Guthanna Tionchair: Ceannairí Mná ag Múnlú Athraithe Domhanda

“Guthanna Tionchair: Ceannairí Mná ag Múnlú Athraithe Domhanda”

Siompóisiam Ceannaireacht Ban ag Cruinniú Domhanda na dTeaghlach 2018


Reachtáilfear siompósiam dírithe ar thionchar domhanda ceannaireacht ban den chéad uair i gcomhar le Cumann Domhanda na dTeaghlach. 

Dé Sathairn, Lúnasa 25 ó 8:00 to 11:00 r.n.

Béidh sraith de chomhráití agus agallaimh fhuinniúla le ceannairí mná ar siúl ag Ionad Chumann Ríoga Bhaile Átha Cliath (RDS)

Glacfaidh mná ó ar fud na cruinne a chruthaíonn athraithe páirt i gcomhráití fuinniúla faoi thionscnaithe agus réitigh leithleacha ar na fadhbanna is práinní sa domhan. 

Is iad na Comh-Chathaoirligh an craoltóir agus fiontraí Norah Casey agus an feidhmeannach gnó Susan Ann Davis le General Kristin Lund mar phríomh-chainteoir. I measc téamaí an tsiompóisiam béidh:

  • Ceannaireacht ban i dtiomáint fás domhanda agus i laghdú bochtanais  
  • Coimeád na Síochána
  • Inbhuanaítheacht
  • Fiontraíocht 
  • Oideachas do chailíní
  • Foiréigean in aghaidh ban
  • Riachtanaisí teifeach
  • Na dúshláin a bhíonn ós comhair daoine gan dídean agus daoine le riachtanais speisialta.


Tá ticéid don tsiompóisiam saor in aisce le fáil ANSEO.
Tá ticéid teoranta, ag brath ar mhéid an ionaid.

Programme

8:00  Opening  Norah Casey and Susan Ann Davis
Welcome  Anne Griffin, General Manager, World Meeting of Families
8.10 One to One Interview  Monique Morrow
President & Co-Founder, The Humanized Internet
8.20   The Trailblazers Panel
Monique Morrow President & Co-Founder, The Humanized Internet,
Caroline Dowling. President, Integrated Network Solutions, Flextronics
Ruth McCarthy, CEO, FEXCO Corporate Payments
Sinead McSweeney, VP, Public Policy & Communications, EMEA, Twitter
8.50   The Story of Me  Aoibheann Mangan, EU Digital Girl of the Year
9.05   The Transformers Panel
Caroline Keeling, Managing Director & CEO, Keelings
Jacqueline O’Donovan, Managing Director, O’Donovan Waste Disposal
Breege O’Donoghue, Chair of the Design and Crafts Council of Ireland
Iseult Ward, Co Founder & COO, Food Cloud
9.45   The Story of Me  Leanne McDonagh, Artist & Traveller
10.00   One to One Interview  Sister Jane Wakahiu 
Director, Catholic Sisters, Conrad Hilton Foundation
10.10   The Motivators Panel
Sister Jane Wakahiu, Director, Catholic Sisters, Conrad Hilton Foundation
Major Gen. Kristin Lund, Chief of Staff, UN Truce Supervision Organization
Louise Phelan, Vice President, EMEA, PayPal 
Lieutenant Cdr. Marie Gleeson, Human Resources Officer, Irish Navy
10.50 The Story of Me  Joanne O’Riordan, No Limbs No Limits
11.05   Closing  Norah Casey and Susan Ann Davis
 

Achoimre ar na Cainteoirí

Norah Casey (Comh-Chathaoirleach)

