad Lae na gCaipisíneach Baile Átha Cliath. 
●    Rose Hickman, Comhordaitheoir Páirtíochtaí Pobail, The Passage, Arddeoise Westminster, Sasana
●    Fianaise ó Theaghlach ó ‘The Hub’, Crosscare, Baile Átha Cliath

10:00 - 11:00    Ceardlann 5: Gan aon áit lena cheann a leagan: Freagra Críostaí maidir le teifigh.
(Halla 8A) – EN 🎧 ES, IT, FR
Cathaoirleach: An tAth Michael Czerny, Fo-Rúnaí, Diocaistéir Forbairt Bunúsach Daonna. 
Painéalaithe: 
●    Mena Doherty, EROC, Bealach an Doirín, Co Ros Comáin 
●    Teaghlach Teichmheach Siriach ag fáil cúnaimh ó EROC,  Bealach an Doirín, Co Ros Comáin 
●    An tOirmhidneach Mark Madden, Arddeoise Learpholl, Sasana 
●    Danielle McLaughlin, Crosscare, Éire

10:30 - 11:30    Ceardlann 6: Dínit agus Sábháilteacht sa Ré Dhigiteach: dúshlán nua do theaghlaigh.
(Halla 7) – EN 🎧 ES, IT
Cathaoirleach: An Dr Mary Aiken, Ollamh Cúnta Comhlach Geary Institute for Public Policy, UCD agus Acadóir agus Comhairleoir Acadúil Ionad Cibearchoir Eorpach Europol, Éire.
Painéalaithe:    
●    Teresa Kettlekamp, Comhairle Phointifiúil um Chosaint Mionúr, Stáit Aontaithe Mheiriceá 
●    An Dr Thomas agus Matthew Lickona, Síceolaí Forbartha agus a mhac, Ollscoil Stáit Nua Eabhrach, Stáit Aontaithe Mheiriceá 

SEISSIÚN 2

11:30 - 12:30 Príomhphainéal 2(a)
(Halla 8C) – EN  & ES 🎧 ES, IT, FR
Inspioráid a fháil ó Íosa: an tiomantas don phósadh a léiriú mar shlí don áthas sa lá atá inniu ann.
Cathaoirleach: A Onóir,  An Cairdinéal Gerald Cyprien Lacroix, Ard-Easpag Quebec, Ceanada.
Painéalaithe:    
●    Mavis agus An tOllamh Ron Pirola, Parish and Marriage Resource Centre, An Astráil
●    Veronica agus Jose Luis Villasẽnor, El camino de Emaús – Cúrsaí Spioradálta do Theaghlaigh, Meicsiceo
●    Rosa agus Lauro Cueto, Couples for Christ, Na hOileáin Fhilipíneacha agus Tuaisceart Éireann

11:30 - 12:30 Príomhphainéal 2(b)
(Halla 8A) -  IT 🎧 EN, ES, FR 
Agus ‘sé an grá an ní is mó: An Pápa Proinsias ar 1 Cor 13
Cathaoirleach: Linda Ghisoni, Fo-Rúnaí, Dicaistéir don Tuata, don Teaghlach agus don Bheatha. 
Painéalaithe:      
●    Anna agus Alberto Friso, Gluaiseacht Focolare, An Iodáil
●    Tommaso agus Giulia Cioncolini, Oifig Teaghlaigh Chomhdháíl na nEaspag, An Iodáil 
●    Lidia Borzi agus Andrea Alessi, ACLI, An Iodáil 

11:30 - 12:30    Ceardlann 1: An Teaghlach: Acmhainn don tSochaí.
(Halla 8B) - EN
Cathaoirleach: Breda O’Brien, Iriseoir & Múinteoir, Éire.  
Painéalaithe:            
●    An tOllamh Luigino Bruni, Eacnamaí agus Acadóir, An Róimh
●    An tOllamh Ray Kinsella, Eacnamaí, Éire
●    An tOllamh Stefano agus Vera Zamagni, Ollamh le Stair Eacnamaíoch, Ollscoil Bologna, An Iodáil

11:30 - 12:30    Ceardlann 3: Teaghlaigh agus Paróistí ag tacú le teaghlaigh a bhfuil riachtanais speisialta acu.
(Halla 3) – EN 🎧 ES, FR
Cathaoirleach: Tim Kearney, Pobal L’Arche , Idirnáisiúnta.     
Painéalaithe:           
●    Christina Gangemi, The Kairos Forum, Albain   
●    Marian agus Vincent Bradley, Parents Testimony, Tuaisceart Éireann
●    Michael Gannon, Foireann Margaíochta , Cruinniú Domhanda na dTeaghlach, Éire

