2) Comhdháil

CLÁR NA COMHDHÁLA TRÉADAÍ 

Ina Litir Chomhghairme do Chruinniú Domhanda na dTeaghlach 2018, d’iarr an Pápa Proinsias go dtabharfadh an imeacht agus a ullmhúchán deis do theaghlaigh ‘bealach a bheith acu lena machnamh a dhoimhniú agus ábhar an Aitheasc iar-Shionadach Aspalda Lúcháír an Ghrá (Amoris Laetitia) a roinnt”. Glacann clár na Comhdhála trí-lá Tréadaigh ó 22ú  go 24ú Lúnasa leis an ghlaoch seo.

Beidh an Comhdháil ar siúl i gCumann Ríoga Bhaile Átha Cliath (RDS) agus cuirfear clár laethúil ceardlanna agus díospóireachtaí ar siúl ag Cruinniú Domhanda na dTeaghlach 2018 chomh maith le himeachtaí spraoiúla agus guítheacha le haghaidh teaghlaigh agus daoine aonaracha, clár atá oiriúnach do pháistí (4-12 bliana d’aois) agus daoine óga (13-17 bliana d’aois) san áireamh.  

Beidh ceiliúradh na hEocairiste sa phríom-airéine mar bhuaicphointe gach lá.  Beidh imeachtaí spraoiúla don teaghlach ar fad ar siúl i rith an lae san ionad comhdhála, ach amháin nuair a bheidh Aifreann ar siúl sa phríomh-airéine.  

Beidh imeachtaí gach lá bunaithe ar phríomhthéama ó Lúcháir an Ghrá

Is féidir cliceáil thíos chun eolas a fháil faoi na cainteoirí, téamaí agus imeachtaí atá cinntithe do gach lá.

Clár na Comhdhála Tréadaí

Dé Céadaoin an 22 Lúnasa

Téama: An Teaghlach agus an Creideamh.
Téamaí as Caibidil 1-3 Lúcháir an Ghrá

An Phríomhcheiliúraí & Seanmóirí
A Onóir,  An Cairdinéal Oswald Gracias, Ard-Easpag Bombay, an India.
An Príomhchainteoir sa Phríomh-Airéine  
Archbishop Eamon Martin, Archbishop of Armagh, Primate of All Ireland and President of the Irish Bishops' Conference. 


Sonraí an Chláir Dé Céadaoin

Déardaoin an 23 Lúnasa

Téama: An Teaghlach agus an Grá.
Téamaí as Caibidil 4-6 Lúcháir an Ghrá

An Phríomhcheiliúraí & Seanmóirí 
A Onóir,  An Cairdinéal João Braz de Aviz, 
Maor an Phobail d’Institiúidí Beatha Coisricthe agus Cumainn Bheatha Aspalda. 
An Príomhchainteoir sa Phríomh-Airéine
A Onóir,  An Cairdinéal Vincent Nichols, Ard-Easpag Westminster, Sasana.


Sonraí an Chláir Déardaoin

Dé hAoine an 24 Lúnasa

Téama: An Teaghlach agus an Dóchas.
Téamaí as Caibidil 7-9 Lúcháir an Ghrá

An Phríomhcheiliúraí & Seanmóirí 
A Onóir,  An Cairdinéal Kevin Farrell
 Maor an Dicastery do Thuata, Teaghlach agus Beatha.
An Príomhchainteoir sa Phríomh-Airéine
A Onóir,  An Cairdinéal Mario Zenari, Nuinteas Aspalda don tSiria.


Sonraí an Chláir Dé hAoine

Cliceáil anseo le haghaidh eolais maidir le clárú chun freastal ar an gComhdháil.

 

Táimíd buíoch dár n-aistritheirí deonacha go léir a chabhraigh linn an leathanach seo a chur ar fáil i nGaeilge

 

 

Téigh i dteagmháil linn

WMOF2018 Office

Holy Cross Diocesan Centre,

Clonliffe Road, Dublin 3, Ireland

Lean muid