Bhí an craoltóir agus fiontraí foilsiúcháin Norah Casey roimhe seo ina Dragan ar an chlár sin a raibh an-tóir air, Dragons’ Den agus is pearsanacht raidio agus teilifíse í a bhfuil aithne leitheadach uirthi.. D’fhoilsigh Penguin an dara Eagrán dá leabhar Spark! i 2017, d’fhéach na mílte ar a cainteanna TEDx The Cure for Grief agus The Courage to Leave. Tá a h-ardán digiteach foghlama Planet Woman ag iarraidh mná a chumasú tré cheardlanna, físeáin, podchraolta agus beochana. Is féidir cuid mhór dá cuid oibre a fheiceáil ar a Cainéal YouTube agus ag norahcasey.com. Baintear úsáid leitheadach as a vodcast 10 Steps to Startup Success le cabhrú le h-ábhar fiontraí a ngnó féin a thosnú.
Chomh maith le bheith ina h-úinéir ar Harmonia Publishing Ltd, atá páirteach i bhfoilsiú, meáin dhigiteacha, imeachtaí agus cumarsáid chruthaíoch, is le Norah freisin Harmonia Investments (ina bhfuil raon d’infheistithe éagsúla sa Ríocht Aontaithe agus in Éirinn). Ina h-iriseoir agus ina banaltra roimhe seo, fuair Norah Gradam Bean na nDeich mBlian ó Fhóram Eacnamaíoch na mBan i Delhi, san India i mBealtaine 2018. ‘Sí Daonchara Éireannach na Bliana 2018 í, bhí sí ina Foilsitheoir na Bliana cúig uaire (agus is í Foilsitheoir na Bliana faoi láthair í i ndiaidh an gradam a bhaint arís i mí na Nollag 2017).
Bhí sí ina ball de roinnt mhaith bord agus is ball reatha í den Women’s Irish Network lonnaithe i Londain agus The International Women’s Forum. Tá sí freisin ar an European Board of Vital Voices a cuireadh ar bun i 1997 ag Bean Uachtaráín na Stát Aontaithe ag an am, Hillary Rodham Clinton agus Rúnaí Stáit na Stát Aontaithe Madeleine Albright, i ndiaidh Cheathrú Chomhdháil na Náisiún Aontaithe ar mhná i Beijing le dul chun cinn na mban a chur chun cinn. Bhí sí cheana ina Bean Ghnó Veuve Clicquot na Bliana. Tá Norah ina hAmbasadóir do Dublin Honours Magdalenes agus freisin ina ball d’fhoireann atá ag cabhrú le h-éascaíocht a dhéanamh ar chuairt an Phápa go hÉirinn ag Cruinniú Domhanda na dTeaghlach 2018 a bhéas á óstáil i mBaile Átha Cliath.

Susan Ann Davis (Comh-Chathaoirleach)

Tá Susan Ann Davis ina Cathaoirleach ar Susan Davis International (SDI), comhlucht comhairliúcháin cumarsáid stráitéiseach domhanda le ceanncheathrú i Washington, DC agus le 74 páirtithe aisíneachta ar fud an domhain. Tá cáil idirnáisiúnta uirthi as a h-oilteacht i mbainistíocht clú, iontráil agus forbairt sa mhargadh, cumarsáid géarchéime agus gnóthaí poiblí. Tá sí i gcónaí ag labhairt ar son fiontraíocht sóisialta, tógáil daonlathais agus forbairt ceannaireachta do mhná, agus tá sí ina Cathaoirleach Emeritus ar Vital Voices Global Partnership, an príomh-luasaire a aithníonn agus a dheineann infheistíocht i mná atá ag teacht chun cinn mar cheannairí dírithe ar chumasú eacnamaíoch, cearta daonna agus rannpháirtíocht phoiblí agus cathartha.  Ba í Susan Ann Davis an chéad Uachtarán ar Fhóram Idirnáisiúnta na mBan agus tá sí ina Cathaoirleach ar an bhFundúireacht, Razia’s Ray of Hope, ag tabhairt oideachais do 600 cailín faoin tuath in Afghanistan. In éineacht leis an Phrionsa Seárlas agus Príomh-Fheidhmeannach PepsiCo, Indra Nooyi, fuair sí an Gradam Daonnúil Domhanda Cumasaithe sa Ríocht Aontaithe agus tá sí liostáilte i measc na  “75 Ban Gael-Mheiriceánach is mó Tionchar” agus an “100 Ceannaire Gnó Sármhaith Éireannach go hIdirnáisiúnta”.

