2) Comhdháil

CLÁR NA COMHDHÁLA TRÉADAÍ 

 22 go 24 Lúnasa 2018

Ionad: RDS

D’iarr an Pápa Proinsias ina Litir Comhairle go dtí Cruinniú Domhanda na dTeaghlach 2018 go dtabharfadh an imeacht agus ullmhúchán an imeachta deis do theaghlaigh ‘machnamh níos doimhne a dhéanamh ar ábhar an tSeanmóra Aspalda iar-Sionaid Athás an Ghrá (Amoris Laetitia) agus go gcabhródh sé leo an t-ábhar sin a roinnt.’

Tá Clár na Comhdhála Tréadaí trí lá Cruinniú Domhanda na dTeaghlach 2018, ó 22-24 Lúnasa,  sásta é seo a dhéanamh. Beidh painéil thábhachtacha, ceardlanna, príomhchainteoirí, fianaisí agus gníomhaíochtaí spreagúla ann gach lá den Chomhdháil Thréadach ina bpléifear téamaí ó Athás an Ghrá faoi na ceannteidil seo a leanas:

AN CHÉAD LÁ: 

An Teaghlach agus an Creideamh.
Téamaí ó Chaibidlí 1 go 3 de Athás an Ghrá.

AN DARA LÁ:

An Teaghlach agus an Grá.
Téamaí ó Chaibidlí 4 go 6 de Athás an Ghrá.

AN TRÍÚ LÁ:

An Teaghlach agus an Dóchas.
Téamaí ó Chaibidlí 7 go 9 de Athás an Ghrá.

Mar chuid de théama Chruinniú Domhanda na dTeaghlach 2018, Soiscéal an Teaghlaigh: Athás don Domhan, beidh téama an áthais le feiceáil go láidir i ngach gné den chlár, i gClár na nÓg agus Clár na bPáistí san áireamh, cláir a bheidh ar fáil thar na trí lá. 

Cuirfear tuilleadh eolais maidir le cainteoirí, ceardlanna agus gníomhaíochtaí ar fáil in ám trátha.
Lean an leathanach seo chun an t-eolas is deireanaí a fháil.

Táimíd buíoch dár n-aistritheirí deonacha go léir a chabhraigh linn an leathanach seo a chur ar fáil i nGaeilge

Téigh i dteagmháil linn

WMOF2018 Office

Holy Cross Diocesan Centre,

Clonliffe Road, Dublin 3, Ireland

Tel.: +353 1 567 6800

Email: info@worldmeeting2018.ie

Lean muid