Clár Dé hAoine

WMOF2018 LÁ A CEATHAIR - Dé hAoine an 24 Lúnasa - An Chomhdháil Thréadach i gCumann Ríoga Bhaile Átha Cliath (RDS) 

Téama - An Teachlach agus an Dóchas

Clár Tréadach

CLÁR NA MAIDNE:

SEISIÚN 1

10:00 - 11:00    Príomhphainéal 1 - Ag cosaint Leanaí agus daoine Fásta Soghonta
(Halla 8C) – EN 🎧 ES, IT, FR
Cathaoirleach: An Banbharún Sheila Hollins, iarbhall de Choimisiún Pointifiúil Cosaint Mionúr, Sasana
Painéalaithe:    
•    Marie Collins, Duine a tháinig slán ó dhrochíde, iarbhall den Choimisiún Pointifiúil Cosaint Mionúr agus Patrún ‘The Marie Collins Foundation’, Éire
•    Barbara Thorp, Oibrí Sóisialta, Iar-Cheannasaí Oifig Tacaíocht Tréadach agus Cosaint Leanaí, Arddeoise Boston, Stáit Aontaithe Mheiriceá
•    An tOllamh Gabriel Dy-Liacco, Coimisiún Pointifiúil Cosaint Mionúr, Na Filipínigh 

10:00 - 11:00 Ceardlann 1: Ag ceiliúradh lá an Tiarna mar Theaghlach.
(Dodder B) – EN 
Cathaoirleach:  Colette Furlong, Deoise Aill Finn, Éire 
Painéalaithe:          
•    Gemma Mulligan, Deoise Osraí, Éire 
•    Rosemary Lavelle agus Colin Thomson, Arddeoise Bhaile Átha Cliath, Éire
•    Salvatore Martinez, Uachtarán Rinnovamento nello Spirito Santo, An Iodáil

10:00 - 11:00    Ceardlann 2: Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta i bhfianaise Amoris Laetitia 
(Halla 8D) – EN 🎧FR
Cathaoirleach: An tEaspag Denis Nulty, Deoise Chill Dara agus Leithghlinne, Éire           
Painéalaithe:         
▪    Valérie agus Privat Ternynck, Cumann Máthair Misercordia, An Fhrainc
▪    Anita Conlan, ACCORD, Éire 

10:00 - 11:00    Presentation 3: An Pápa Proinsias agus Soiscéal an Teaghlaigh: Cad atá ar intinn ag Íosa dár dteaghlaigh? 
(Halla 2) – EN 🎧 ES, IT, FR
Cainteoir: An tEaspag Robert E. Barron, Easpag Cúnta, Arddeoise Los Angeles, Stáit Aontaithe Mheiriceá 

10:00 - 11:00    Ceardlann 3: Ag freastal ar theaghlaigh a bhfuil baill díobh sa phríosún.  
(Halla 8B) - EN
Tá timpeall 4,000 duine ina bpríosúnaigh i bPoblacht na hÉireann. Cuirtear síos ar theaghlaigh a bhfuil príosúnacht ag cur isteach orthu mar “íospartaigh cheilte” an chórais chirt choiriúla, mar gur mhinic a fhulaingionn teaghlaigh torthaí diúltacha de bharr duine den teaghlach bheith sa phríosún. Míneoidh an cheardlann seo, atá á éascú ag séiplínigh phríosúin, tionchar príosúnachta ar theaghlaigh. Míneoidh an cheardlann freisin an cumas atá ag an teaghlach in athnuachan caidrimh dearfacha, go h-áirithe tré iompar maslach a laghdú.

10:00 - 11:00    Ceardlann 4: An tost a bhriseadh: ag déileáil le foréigean teaghlaigh. 
(Halla 3) – EN 🎧 ES, IT
Cathaoirleach: Norah Casey, Bean Ghnó Éireannach, Foilsitheoir Irisí, pearsanacht teilifíse agus craoltóir ó Bhaile Átha Cliath, Éire. 
Painéalaithe:          
▪    Ignacio Socias, Stiúrthóir Ginearálta Institiúid Idirnáisiúnta Thaighde Teaghlaigh An Spáinn. 
▪    An Dr Mary Goss, ACCORD, Éire
▪    An Dr Carol Baumann, COPE -  Seirbhís Dídine na Gaillimhe ó Fhoiréigin Baile agus For-Rochtana, Gaillimh, Éire
▪    An Dr Monica McWilliams, Acadóir agus Iar-Pholaiteoir, Tuaisceart Éireann