An Maorghinearál Kristin Lund

Is í an Maorghinearál Kristin Lund Ceann Misiún agus Ceann Foirne Eagraíocht Maoirseoireachta Sos Cogaidh na Náisiún Aontaithe (UNTSO). Is í an chéad bhean í a bhí gceannas ar Fhórsaí Síochánaíochta na Náisiún Aontaithe.  Ó chuaigh sí isteach in Arm na hIorua i 1979, b’í an chéad bhean í a fuair árdú céime go Maorghinearál in arm na hIorua, roimh a ceapúchán mar an chéad bhean a bhí ina Ceannaire Fórsa de na Náisiúin Aontaithe in oibríocht coimeád síochána, fhad is bhí sí ag feidhmiú sa Chipir. Tá sí ina comhairleoir ag Coláiste Ollscoile Cosanta na hIorua in Oslo agus i 2017 rinneadh curadh UNWOMEN di.
 

Caroline Dowling

Is í Caroline Dowling Uachtarán ar Réitigh Chomhtháite Líonraithe ag Flextronics (NASDAQ: FLEX), San Jose, California, soláthraí $30B seirbhísí déantúsaíochta leictreonach. Is ceannródaí tionscail é an chomhlucht seo, ball de Fortune Global 500 le breis agus 200,000 fostaí agus oibríochtaí i 30 tír. Tá sí i gceannas ar fhoireann idirnáisiúnta atá dirithe ar dhearadh déantúsaíocht agus seirbhísí ag soláthar réiteach ó thus-go-deireadhl do mhargaidh telechumarsáide, líonraithe, freastalaí agus stórais.
Thosaigh Caroline a gairm le Flextronics i 2000, freagrach ar dtús as taobh na nDíolachán Domhanda den ghnó. Le breis is 20 bliain thaisteal sí 5000 míle ó Chorcaigh go California, ag ionramhail saol teaghlaigh agus gnó trasna dhá ilchríoch.  Bhí saol inspioráideach ag an bhean seo as Sráid an Mhuilinn go dtí an barr ó d’fhág sí an scoil in aois 15 nuair a d’eirigh sí torrach, ag obair mar bhean tí agus mar ghlantóir le maireachtáil nuair a rugadh a h-iníon. D’fhill sí ar an scoil ina fichidí luatha, an lá céanna a thosaigh a h-iníon ar scoil agus níos déanaí bhain sí céim amach i Harvard.

Marie Gleeson

Rinne an Leifteanant-Cheannasaí Marie Gleeson stair chabhlaigh nuair a ghlac sí ceannas ar an LÉ Aoife i 2013. Chuaigh an Lt-Cheannasaí Gleeson isteach sa Chabhlach in aois 19 i 1998 díreach trí bliana ón chéad uair a ligeadh do mhná bheth ina n-oifigigh. I ndiaidh seirbhís a dhéanamh ar  mhisiún de chuid na Náisiún Aontaithe i Chad bhí sí ina leascheannasaí ar an LÉ Niamh nuair a bhí an long sin páirteach sa ghabháil drogaí ba mhó i stair na hÉireann. Le linn a seirbhíse sa Chabhlach fuair sí gradaim agus bhain sí amach céimeanna, ag cabhrú le traenáil daltaí agus ag léachtóireacht sa Choláiste Náisiúnta Muirí. Faoi láthair tá sí ina h-oifigeach Acmhainní Daonna le Cabhlach na hÉireann, ina bhfuil níos mó caiptíní baineanna go comhréireach ná in aon chabhlach eile san Eoraip.

