Clár Dé Déardaoin

WMOF2018 LÁ A TRÍ - Déardaoin an 23 Lúnasa - An Chomhdháil Thréadach i gCumann Ríoga Bhaile Átha Cliath (RDS)

Téama - Teaghlach agus an Grá

Clár Tréadach

CLÁR NA MAIDNE:

SEISIÚN 1

10:00 - 11:00    Príomhphainéal 1: Achrann teaghlaigh: an Pápa Proinsias agus fírinne an ghrá sa teaghlach 
(Halla 8C) – EN 🎧 IT, ES, FR
Cathaoirleach: A Onóir, An Cairdinéal Joseph Tobin, Ard-Easpag Newark, Stáit Aontaithe Mheiriceá 
Painéalaithe:     
•    Maruska agus Eugene Smith, CANA, Éire
•    Leigh agus Steve Baumann, Retrouvaille Idirnáisiúnta, Stáit Aontaithe Meiriceá agus Ceanada
•    Leon Botolo Magoza agus Marie Valentine Kisanga Sosawe, Poblacht Daonlathach Congo
•    Daniel agus Shelley Ee, Worldwide Marriage Encounter, Singapore 

10:00 - 11:00 Ceardlann 1: Tairbhe a bhaint as an ngrá:  Amoris Laetitia agus beatha nua a cheiliúradh. 
(Halla 8A) – EN 🎧 FR
Cathaoirleach: An tArdeaspag Eamon Martin, Ardeaspag Ard Mhacha agus Príomháidh Uile-Éireann.    
Painéalaithe:            
▪    An Dr. Helen Watt, Anscombe Bioethics Centre, Oxford, Sasana
▪    Julia Dezelski, Stiúrthóir Cúnta Pósta agus Teaghlaigh, Tuata ag USCCB, Stáit Aontaithe Mheiriceá
▪    Brett Lockhart QC, Abhcóide, Tuaisceart Éireann

10:00 - 11:00    Ceardlann 2: Ag cur an chreidimh chun chinn idir na glúnta: ról na seantuismitheoirí 
(Halla 3) – EN 🎧ES, IT
Cathaoirleach: Anna May McHugh, Stiúrthóir Bainistíochta, Craobhchomórtais Náisiúnta Treabhadóireachta Éire.
Painéalaithe: 
▪    Catherine Wiley, Cumann SeanTuismitheoirí na hÉireann 
▪    Sarah agus Declan O’Brien, Gluaiseacht Focolare, Éire
▪    Caterina agus Angelo Russo, Foireann Cúram Tréadach, Deoise Napoli, An Iodáil

10:00 - 11:00    Ceardlann 3: Tacaíocht a thabhairt do lánúineacha nuaphósta sa Pharóiste 
(Dodder B) – EN
Cainteoirí: Denis Bradley, Aileen Hicks agus Breda McDonald, ACCORD, Éire.
Is féidir le pobal an pharóiste, tréna dtaithí pósta féin a roinnt, bheith ina fhoinse mór cabhrach do lanúineacha óga atá ag dul i dtaithí ar phósadh agus teaghlach. I gcuidiú le lanúineacha na dúshláin a aithint agus i roinnt a lúcháire agus a mbeannachtai is féidir le baill phobal an pharóiste a saol féin agus saol lanúineacha nuaphósta a shaibhriú.

10:00 - 11:00    Ceardlann 4: Na hÁthais agus dúshláin atá ann do thuismitheoirí sa lá atá inniu ann
(Halla 8B) EN 🎧 IT, ES
Cathaoirleach: Kate Liffey, Stiúrthóir Náisiúnta Caiticeasma, Comhdháil Éireannach na nEaspag. 
Painéalaithe:      
▪    Julieann Moran, World Missions, Éire     
▪    Jose Luis Mendoza Perez, Uachtarán Ollscoil Chaitliceach San Antonio, An Spáinn
▪    Lisa agus Brian Harmon, Cana, Éire
▪    An tOllamh Maria & Gianni Salerno, Gluaiseacht Teaghlaigh Nua, Gluaiseacht Focolare, An Iodáil

10:00 - 11:00    Léiriú 1: An Pápa Proinsias ar Réabhlóid an Ghrá.
(Halla 2) – EN 🎧 IT, ES, FR
Láithreoir: A Onóir An Cairdinéal Oscar Andres Rodriquez Maradiaga, Ardeaspag Honduras.