10:00 - 11:00    Ceardlann 5: Ag tacú le Teaghlaigh tríd Chroíbhriseadh Colscartha: Deoise in éineacht le Teaghlaigh in am an ghátair
(Seomra Merrion) - ES
Éascaitheoirí: Ionadaithe ó thógra Santa Teresa Arddeoise Toledo, An Spáinn
Cur síos: Roinnfidh an cheardlann idirghníomhach seo taithí na ndaoine a bhí páirteach i dtógra Santa Teresa Arddeoise Toledo a thairgeann tionlacan do theaghlaigh atá ag fulaingt cíor thuathail scartha agus colscartha. Bhuail an Pápa Proinsias le déanaí le hionadaithe ón tógra agus le teaghlaigh a bhí páirteach ann.  Archbishop Braulio Rodríguez Plaza, Fr Miguel Garrigós Domínguez, Jesús Manuel Díaz-Rincón, Díaz & Mercedes Muelas Ballestero, Isabel Campoy Osset and her daughter Teresa Cabezas Campoy, María Esperanza Gómez-Menor Palacios, Cristina Gómez Iglesias, María del Valle Lugo Relanzón, Ana María Moreno Méndez, María Concepción Gómez-Caro Velasco, María Luisa Castañeda Pedrero, Luis Alfonso Corcuera Alonso and Pilar Iniesto López.

10:00 - 11:00    Presentation 1: Ag gabháil in éineacht le daoine, iad a aithint agus imeascadh a dhéanamh leo: leochaileacht an duine agus an Amoris Laetitia. 
(Halla 8A) – IT 🎧 ES, EN, FR 
Cathaoirleach: A Onóir An Cairdinéal Gualtiero Bassetti, Ardeaspag Perugia-Citta della Pieve, Uachtarán Chomhdháil Easpag na hIodáile.

10:30-11:30    Léiriú 2: Conas do Theaghlach a fháil isteach sna Flaithis!
(Halla 7) – EN. 🎧 ES, IT
Cainteoir: An tAth Leo Patalinghug, Sagart, Cócaire agus Údar, Stáit Aontaithe Mheiriceá
Cur síos: Teaspántas cócaireachta agus caint le téama Creidimh agus Teaghlaigh.

SEISIÚN 2

11:30 - 12:30    Príomhphainéal 2 (a) Gafa lenár ngutháin: An féidir leis an Teicneolaíocht a bheith níos Oiriúnaí don Teaghlach? 
(Halla 8C). EN. 🎧 ES, IT, FR11:30 - 12:30    Major Panel 2 (a)
Moderator: Brenda Drumm, Media and Communications Manager WMOF2018
Panellists:
•    Aoibheann Mangan, 
•    Tim Hynes, CIO AIB
•    Monique Morrow, President and Co-Founder of the Humanized Internet
​•    John Hartnett, Founder and CEO of SVG Partners, LA 

11:30 – 12:30    Príomhphainéal 2 (b): Damhsa don Todhchaí le Dóchas: An Pósadh agus an Teaghlach a neartú sa lá atá inniu ann.
(Halla 8A) – EN 🎧 ES, IT, FR 
Cathaoirleach: Gabriella Gambino, Fo-Rúnaí, Diocaistéir don Tuata, Teaghlach agus Beatha.
Painéalaithe:                         
▪   Geraldine Halligan, ACCORD, Éire 
▪   Breda O’Brien & Brendan Conroy, Couples Testimony, Éire
▪   Gerry  Mangan, Teams of Our Lady, Éire
▪   An tAth Bernadino Giordano

11:30 - 12:30    Ceardlann 1: An teaghlach a ghuíonn le chéile: am a chur ar leath-taobh chun guí sa ré dhigiteach. 
(Halla 3) - EN 🎧 ES, IT
Cathaoirleach: Wendy Grace, Stiúrthóir Bainistíochta ag Compass Communications, Éire.
Painéalaithe:         
▪    An Dr. Marco Brusati, Diocaistéir don Tuata, Teaghlach agus Beatha 
▪    Cristina Lopez Schlichting, COPE, An Spáinn
▪    Francis Monahan, ACCORD, Éire
▪    An Br Richard Hendrick OFM, Cap, Mainistir aus Ionad Cúrsaí Spioradálta Ard Mhuire, Dún na nGall, Éire