Anne Griffin 

Is buaiteoir gradaim Tionscail Imeachtaí í Anne, le breis is 20 bliain de thaithí idirnáisiúnta de bhainistíocht sinsearach agus feidhmiúcháin. Mar Bhainisteoir Ginearálta ar Chruinniú Domhanda na dTeaghlach 2018, tá Anne páirteach i ngach gné de phleanáil, comhordú agus bainistíócht an imeacht aonair poiblí is mó in Éirinn do 500,000 duine i mbliana. Ag obair leis an Ath. Tim Bartlett, Rúnaí Ginearálta Chruinniu Domhanda na dTeaghlach 2018, deineann sí bainistíocht ar bhreis is 60 ball foirne & 10,000 oibrí deonach thar an imeacht iomlán. Le taithí leathan i gcomhordú imeachtaí idirnáisiúnta ar scála mór agus amuigh faoin aer, bhí sí roimhe sin ina Bainisteoir Ginearálta ar an 50ú Comhdháil Idirnáisiúnta Eocairisteach (IEC2012) i mBaile Átha Cliath, ina Comhairleoir Oibríochtaí do IEC2016, ins na Filipínigh, agus leanann sí ag obair thar sáile i ról comhairliúcháin don Choiste Pointifiúil go domhanda. Ar na h-imeachtaí eile roimhe seo bhí comhdhála idirnáisiúnta i gcuid mhór ionad ar fud an domhain, Féile NYE i mBaile Átha Cliath, Cluichí Eorpacha IHLTA & na Cluicí Oilimpeacha Speisialta. Tá WMOF2018 ag briseadh curiarrachtaí, leis an líon is mó daoine cláraithe don Chomhdháil Thréadach i gCumann Ríoga Bhaile Átha Cliath (RDS), an líon is mó oilithreach idirnáisiúnta ag freastal as níos mó ná 115 tír agus céadchodán níos airde de pháistí ag freastal ná ag aon cheann de na h-ocht gCruinnithe Domhanda go dtí seo.


Caroline Keeling 

Is í Caroline Keeling Bainisteoir Stiúrtha agus Príomh-Oifigeach Feidhmiúcháin fástóir agus dáilitheoir torthaí, Keelings, gnó teaghlaigh faoi úinéireacht 100% Éireannach, a bunaíodh i 1896. Tá  Keelings ag obair anois ar fud na hÉireann, sa Ríocht Aontaithe, san Eoraip agus san Áis le breis is 2,000 duine agus díolachán bliantúíl thar €300 million.  Aitheanta go domhanda mar nuálaí agus mar cheannródaí in inbhuanaíocht bidh agus trádáil eiticiúil, tá Caroline i gceannas a comhlucht teaghlaigh táirgeadh agus dáileadh bidh ó ceapadh í mar Bhainisteoir Stiúrtha Grúpa i 2006 agus mar POF i 2012.  Thosaigh sí a gairm le Green Isle Foods i 1992, roimh thosnú le Keelings i 1994.  Ina ball de Chomhairle Trádála Easportála na hÉireann, tá sí ina Cathaoirleach ar an Bhord Gairneoireachta (Bord Bia) agus ar Phlean Réigiúnach Gniomh Bhaile Átha Cliath don Choiste le Plean Postanna a chur i bhfeidhm.  Tá Caroline ina h Ambasadóir do Choiste na mBan d’Éirinn agus b’í Bean Ghnó IMAGE na Bliana i 2013 í. Tá sí freisin ar bhoird Social Entrepreneurs Ireland, Fundúireacht Ifrah, agus Fundúireacht an Ospidéil Náisiúnta Máithreachais.

Aoibheann Mangan

Gan í ach aon bhliain déag d’aois, is í Aoibheann Mangan as Maolla, Contae Mhuigheó, Cailín Digiteach EU na Bliana sa rannóg 11-14.  Labhair an tAmbasadóir domhanda seo do chódáíl agus STEM do chailíní ag Parlaimint na hEorpa agus is í an duine is óige a reachtáil ceardlanna ag MozFest i Londain.  Tá ceithre shuíomh gréasáin cruthaithe ag Aoibheann go dtí seo, agus bhuaigh sí gradaim ar nós People of the Year agus Pride of Ireland, chomh maith le trí ghradam Eir Junior Spider agus Tech Week National Scratch award.  Anuraidh, b’é aidhm a príomh-thógra teicneolaíocht a úsáíd le cabhrú le páistí in ospidéil.  Ag baint úsáid as snáithe seoltacha, d’athraigh sí babóg ionas go bhféadfaí í a úsáíd le beochan a dhéanamh ar eachtraí leighis mar instealladh nó x-gha a fháíl.