10:00 - 11:00    Léiriú 2: Taisce Cheilte: Diagacht an Choirp de chuid Naomh Eoin Pól II. 
(Halla 8D) – EN 🎧 IT
Cainteoir: Rocco Buttiglione, Ollamh Eoin Pól II le Feallsúnacht agus Stair Institiúidí Eorpacha, Ollscoil Phointifiúil an Latarán, An Róimh, An Iodáil.

10:30 - 11:30    Ceardlann 5: Gáinneáil Daonna: “Créacht oscailte ar chorp shochaí an lae inniu” (An Pápa Proinsias)
(Halla 7) – EN 🎧 ES, IT
Príomh-Chainteoir: Kevin Hyland OBE, tionscnaíocht Santa Maria agus iar cheannaire Aonad Gáinneála na Seirbhíse Cathrach Póilíneachta.
Cur síos: Amharc ar mar atá gáinneáil daonna le brath i sochaí an lae inniu: freagraí domhanda agus teaghlaigh is gá i gcóir leighis. Tabhair faoi deara le do thoil: I ngeall ar nadúr mothálach na n-ábhar sa seisiún seo, ní cheadófar ach do dhaoine os cionn 18 mbliana freastal ar an díospóireacht painéil seo. 
Painéalaithe:
▪    Ann Mara 
▪    Mary Ryan agus Máirín McDonagh, APT
▪    Mia DeFaoite LLM
▪    JP O’Sullivan, MECPATHS
▪    Anne Kelleher

SEISIÚN 2

11:30 - 12:30    Príomhphainéal 2: Dínit agus Áilleacht an Ghrá Ghnéasaigh: focail nua a aimsiú d’fhírinní ársa.
(Halla 8C) – EN.  🎧 IT, ES FR
Cathaoirleach: A Onóir,  An Cairdinéal Blase Cupich, Ard-Easpag Chicago, Stáit Aontaithe. 
Painéalaithe: 
•    An Dr. Lynette agus Bosco McShane, Síolta, Éire
•    Jose De Jesus Magana Martinez agus Pilar Arengo
•    Barbara Duff, ACCORD, Éire

11:30 -12:30: Ceardlann: Foirmiú Pearsanta do Chomhairleoireacht agus Éascaíocht Pósta:  Ceannaireacht Tuatach sa Ré iar-Mhílaoiseach.
Seomra Merrion - EN
Painéalaithe:
•    An tEaspag Lionel Gendron, Deoise Saint-Jean-Longueuil, Ceanada
•    An Dr. Elizabeth Davies, Marriage Care, Sasana 
•    Mrs Fran Watson, Marriage Care, Sasana

11:30 - 12:30    Ceardlann 1: Ag ceilúradh Teaghlaigh agus Spóirt 
(Halla 2) – EN 🎧 ES, IT, FR
Cathaoirleach: An tAth. Philip Mulryne, Bráthair Doiminiceánach agus iar-imreoir le Manchester United, Éire.
Painéalaithe:
•    Ronan O’Gara, iar-imreoir Idirnáisiúnta ar fhoireann Rogair na hÉireann, Éire
•    Olive Foley, baintreach Anthony Foley, Rogar na Mumhan, Éire
•    Aidan O’Mahony, buaiteoir chúig bhonn Uile-Éireann peile le Ciarraí, Éire
•    An tEaspag Paul Tighe, Rúnaí Chomhairle Phointifiúil don Chultúr

11:30 - 12:30    Ceardlann 4: An Pápa Proinsias agus gairm an athaireacht. 
(Halla 8B) – EN
Cathaoirleach: An tEaspag Alan McGuckian, Deoise  Rath Bhótha, Éire 
Painéalaithe:                
•    Mickey Harte, Bainisteoir Fhoireann Peil Ghaelach Thír Eoghain, Tuaisceart Éireann
•    Patrick E Kelly, Ard-Churadh Ionadach Churaidh Columbus, Stáit Aontaithe Mheiriceá 
•    Peter O’Brien, tuismitheoir aiclí sna Cluichí Oilimpeacha Speisialta