11:30 - 12:30    Ceardlann 4: Ag freastal ar Theaghlaigh i nDeoise Toledo i bhfianaise Amoris Laetitia.
(Halla 8D) - ES  🎧 EN
Éascaitheoirí: Coimisiún Teaghlaigh agus Beatha in Arddeoise Toledo, An Spáinn
Archbishop Braulio Rodríguez Plaza, Miguel Ángel Lara Villanueva & María José Aroco Illán, Eduardo de la Paz González & Mónica González Soriano, Lorenzo Alonso Parra & María de los Ángeles Escobar Tizón, Miguel Garrigós Domínguez

11:30 - 12:30    Léiriú 1
Roghnaigh an bheatha: An Pápa Proinsias agus an cultúr ‘diomailteach’.
(Halla 2) – EN 🎧 ES, IT, FR
Cainteoir: A Onóir,  An Cairdinéal Luis Antonio Tagle, Ard-Easpag Mainile, na hOileáin Fhilipíneacha.

11:30 - 12:30    Léiriú 2
Deabhóid Teallaigh: Stair Chráifeacht Fhisiúil agus Cleachtadh Creidimh i mbaile an Teaghlaigh
(Merrion Room) - EN
Cainteoir: An tOllamh Salvador Ryan, Ollamh le Stair Eaglasta, Dáimh na Diagachta Coláiste Phádraig, Máigh Nuad.

12:00 – 13:00    Ceardlann 2: An tábhacht a bhaineann le dúchas: iniúchadh ar an suim chomhaimseartha sa ghinealas
(Halla 7) – EN 🎧 FR 
Cathaoirleach: Adrian Chiles, Iriseoir agus Craoltóir le BBC, Sasana
Painéalaithe:         
●    Padraigín Clancy, Béaloideasaí agus Saineolaí ar Spioradáltacht Cheilteach, Éire
●    An Dr Michael Egan, Irish Family History Foundation, Éire
●    An Dr Jeremy Corley, Léachtóir i Scrioptúr Naofa, Coláiste Pointifiúil Mháigh Nuad, Éire

 

CLÁR TRATHNÓNA (AIRÉINE TEAGHLAIGH)

(Tiocfaidh na rannphairtithe go léir – daoine fásta, páistí agus teaghlaigh – le chéile san Airéine Teaghlaigh
 

14:30AN PRÍOMHCHAINTEOIR SA PHRÍOMH-AIRÉINE
EN 🎧 ES, IT, FR
Archbishop Eamon Martin, Archbishop of Armagh, Primate of All Ireland and President of the Irish Bishops' Conference.
Téama: Is rud cinniúnach é leas an teaghlaigh do thodhchaí an domhain

15:30FIANAISÍ
 EN 🎧 ES, IT, FR
Daoine Óga ag caint faoina nDóchas agus Aislingí don Phósadh & don Teaghlach sa Tríú Mílaois. 

16:30  CEILIÚRADH AN AIFRINN SA PHRÍOMH-AIRÉINE 
EN 🎧 ES, IT, FR
A Onóir,  An Cairdinéal Oswald Gracias, Ard-Easpag Bombay (Mumbai), an India.
Téama: ‘An Eaglais mar theaghlach de theaghlaigh’.

CLÁR NA hOÍCHE

19:00 - 20:00 Príomhphainéal 3
Gairm an Cheannaire Ghnó:  Dearcadh ó Ghnó Teaghlaigh. 
(Halla 8C) - EN 🎧 ES, IT, FR
Cathaoirleach: A Onóir,  An Cairdinéal Peter Turkson, Maor an Dicastery maidir le forbairt lárnach an duine
Painéalaithe:      
●    Valentine Fievet, Leas-Chathaoirleach Bord Maoirseoireachta ag Unibel, S.A.
●    An Dr Gordian Gudenus, Pairtí agus Stiúrthóír Banc Gutmann Ag, Vín, An Ostáir
●    Santiago Peralta agus Carla Barboto, Comh-Bhunaitheoirí Pacari Chocolate, Ecuador

19:00 - 20:00 Ceardlann 1: Cén fáth ar chóir duit pósadh san Eaglais? Ag léiriú Pósadh Sacraimintiúil mar shlí don áthas.
(Halla 2) – EN 🎧 ES, IT, FR
Cathaoirleach: An tAth Michael McGinnity, Stiúrthóir Mhinistreacht Teaghlaigh, Deoise An Dúin agus Chonnaire, Tuaisceart Éireann
Painéalaithe:           
●    Susan Gately, Iriseoir, Teaghlaigh Nua Focolare, Éire
●    An tAth Jose Granados, Leas-Uachtarán Chomhairle Phointifiúil Naoimh Eoin Pól II, An Spáinn. 
●    Vivian agus Douglas Moser, Gluaiseacht Aspalda Schoenstatt, An Spáinn
●    An tOllamh Dr Mounir Farag, Bunaitheoir agus Stiúrthóir Institiúid Naoimh Iósaif san Éigipt agus sa Mheán-Oirthear