Ruth McCarthy

Is í Ruth McCarthy POF FEXCO Corporate Payments, comhlucht a bhunaigh a h-athair. Breis is 30 bliain i ndiaidh a bhunaithe tá FEXCO, lonnaithe i gCill Orglan, Ciarraí, ar cheann de na comhluchtaí seirbhísí airgeadais dúchasacha is mó sa tír. Le 2300 duine le h-oifigí ó Sydney go Sao Paulo agus Dubai , deineann FEXCO próiseáil ar thar $10 billiún d’idirbhearta sa bhliain. Thraenáil Ruth mar aturnae le Arthur Cox i mBaile Átha Cliath, ag obair i gcomhlíonadh (compliance) roimh ról trachtála a ghlacadh. Is ball gníomhach í de Fintech agus Payments Association of Ireland agus tá sí ar bhord strocbhróicéirí Goodbody. 

 

Leanne McDonagh

Is bean óg den Lucht Siúil í Leanne McDonagh a rugadh i 1990, an 5ú duine de dheicnniúr páistí.  D’fhás sí suas i láithreacha stad sealadach, le taithí pearsanta ar na réamhchlaonaidh agus na mí-thuiscintí  atá ag an sochaí maidir leis an Lucht Siúíl.  D’ainneoin na ndeacrachtaí bhí sí ar dhuine den bheagán den Lucht Siúíl a chuaigh ar aghaidh chuig oideachas den tríú leibhéal ag Coláiste Ealaín agus Dearadh Crawford i 2007. Cúig bliana ina dhiaidh sin bhain sí amach céim le hOnóracha i Mínealaín chomh le hArd-Teastas in Oideachas Ealaín & Dearadh. Is í an chéad ealaíontóir í a léirigh an saol taobh istigh de phobal an Lucht Siúil agus tá a saothar le feiceáil anois ar bhallaí foirgintí Rialtais.  Tá sí an-dúthrachtach faoi chaomhnú stair agus traidisiúin an phobail tré pháistí óga a theagasc.

Sinéad McSweeney

Is í Sinéad McSweeney Leas-Uachtarán Polasaí Poiblí agus Cumarsáide EMEA ag Twitter agus Bainisteoir Stiúrtha, Éire. Ó ghlac sí ceannas ar Twitter Ireland, tá an Bainisteoir Stiúrtha fad-bhreathaníoch seo tiomanta do dhul chun cinn, de bharr a h-idéalachais agus a creidimh i gcumhacht samhlaíochta agus athraithe. Thosaigh Ms McSweeney ag obair leis an chomhlucht i 2012, i ndiaidh tréimhse a chaitheamh mar stiúrthóir cumarsáide leis an Gharda Síochána ó 2007 go 2012. Roimhe sin bhí ról den chineál céanna aici le Seirbhís Póilíneachta Thuaisceart Éireann.  Bhí roinnt post comhairliúcháin pholaitiuil aici le rialtas na hÉireann freisin, ag feidhmiú mar chomhairleoir speisialta do bheirt Ard-Aighne, David Byrne agus Michael McDowell. Is abhcóide cáilithe í Sinéad McSweeney, agus rinne sí staidéar ar an dlí i gColáiste Ollscoile Chorcaigh.

Monique Morrow

Is ceannródaí daonnúil teicneolaíochta í Monique Morrow agus duine de na mná is mó tionchair i dteicneolaíocht ar fud an domhain.  Tá sí ina hUachtarán agus ina Comh-Bhunaitheoir ar an Humanized Internet, eagraíocht neamh-bhrabúis le ceannceathrú san Eilbhéís a dhíríonn ar fhéiniúlacht dhigiteach a chur ar fáil do chuid de na daoine is lú pribhléid sa sochaí.  Is saineolaí aitheanta agus abhcóide do blockchain í, agus bhí sí roimhe seo ina feidhmeannach sinsearach le Cisco. Faoi láthair is comhairleoir í do chomhluchtaí teicneolaíochta ar fud an domhain.  An rath is mó ar a saothar leagan amach den phictiúr mór a chur isteach sa scéal, rud a chuidíonn le h-inealltóirí agus ceannairí gnó tuiscint conas a luíonn na teicneolaíochtaí atá ann faoi láthair, agus na teicneolaiochtaí le teacht, le riachtanaisí gnó, rialtais agus sochaí.  Tá sí an-díograiseach ag cur ban chun cinn i dteicneolaíocht agus in innealltóireacht, agus le déanai d’fhoilsigh Monique “Internet of Women, Accelerating Culture Change”, ag cur scéalta ban a bhí ina nuálaithe teicneolaiochta ar fud an domhain i láthair.