11:30 - 12:30    Ceardlann 5: An creideamh, an teaghlach agus forbairt: mná i ról ceannaireachta. 
(Halla 3) – EN 🎧 IT, ES
Cathaoirleach: An Dr. Carolyn Woo, (Ar Scor) Príomh-Oifigeach Feidhmiúcháin agus Uachtarán, Catholic Relief Services
Cur Síos: Labhróidh painéal de shaineolaithe agus pairtithe le Trócaire (Caritas Ireland) ar an téama go bhfuil mná ina n-eochair le cumas tíortha atá ag forbairt a scaoileadh saor.  Deineann clár Cumasú Ban le Trócaire a dhicheall le cintiú go bhfuil guth ag na mná agus cailíní a bhfuil siad ag obair leo ar fud an domhain i gcinnidh a chuireann isteach ar a saol, ina mbailte, ina bpobail agus níos faide amach, agus go bhfuil siad saor ó fhoiréigin.
Painéalaithe:
•    Jestina Mukoko, Gníomhaí Cearta Daonna agus Stiúrthóir Thógra Síochána Zimbabwe, Zimbabwe
•    Finola Finnan, Stiúrthóir Feidhmiúcháín Ionadach, Trócaire, Éire
•    Pairtithe le Trócaire ó thar lear 
•    An tSiúir Bridget Tighe, Stiúrthóir Feidhmiúcháin, Caritas Jerusalem, Stáit Aontaithe Mheiriceá
•    Sally O’Neill, Cosantóir Cearta Daonna, Honduras

11:30 - 12:30    Ceardlann 6: Ullmhúchán don phósadh agus an Pharóiste i bhfianaise Amoris Laetitia
(Halla 8D) – EN 🎧 ES
Cathaoirleach: Caroline Dollard, Comhairleoir Pósta & Beatha, Comhdháíl Easpag Chaitliceach Shasana agus na Breataine Bige
Ceardlann idirghníomhach ag iniúchadh an turais a dheineann lanúineacha geallta, faoi cheannas an Easpaig Peter Doyle agus Foireann an Phósta agus Shaol an Teaghlaigh ó Chomhdháíl Easpag Chaitliceach Shasana agus na Breataine Bige.

11:30 – 12:30    Léiriú 3: Ag taispeáint Fáilte agus Meas inár bparóistí do lucht LADT ("LGBT") agus dá dTeaghlaigh.
(Halla 8A) – EN 🎧 IT, ES, FR
An tAth James Martin C.Í, Eagarthóir ‘at-large’, Iris Íosánach America

12:00 – 13:00    Ceardlann 3: An breithiúnas gairme agus an teaghlach: ullmhúchán don chéad sionad eile 
(Halla 7). EN 🎧 IT, ES, FR
Cathaoirleach: Mons. Paolo Giulietti, Easpag Cúnta Perugia-Città della Pieve, An Iodáil.
Cur síos: Díospóireacht éascaithe ar mhinistreacht óige i measc daoine a ghlac páirt sa chomhairliúchán réamh-shionadach. Díríonn sé go h-áirithe ar mar a bhíonn ról lárnach ag an teaghlach i dtacú le gairmí de gach cineál i measc na n-óg agus i gcur ar chumas daoine óga a saol a chaitheamh ar bhealach a úsáídeas a gcumas iomlán. 
Painéalaithe: 
•    Teresa Carvalho, Oifigeach Forbartha Misiún Baile Chomhdháíl Easpag Chaitliceach Shasana agus na Breataine Bige 
•    Paul Metzlaff, Oifig Náisiúnta Cúram Tréadach don Óige, An Ghearmáin
•    Gerard Gallagher, Oifig Shoiscéalaíochta agus Éacúiméineachais, Arddeoise Bhaile Átha Cliath, Éire
•    Isaac Withers, Ionadaí Chomhdháíl Easpag Chaitliceach Shasana agus na Breataine Bige ag Sionad 2018
•    An Dr. Oirmhidneach  Michel Remery, Údar ‘Tweeting with God’, Deoise  Rotterdam, An Ísiltír 
•    An tSiúir Nathalie Becquart, Seirbhís Náisiúnta Shoisceálú Óige agus Gairmeacha, Comhdháíl na nEaspag, An Fhrainc