19:00 - 20:00 Ceardlann 2: Tacaíocht a thabhairt do theaghlaigh atá ag déileáil le handúil 
(Halla 8A) EN 🎧ES, IT, FR
Cathaoirleach: Darren Butler, Co-ordinator of the Irish Bishop’s Drugs Initiative.
Description: Darren Butler, Comh-ordaitheoir Tionscnaíocht Drugaí Easpag na hÉireann
Cur síos: Seimineár idirghníomhach ina mbeidh fianaisí pearsanta ó theaghlaigh, drámaíocht, agus ionchur ó shaineolaithe atá ag obair le teaghlaigh agus daoine aonair a bhfuil andúil ag cur isteach orthu.  Jennifer Bannon, Joan Douglas, Alison Blair, Tracey Doyle, Ciara Blair, June Poland.

19:00 - 20:00 Ceardlann 3: Teaghlach na dTeaghlach: Taithí Theaghlach Chaitliceacha sa Rúis.
 (Dodder B) – EN 🎧 ES, IT
Éascaitheoirí: Ionadaithe ó chlár Aid to the Church in Need le teaghlaigh Chaitliceacha ón Rúis
Cur síos: In Amoris Laetitia cuireann an Pápa Proinsias síós ar an Eaglais mar ‘Theaghlach na dTeaghlach’. Sa cheardlann idirghníomhach seo éistimíd le scéalta creidimh agus teaghlaigh ó Chaitlicigh sa Rúis, tríd na tionscnaíochtaí le cabhair ón bhFhundúireacht Aid to the Church in Need International.  Le Sergei Kanev agus Zhanna Kameva,  Eduard agus Veronika Darsht, Fr Zbigniew, Alex Uminskiy.

19:00 - 20:00 Ceardlann 4: Ag coinneáil do Chéille i Saol Pósta agus Teaghlaigh an lae inniu 
(Seomra Merrion) – EN 🎧 
Cainteoirí: An tÁth Philip Bradley agus Terry Kelly, ACCORD
Tarlaíonn aighnis i ngach caidreamh.  ‘Sé an rud tábhachtach conas a dhéilealann tú leis.  Déanfaidh an cheardlann seo iniúchadh ar stíleanna aighnis mhaith agus dhroch-aighnis agus léireoidh sé mar a neartaíonn cur chuige dearfach agus structúrtha an gaol idir daoine.

19:00 - 20:00 Léiriú 1 
Téama: Le Chéile, Le Críost: Teaghlach Misiúnach Naomh na hÉireann

(Halla 8D) – EN 🎧ES
Cainteoir: Padraigín Clancy, Béaloideasaí agus Saineolaí ar Spioradáltacht Cheilteach, Éire 
Cur síos: Ag ceiliúíradh beatha ban agus fear naofa Éireannacha tré lionsa creidimh, dóchais agus grá.

19:00 - 20:00 Léiriú 2
Deabhóid Teallaigh: Stair Chráifeacht Fhisiúil agus Cleachtadh Creidimh i mbaile an Teaghlaigh

(Halla 8B) - EN
Cainteoir: An tOllamh Prof. Salvador Ryan, Ollamh le Stair Eaglasta, Dáimh na Diagachta, Coláiste Phádraig, Máigh Nuad.

19:00 - 20:00 Léiriú 3
Ag cur Grásta ar phláta don Teaghlach Daonna 

(Halla 7) - EN 🎧ES, IT
An tAth Leo Patalinghug. Sagart Meiriceánach, Cócaire agus Údar.

Tabhair faoi deara le do thoil go bhféadfadh an t-eolas seo athrú.

19:00 - 20:00 Léiriú 4 Farm Street Parish, Westminster LGBT Pastoral Initiative
(Hall 3)EN 🎧 ES, IT
Presenters: Fr Dominic Robinson SJ and Nick O'Shea
Description: This presentation will tell the pastoral story of LGBT Catholics Westminster’s transition from the ‘Soho Masses’, which specifically served the LGBT Community in the Westminster Diocese up until 2013, to that group’s full integration into the diverse Jesuit Parish of Farm Street in central London. This will be done through the personal testimony of those involved.


Táimíd buíoch dár n-aistritheirí deonacha go léir a chabhraigh linn an leathanach seo a chur ar fáil i nGaeilge
 

Téigh i dteagmháil linn

WMOF2018 Office

Holy Cross Diocesan Centre,

Clonliffe Road, Dublin 3, Ireland

Lean muid