Clár na bPáistí


Clár Leanaí ag an gComhdháil WMOF2018  (22 go 24 Lúnasa 2018)

Children ProgrammeGrianghraf le: Des McMahon

Beidh taithí ag leanaí freisin ar an gcreideamh ag Cruinniú Domhanda na dTeaghlach 2018!

Fáilteofar roimh leanaí i dteannta tuismitheoirí/cúramóirí! Ar an gclár leanaí beidh amhráin, ealaíon agus ceardaíocht, damhsa, cluichí agus gan dabht spraoi! Beidh na gníomhaíochtaí lán de spraoi, taispeántais agus ceardlanna a mbainfidh na leanaí sult astu agus san am gcéanna smaoineofar ar an dtábhacht a bhaineann leis an dteaghlach.

Le linn an chlár do dhaoine fásta/don óige beidh clár speisialta do leanaí idir 4 agus 12 bhliain d’aois. Beifear in ann na leanaí a fhágáil mar a mbeidh foireann seiceáilte proifisiúnta ina bhfeidhil, nó féadfar fanacht leo fad is atá siad ag baint sult as an gclár taitneamhach idirghníomhach a cruthaíodh go speisialta dóibh fhéin!

Fógrófar ar ball, ag druidim le dátaí na n-ócáidí, sonraí na gclár, amchlár agus láithreoirí.

Gheofar eolas ar thicéidí don ócáid seo agus eile ar an mír seo againne  Ticéid agus Clárú. 

Táimíd buíoch dár n-aistritheirí deonacha go léir a chabhraigh linn an leathanach seo a chur ar fáil i nGaeilge

Téigh i dteagmháil linn

WMOF2018 Office

Holy Cross Diocesan Centre,

Clonliffe Road, Dublin 3, Ireland

Tel.: +353 1 567 6800

Email: info@worldmeeting2018.ie

Lean muid