CLÁR TRATHNÓNA (AIRÉINE TEAGHLAIGH)

(Tagann na rannphairtithe go léir – daoine fásta, páistí agus teaghlaigh le chéile san Airéine Teaghlaigh

14:30AN PRÍOMHCHAINTEOIR SA PHRÍOMH-AIRÉINE
EN 🎧 IT, ES, FR
A Onóir, An Cairdinéal Vincent Nichols, Ard-Easpag Westminster, Sasana.
Tacaíocht agus Ullmhúchán don phósadh i bhfianaise Amoris Laetitia.

15:30 FIANAISÍ
EN 🎧 IT, ES, FR
Lánúineacha atá ag ceiliúradh de bharr a bheith pósta le 25, 50, 60 bliain.  

16:30  CEILIÚRADH AN AIFRINN SA PHRÍOMH-AIRÉINE
EN 🎧 IT, ES, FR
A Onóir,  An Cairdinéal João Braz de Aviz, Maor an Phobail d’Institiúidí Beatha Coisricthe agus Cumainn Bheatha Aspalda.
Cuirtear suas le gach rud de bharr an ghrá : an fáth go bhfuil sochaithe níos láidre ann de bharr póstaí láidre.

CLÁR OÍCHE

19:00 - 20:00 Príomhphainéal 3 - Aire a thabhairt dár mBaile Comónta: an fáth go bhfuil an teaghlach tábhachtach do thodhchaí ár bplainéid.
(Halla 8C) - EN 🎧 ES, IT, FR
Cathaoirleach: A Onóir,  An Cairdinéal Charles Maung Bo, SDB, Ard-Easpag Yangon, Maenmar
Cur síos: Seimineár idirghníomhach bunaithe ar na téamaí i Laudato Si’ a óstáil ag Trócaire (CARITAS Ireland). Sa seimineár seo béidh scéalta, ceol, agus cainteoirí naisiúnta agus idirnaisiúnta ag admháíl práinn ár ndúshlán timpeallachta agus ag dul leis an Phápa Proinsias ag iarraidh comhrá agus fís nua don timpeallacht agus do thodhchaí ár bplainéid.  
Painéalaithe:    
•    Deirdre Duff
•    An Dr. Lorna Gold, Trócaire, Éire
•    Éamonn Meehan, Stiúrthóir Feidhmiúcháin, Trócaire, Éire
•    Discovery Gospel Choir 
•    An tOllamh John Sweeney, Cliomeolaí, Ollscoil Mháigh Nuad 
•    Carsterns Mulume, Stiúrthóir Forbartha Sóisialta, Comhdháil Easpag Malawi

19:00 – 20:00 Ceardlann: Cé a níonn na gréithe:  An Pápa Proinsias agus na rudaí beaga atá tábhachtach i saol an teaghlaigh 
(Halla 8D) - EN 🎧 ES
Moderator: Bairbre Cahill, Freelance Writer and Speaker on Spirituality and Sacramentality, Ireland
Painéalaithe:            
▪    An Dr Ingeborg agus Richard Sickinger, Gluaiseacht Aspalda Schoenstatt, An Ostáir
▪    Monika Kowalczyk agus Szymon Szylko, Polish Encounter of Married Couples, Éire
▪    Máire agus Bill O’Brien, Worldwide Marriage Encounter

19:00 - 20:00 Ceardlann 1: Ag déileáil le géarchéimeanna agus gortaithe sa saol pósta. 
(Halla 8A) - EN. 🎧 ES, IT, FR
Cathaoirleach: Deirdre O’ Rawe, Stiúrthóír ACCORD Tuaisceart Éireann.
Painéalaithe:        
•    Sallyann agus Torbjonn Huss, Retrouvaille, Éire
•    Stephen Conway, Retrouvaille, An Aifric Theas 
•    Carlos Compoy Osset, Deoise Toledo, An Spáinn
•    Mary Johnson, ACCORD, Éire