Breege O’Donoghue

Bhí an curadh mindíol agus dearadh, Breege O’Donoghue, ar dhuine de na chéad mhná a shuigh thart fán mbord i seomraí boird domhanda corporáideach. Faoi láthair ina Cathaoirleach ar an Design and Crafts Council of Ireland, b’í Breege an t-aon bhean a bhí ina stiúrthóir ar bhranda domhanda mindíol, Primark, i ndiaidh an branda príomh-shráide a sheoladh i Stáit Aontaithe Mheiriceá, sa Bhreatain, sa Ghearmáin, sa Spáinn agus níos faide ó bhaile i rith a 37 mbliana leis an chomhlucht. Buaiteoir cuid mhór gradam, tá sí anois ina h-ambasadóir branda ag cur tograí cumasú ban chun tosaigh, ina measc tógra a thugann tacaíocht do fheirméoirí mná san India. Tá Breege ina Stiúrthóir Neamh-Fheidhmiúcháin ar C&C Group plc, Real Word Analytics, ina Cathaoirleach ar an Choiste Íocaíochta chomh maith le bheith ina ball den Choiste Ainmniúchán, ina Stiúrthóir Neamh-Fheidhmiúcháin ar Shaw & Sons Ltd, agus ina ball den Bhord Ceapúchán Seachtrach (Cód Caighdeán agus Iompair na Stát-Sheirbhíse).

Jacqueline O’Donovan 

Tá Jacqueline O’Donovan ina Bainisteoir Stiúrtha ar O’Donovan Waste Disposal, ceann de na príomh-chomhluchtaí neamhspleácha bainistíocht dramhaíle i Londain, le breis is 160 fostaí agus láimhdeachas de nios mó ná £19 milliún. Is ceann de na príomh-cheannródaíthe é in inbhuanaiocht agus sábháilteacht san earnáil agus is minic a aithnítear an chomhlucht mar cheann de churaidh timpeallachta na tionscala. Cuireann an chomhlucht teaghlaigh, a bhfuil cuid mhaith gradam buaite aici seirbhís chuimsitheach bhainistíocht dramhaíle ar fáil, ag obair le cuid de chomhluchtaí aitheanta tógála na tíre.  Caite isteach i gceannaireacht in aois 17 nuair a fuair a h-athair bás obann in aois 51 bhí sí ina Bainisteoir Stiúrtha in aois 19. Fuair Jacqueline cuid mhor gradam, ina measc gradaim ó Uachtarán na hÉireann agus ó chuid mhór eagraíochtaí tionscala.

Joanne O'Riordan

Is macléinn coireolaíochta í Joanne O’Riordan agus duine de sheachtar atá ag maireachtáil le míchumas annamh fisiciúíl ar a dtugtar Total Amelia. Ciallaíonn sé sin gur rugadh í gan aon cheann de na ceithre géaga. Tá cáil ar an aitheasc a thug sí ós comhair na Náisiún Aontaithe, áit ar thug sí dúshlán na ndaoine is éirimiúla sa domhan ag an Massachusetts Institute of Technology (MIT) agus Apple róbat a thógáíl di (rud atá ar siúl go láidir). Baineann an bhean óg inspioráideach seo úsáid as teicneolaíocht le feabhas a chur ar a cumas in oideachas agus ina saol laethiúil agus tá dúshláin ollmhóra sárathie aici le gach rud atá bainte amach aici a bhaint amach, ina measc cuid mhór gradam agus onóir mar Phearsa Óg na Bliana agus Pearsa Óg Sármhaith na Bliana ó Junior Chamber International (JCI). Léirítear scéal na mblianta tosaigh dá saol san chlár faisnéise No Limbs No Limits.