11:30 - 12:30    Ceardlann 2: Ag cur Soiscéal an Teaghlaigh chun cinn: ról na gcumann teaghlaigh sa lá atá inniu ann 
(Halla 8B) - IT 🎧 EN, FR
Cathaoirleach: Msgr. Carlos Simon, Diocaistéir don Tuata, Teaghlach agus Beatha
Painéalaithe:    
▪    Antoine Renard, Cónaidhm Eorpach Chumann na dTeaghlach Caitliceach, An Fhrainc 
▪    An tOllamh Francesco Belletti, Ionad Idirnáisiúnta Staidéar Teaghlaigh, An Iodáil

11:30-12:30    Ceardlann 3: An Teaghlach mar Ghníomhaire Síochána i ndomhan achrannach.   
(Halla 2) – EN 🎧 ES, IT
Cathaoirleach: Carl Anderson, Ard-Churadh Churadh Columbus, Stáit Aontaithe Mheiriceá.
Painéalaithe:  
•   Dr Monica Mc Williams, Academic and Former Politician, Ireland (North)
•   Senator George Mitchell
•   Fr Michael Shields, Aid to the Church in Need, USA
•   David Livingstone, Salt & Light Uganda Organisation
•   Justin Kilcullen, Civil Society Partnership for Development Effectiveness and former Executive Director of Trócaire

11:30 - 12:30    Ceardlann 4: An Pósadh, an Teaghlach agus an tóir ar Aontacht Chríostaí.
(Halla 8D) - EN 🎧 IT
Cathaoirleach:  An tEaspag Brian Farrell, Rúnaí Chomhairle Phointifiúil Cur-chun-cinn Aontacht Chríostaí.
Painéalaithe:        
▪    Francesca agus Filippio De Carlo, Mistero Grande, Italy
▪    Nadia agus Tony Fraga, Eaglais Anglacánach Truro, Stáit Aontaithe Mheiriceá.
▪    An Déagánach Jim Adams, ACCORD, Éire

11:30 - 12:30    Ceardlann 5: Léitheoireacht Theacht Abhaile; Ag Díoghlásáil Dóchais agus Leighis na Scrioptúr
(Seomra Merrion) – EN
Éascaitheoirí: An tOllamh Seamus O’Connell, An Dr Jessie Rogers agus An tOirmhidneach Philip Carder.
Cur síos: Ceardlann idirghníomhach ar úsáíd na Scrioptúr, tré Lectio Divina, le tacú le dóchas agus leigheas inár saol, go mórmhór inár dteaghlaigh.               

12:00 - 13:00    Léiriú 4: Ag cur Beócht inár Saol Pósta: Ag Sású Cíocras Lanúineacha d’Fhíor-Ghrá.
(Halla 7) – EN 🎧 ES
An tAth Leo Patalinghug, Sagart, Cócaire agus Údar, Stáit Aontaithe Mheiriceá.
Cur síos: Teaspántas cócaireachta agus caint le téama Creidimh agus Teaghlaigh. 

CLÁR TRATHNÓNA
(Tiocfaidh na rannphairtithe go léir – daoine fásta, páistí agus teaghlaigh – le chéile san Airéine Teaghlaigh)

14:30 AN PRÍOMHCHAINTEOIR SA PHRÍOMH-AIRÉINE     
EN 🎧 ES, IT, FR
A Onóir,  An Cairdinéal Mario Zenari, Nuinteas Aspalda don tSiria. 
Téama: An teaghlach mar lárchuid na síochána i ndomhan achrannach.

15:30    FIANAISÍ
EN 🎧 ES, IT, FR
Christian Families from Troubled Parts of Our World.

16:30   AIFREANN SA PHRÍOMH-AIRÉINE
EN 🎧 ES, IT, FR
A Onóir,  An Cairdinéal Kevin Farrell, Maor an Dicastery do Thuata, Teaghlach agus Beatha.
Téama: An Teaghlach: Dóchas don Eaglais agus don domhan.

CLÁR OÍCHE

18:30 – 20:00    Bró Boru - Ceol Traidisiúnta Gaelach le Comhaltas Ceoltóirí Éireann
(Halla 2) EN

Tabhair faoi deara le do thoil go bhféadfadh an t-eolas seo athrú.


Táimíd buíoch dár n-aistritheirí deonacha go léir a chabhraigh linn an leathanach seo a chur ar fáil i nGaeilge

Téigh i dteagmháil linn

WMOF2018 Office

Holy Cross Diocesan Centre,

Clonliffe Road, Dublin 3, Ireland

Lean muid