19:00 - 20:00 Ceardlann 2:  Is í an Chumarsáid Cuisle aon Chaidrimh
(Seomra Merrion) – EN 
Láithreoirí: Paddy Doherty agus Margaret Norman, ACCORDTá scileanna éifeachtacha cumarsáíde bunúsach i rath pósadh sona agus sláintiúil. Is scil tábhachtach idirphearsanta cumarsáid mhaith agus tá sé ag brath ar mhuinín agus glacadh. Tré iniúchadh a dhéanamh ar conas cumarsáid níos fearr a dhéanamh le chéíle agus cén tionchar atá ag ár gcúlra pearsanta agus teaghlaigh ar ár gcumarsáíd, tugtar deis do chaidrimh fás agus forbairt. 

19:00 - 20:00 Ceardlann 3:  Léargas ar Ógánaigh.
(Halla 3) - EN 🎧 ES, IT
Cathaoirleach: Anita Conlan, ACCORD, Éire.
Ceardlann idirghníomhach ar thacú le déagóirí ina dturas tré chaidrimh agus gnéasacht in aois dhigiteach. Tá an cheardlann seo bunaithe ar chlár RSE atá a reachtáil i scoileanna ag ACCORD Catholic Marriage Care. Is scáil é ar chaint do thuismitheoirí a thugann deis dóibh raharc “cuileog ar an bhalla” a fháíl ar cad é go díreach ba mhaith lena ndéagóirí labhairt faoi. Tá sé mar aidhm aige  léargas níos fearr a fháil ar dhearcadh na ndéagóirí ar ábhair mar úsáíd drugaí/alcóil, a ndearcadh ar ghnéas, toircheas neamh-phleanáilte, gnéasacht agus a lán eile.

19:00 - 20:00 Ceardlann 4:  Teaghlach na dTeaghlach: Taithí Theaghlach Chaitliceacha san Aifric
(Halla 8B) - EN 
Éascaitheoiri: Ionadaithe ó chlár Aid to the Church in Need le teaghlaigh Chaitliceacha ón Aifric
Cur síos: In Amoris Laetitia, cuireann an Pápa Proinsias síos ar an Eaglais mar ‘Theaghlach na dTeaghlach’. Sa cheardlann idirhgníomhach seo éistimíd le scéalta creidimh agus teaghlaigh ó Chaitlicigh san Aifric tré na tionscnaimh atá ag fáil tacaiocht ón bhFundúireacht Phointifiúil, Aid to the Church in Need International.

19:00 - 20:00 Léiriú 1 – Ag baint an leasa is mó as Teicneolaíocht: Creideamh, Teaghlach & Teicneolaíocht
(Halla 2) – EN. 🎧 ES, IT, FR
Cainteoir: An Dr Mary Aiken, Ollamh Cúnta Comhlach Geary Institute for Public Policy, UCD agus Acadóir agus Comhairleoir Ionad Cibearchoir Eorpach Europol, Éire. 
Cur síos: Léiriú idirghníomhach ar iompú na teicneolaíochta chun ár leasa in ár ndomhan agus in ar mbailte.

19:00 - 20:00 Léiriú 2: Altú Roimh Bhéilí: Oidis le Saol an Teaghlaigh a NeartúRe.
(Halla 7) EN 🎧 ES
Cainteoir: An tAth Leo Patalinghug, Sagart, Cócaire agus Údar, Stáit Aontaithe Mheiriceá .
Cur síos: Teaspántas Cócaireachta le téama Creidimh & Teaghlaigh.

19.00 – 20.00   An Turas ó Andúil: An rud atá le Foghlaim ag Teaghlaigh ó Bheath an Urramaigh Matt Talbot 
(DodderB) EN - Cainteoirí TBC

Tabhair faoi deara le do thoil go bhféadfadh an t-eolas seo athrú.


Táimíd buíoch dár n-aistritheirí deonacha go léir a chabhraigh linn an leathanach seo a chur ar fáil i nGaeilge

Téigh i dteagmháil linn

WMOF2018 Office

Holy Cross Diocesan Centre,

Clonliffe Road, Dublin 3, Ireland

Lean muid