Súil ar an Chlár

Cruinniú Domhanda na dTeaghlach 2018 Súil ar an Chlár

Béidh Cruinniú Domhanda na dTeaghlach 2018 ina ócáid lúcháireach agus saibhriúil do dhaoine fásta, do dhaoine óga agus do pháistí.  I rith na chúig lá sin béidh deis bualadh agus roinnt le daoine, guí agus machnamh, fás sa chreideamh agus i ngrá, ceiliúradh,  agus neart a fháil le leanacht ar thuras na beatha. 

I lár Chruinniú Domhanda na dTeaghlach 2018 beidh cheithre phríomh-ghné:

Cliceáil ar an dteideal do gach imeacht le sonraí fána cainteoirí, ábhair agus gníomhaíochtaí atá deimhnithe do gach lá.

Imeachtaí

21 Lúnasa 2018Oscailt Chruinniú Domhanda na dTeaghlach 2018

Oscailt Náisiúnta Chruinniú Domhanda na dTeaghlach 2018 ag an am céanna i ndeoisí uile na hÉireann

22 to 24 Lúnasa 2018Comhdháil trí-lá Chruinniú Domhanda na dTeaghlach

Príomh-chainteoirí, ceardlanna agus díospóireachtaí; taispeántais, gníomhaíochtaí ealaíne agus cultúrtha, ceiliúradh laethiúil na hEocairiste, gníomhaíochtaí liotúirgeacha agus paidriúla. Gach lá béidh machnamh ar an téama “Soiscéal an Teaghlaigh: Lúcháir don Domhan” a roghnaigh an tAthair Naofa. Tá sé deimhnithe go mbeidh an Chomhdháil ar siúl i gCumann Ríoga Bhaile Átha Cliath (RDS), Droichead na Dothra, Baile Átha Cliath 4

Trathnóna 25 Lúnasa 2018Féile na dTeaghlach

Am féiltiúil, ina dtiocfaidh muid le chéile le bronntanas an teaghlaigh a cheiliúradh ó thaobh téama ar leith an Chruinnithe Domhanda. Béidh sé ina cheiliúradh cultúrtha de cheol, rince agus amhráin i dtimpeallacht paidriúil agus lúcháireach, agus le cabhair scéalta ó theaghlaigh ó chodanna éagsúla den domhan. 
Ionad: Staidiam Pháirc an Chrócaigh

26 Lúnasa 2018Ceiliúradh Solúnta na hEocairiste

Críochnóidh Cruinniú Domhanda na dTeaghlach 2018 le hAifreann Solúnta le buíochas a ghlacadh le Dia, an Trionóid Naofa as bronntanas an teaghlaigh agus as a naomhú.
Ionad: Páirc an Fhionnuisce

I rith an Chruinnithe béidh clár níos leithne d’imeachtaí ar fud na cathrach agus cothófar comharthaí dlúth-pháirtíochta le teaghlaigh atá i dtrioblóid.  Cláraigh don ár nuachtlitir agus ceangail linn ar mheáin shóisialta leis an eolas is deireanna í  ar an imeacht a fháil.

Béidh gá le clárú/ticéad lle freastal ar aon cheann de na himeachtaí seo.  Tabhair cuairt ar ár leathanach Ticéad agus Cláraithe le tuilleadh eolais a fháil.

Príomh-Téamaí agus Ábhair

Díreoidh Cruinniú Domhanda na dTeaghlach ar phríomh-cheisteanna ag baint leis an teaghlach as teagasc an Phápa Proinsias i Lúcháír an Ghrá (Amoris Laetitia).  Cliceáil anseo le haghaidh eolais.

Íoslódáil ar an Súil ar an Chlár

Cé dó Cruinniú Domhanda na dTeaghlach 2018?

Tugtar cuireadh do gach duine bheith páirteach, daoine singil san áireamh (móidithe, coisreactha nó tuata), lanúna le nó gan páistí, teaghlaigh sínte agus cléir.  Tá súil leis na mílte idir teaghlaigh agus daoine aonair ó ar fud na hÉireann agus ar fud an domhain.  Tiocfaidh cuid de na daoine mar theaghlaigh, daoine eile ina naonar agus daoine eile mar chuid d’eagraíocht.  Tugtar cuireadh do dhaoine fásta, d’ógánaigh agus do pháistí bheith páirteach.

Programme at a glance StadiumGrianghraf le: Des McMahon

Táimíd buíoch dár n-aistritheirí deonacha go léir a chabhraigh linn an leathanach seo a chur ar fáil i nGaeilge

Téigh i dteagmháil linn

WMOF2018 Office

Holy Cross Diocesan Centre,

Clonliffe Road, Dublin 3, Ireland

Lean muid