2) Comhdháil

CLÁR NA COMHDHÁLA TRÉADAÍ 

D’iarr an Pápa Proinsias ina Litir Comhairle go dtí Cruinniú Domhanda na dTeaghlach 2018 go dtabharfadh an imeacht agus ullmhúchán an imeachta deis do theaghlaigh ‘machnamh níos doimhne a dhéanamh ar ábhar an tSeanmóra Aspalda iar-Sionaid Athás an Ghrá (Amoris Laetitia) agus go gcabhródh sé leo an t-ábhar sin a roinnt.’

Tá Clár na Comhdhála Tréadaí trí lá Cruinniú Domhanda na dTeaghlach 2018, ó 22-24 Lúnasa, sásta é seo a dhéanamh. Beidh an Comhdháil ar siúl i gCumann Ríoga Bhaile Átha Cliath (RDS) agus cuirfear clár laethúil ceardlanna agus díospóireachtaí ar siúl ag Cruinniú Domhanda na dTeaghlach 2018 chomh maith le himeachtaí spraoiúla agus guítheacha le haghaidh teaghlaigh agus daoine aonaracha, clár atá oiriúnach do pháistí (4-12 bliana d’aois) agus daoine óga (13-17 bliana d’aois) san áireamh.  

Beidh ceiliúradh na hEocairiste sa phríom-airéine mar bhuaicphointe gach lá.  Beidh imeachtaí spraoiúla don teaghlach ar fad ar siúl i rith an lae san ionad comhdhála, ach amháin nuair a bheidh Aifreann ar siúl sa phríomh-airéine.  

Beidh imeachtaí gach lá bunaithe ar phríomhthéama ó Lúcháir an Ghrá

Is féidir cliceáil thíos chun eolas a fháil faoi na cainteoirí, téamaí agus imeachtaí atá cinntithe do gach lá.

Clár na Comhdhála Tréadaí

Dé Céadaoin an 22 Lúnasa

Téama: An Teaghlach agus an Creideamh.
Téamaí as Caibidil 1-3 Lúcháir an Ghrá

An Phríomhcheiliúraí & Seanmóirí
A Onóir,  An Cairdinéal Oswald Gracias, Ard-Easpag Bombay, an India.
An Príomhchainteoir sa Phríomh-Airéine  
A Onóir,  An Cairdinéal Donald Wuerl, Ard-Easpag Washington, na Stáit Aontaithe. 


Sonraí an Chláir Dé Céadaoin

Déardaoin an 23 Lúnasa

Téama: An Teaghlach agus an Grá.
Téamaí as Caibidil 4-6 Lúcháir an Ghrá

An Phríomhcheiliúraí & Seanmóirí 
A Onóir,  An Cairdinéal João Braz de Aviz, 
Maor an Phobail d’Institiúidí Beatha Coisricthe agus Cumainn Bheatha Aspalda. 
An Príomhchainteoir sa Phríomh-Airéine
A Onóir,  An Cairdinéal Vincent Nichols, Ard-Easpag Westminster, Sasana.


Sonraí an Chláir Déardaoin

Dé hAoine an 24 Lúnasa

Téama: An Teaghlach agus an Dóchas.
Téamaí as Caibidil 7-9 Lúcháir an Ghrá

An Phríomhcheiliúraí & Seanmóirí 
A Onóir,  An Cairdinéal Kevin Farrell
 Maor an Dicastery do Thuata, Teaghlach agus Beatha.
An Príomhchainteoir sa Phríomh-Airéine
A Onóir,  An Cairdinéal Mario Zenari, Nuinteas Aspalda don tSiria.


Sonraí an Chláir Dé hAoine

Cliceáil anseo le haghaidh eolais maidir le clárú chun freastal ar an gComhdháil.

 

Táimíd buíoch dár n-aistritheirí deonacha go léir a chabhraigh linn an leathanach seo a chur ar fáil i nGaeilge

 

 

Téigh i dteagmháil linn

WMOF2018 Office

Holy Cross Diocesan Centre,

Clonliffe Road, Dublin 3, Ireland

Tel.: +353 1 567 6800

Email: info@worldmeeting2018.ie

Lean muid