Súil ar an Chlár

Cruinniú Domhanda na dTeaghlach 2018 Súil ar an Chlár

Béidh Cruinniú Domhanda na dTeaghlach 2018 ina ócáid lúcháireach agus saibhriúil do dhaoine fásta, do dhaoine óga agus do pháistí.  I rith na chúig lá sin béidh deis bualadh agus roinnt le daoine, guí agus machnamh, fás sa chreideamh agus i ngrá, ceiliúradh,  agus neart a fháil le leanacht ar thuras na beatha. 

I LÁR CHRUINNIÚ DOMHANDA NA dTEAGHLACH 2018 BÉIDH CHEITHRE PHRÍOMH-GHNÉ:

Dáta Imeacht Sonraí
21 Lúnasa 2018 Oscailt Chruinniú Domhanda na dTeaghlach 2018 Oscailt Náisiúnta Chruinniú Domhanda na dTeaghlach 2018 ag an am céanna i ndeoisí uile na hÉireann
22 to 24 Lúnasa 2018 Comhdháil trí-lá Chruinniú Domhanda na dTeaghlach Príomh-chainteoirí, ceardlanna agus díospóireachtaí; taispeántais, gníomhaíochtaí ealaíne agus cultúrtha, ceiliúradh laethiúil na hEocairiste, gníomhaíochtaí liotúirgeacha agus paidriúla. Gach lá béidh machnamh ar an téama “Soiscéal an Teaghlaigh: Lúcháir don Domhan” a roghnaigh an tAthair Naofa. Tá sé deimhnithe go mbeidh an Chomhdháil ar siúl i gCumann Ríoga Bhaile Átha Cliath (RDS), Droichead na Dothra, Baile Átha Cliath 4
Trathnóna 25 Lúnasa 2018 Féile na dTeaghlach Am féiltiúil, ina dtiocfaidh muid le chéile le bronntanas an teaghlaigh a cheiliúradh ó thaobh téama ar leith an Chruinnithe Domhanda. Béidh sé ina cheiliúradh cultúrtha de cheol, rince agus amhráin i dtimpeallacht paidriúil agus lúcháireach, agus le cabhair scéalta ó theaghlaigh ó chodanna éagsúla den domhan.
26 Lúnasa 2018 Ceiliúradh Solúnta na hEocairiste Críochnóidh Cruinniú Domhanda na dTeaghlach 2018 le hAifreann Solúnta le buíochas a ghlacadh le Dia, an Trionóid Naofa as bronntanas an teaghlaigh agus as a naomhú.

Programme at a glance StadiumGrianghraf le: Des McMahon

I rith an Chruinnithe béidh clár níos leithne d’imeachtaí ar fud na cathrach agus cothófar comharthaí dlúth-pháirtíochta le teaghlaigh atá i dtrioblóid.

Cuirfear tuilleadh eolais faoin chlár agus faoi na hionaid ar fáil ar an suíomh idirlín seo níos goire do dháta na himeachta.   Cláraigh don ár nuachtlitir agus ceangail linn ar mheáin shóisialta leis an eolas is deireanna í  ar an imeacht a fháil.

Béidh gá le clárú/ticéad lle freastal ar aon cheann de na himeachtaí seo.  Tabhair cuairt ar ár leathanach Ticéad agus Cláraithe le tuilleadh eolais a fháil.

Cé dó Cruinniú Domhanda na dTeaghlach 2018?

Tugtar cuireadh  do gach duine bheith páirteach, daoine singil san áireamh (móidithe, coisreactha nó tuata), lanúna le nó gan páistí, teaghlaigh sínte agus cléir.  Tá súil leis na mílte idir teaghlaigh agus daoine aonair ó ar fud na hÉireann agus ar fud an domhain.  Tiocfaidh cuid de na daoine mar theaghlaigh, daoine eile ina naonar agus daoine eile mar chuid d’eagraíocht.  Tugtar cuireadh do dhaoine fásta, d’ógánaigh agus do pháistí bheith páirteach.

Glaoch ar mholtaí do Chlár Chruinniú Domhanda na dTeaghlach 2018

Táimíd ag pleanáil an Chláir don Chomhdháil trí-lá atá mar chuid de WMOF2018 agus a bhéas ar siúl 22ú-26ú Lúnasa 2018.  Má tá aon mholadh agat do cheardlanna, taispeántais, cainteoirí, rannpháirtithe, gníómhaíochtaí do pháistí, córanna nó drámaí ar mhaith leat go gcuirfimís san áireamh iad, téigh i dteagmháil le hoifig Chruinniú Domhanda na dTeaghlach 2018 ag an seoladh ríómhphoist.

 

Táimíd buíoch dár n-aistritheirí deonacha go léir a chabhraigh linn an leathanach seo a chur ar fáil i nGaeilge

Téigh i dteagmháil linn

WMOF2018 Office

Holy Cross Diocesan Centre,

Clonliffe Road, Dublin 3, Ireland

Tel.: +353 1 567 6800

Email: info@worldmeeting2018.ie

Lean muid