Louise Phelan

Tá Louise Phelan ina Leas-Uachtarán ar PayPal do Iarthar, Lár agus Oirthear na hEorpa, Éire, an Meán-Oirthear agus an Afraic. Ceapadh don ról seo í le déanaí i ndiaidh a tréimhse mar Leas-Uachtarán ar Oibriochtaí Domhanda don Eoraip an Meán-Oirthear agus an Afraic. Tá sí freagrach as fás ioncaim agus custaiméirí do PayPal i níos mó ná 100 tír ar fud an réigiúin. Chuaigh Louise isteach i PayPal ó fhoireann sinsearach bainistíochta GE Money i 2006, nuair a bhí 200 fostaí ag PayPal in Éirinn. Rinne sí maoirseoireacht ar fhás agus forbairt suntasach le breis is 2,600 fostaí anois i mBaile Átha Cliath agus i nDún Dealgan agus tá seans láídir go bhfásfaidh an líon fostaí go 3,000 faoi 2018. Chomh maith lena ról le PayPal, tá Louise ina Stiúrthóir Neamh-Fheidhmiúcháin ag Ryanair, suíonn sí ar Bhord Stiúrtha Voxpro agus is ball í den Action Plan for Jobs Implementation Group. Bhí sí ina hUachtarán don bhliain 2014 den American Chamber of Commerce in Éirinn. I measc gradam eile, bhuaidh Louise gradam ‘’An Ceannare is Iontaofa’ in Éirinn ag na gradaim Áit Iontach Oibre agus ‘Curadh Nuálaíoch na hÉireann’ ag gradaim Réalt na Nuálaíochta i 2014.

An tSiúir Jane Wakahiu

Tá n tSiúir Jane Wakahiu, LSOSF, Ph.D., ina Stiúrthóir ar Thionscnaíoht na Siúracha Caitlicecha ag Fundúireacht Conrad Hilton.  Is é a cúram beocht cuallachtaí chrábhaidh ban go domhanda a chur chun cinn, le cur ar chumas siúracha cur níos doimhne le forbairt inbhuanaithe daonna, chomh maith le h-éífeachtúlacht scoileanna Caitliceacha a fheabhsú. Rinne sí cuid mhór teagaisc ag leibhéal fo-chéimí agus céimí ag Ollscoil Marywood agus bhí sí i gceannas ar eagraíochtaí ard-scoileanna agus ban sa Chéinia.  Is údar agus eagarthóir cumasach í agus scriobhann sí do Thuarascáíl Domhanda na Siúracha. Foilsítear cuid dá h-altanna in irisí náisiúnta agus idirnáisiúnta.  De bhunadh na Céinia agus ina ball de Shiúracha Beaga Phroinsiais Naofa. An Chéinia, bhí an tSiúir Jane roimhe seo ina Stiúrthóir Feidhmiúcháin den African Sisters Education Collaborative.

Iseult Ward 

Tá an fiontraí óg Sóisialta, Iseult Ward ina Comh-Bhunaitheoir agus ina Príomh-Oifigeach Feidhmiúcháin ar fhiontar ceannródach, Food Cloud. Tá an chomhlucht nuálach seo dulta ó nuálaíocht shóisialta go fiontar trachtála, ag obair idir Éire agus an Bhreatain i dtabhairt faoi fhadhbanna diomailt bidh agus bochtanas bidh. Tá níos mó ná 35 milliún béile dáilithe ag an tionscnaíocht iontach seo do chúiseanna carthannachta, shábháil sé 16 mhilliún cileagram de bhia a cuirfí amú gan an togra seo. Tá sé ag obair le 4000 páirtí suntasach mindíol agus 7500 carthannacht agus grúpa pobail. 
 

Téigh i dteagmháil linn

WMOF2018 Office

Holy Cross Diocesan Centre,

Clonliffe Road, Dublin 3, Ireland

Lean muid