An Pápa Proinsias

An Pápa Proinsias

Rugadh Jorge Mario Bergoglio i mBuenos Aires, An Airgintin, ar an 17ú Nollaig 1936. Toghadh mar an 266ú Pápa den Eaglais Chaitliceach Rómhánach é i mí an Mhárta 2013, an chéad phápa ó Mhórroinn Mheiriceá. Thóg an Cairdinéal Bergoglio a thideal mar phápa i ndiaidh Naom Proinsias Assisi ón Iodáil, leis an ainm An Pápa Proinsias. Sular toghadh mar phápa é bhí sé ina ardeaspag ar Bhuenos Aires ó 1998 go 2013, mar chairdinéal den Eaglais Chaitliceach Rómhánach san Airgintín agus mar uachtarán ar Chomhdháil Easpag na hAirgintíne ó 2005 go 2011.
Léigh beathaisnés iomlán den Phápa Proinsias anseo

Beidh an Pápa Proinsias ag freastal ar Chruinniú Domhanda na dTeaghlach 2018! 

Ar an 21ú Márta 2018, agus é ag labhairt ag a chéad Éisteacht Ghinearálta sa Róimh i ndiaidh Lá Fhéile Pádraig, d’fhógair an Pápa Proinsias go mbéidh sé ag taisteal go hÉirinn le páirt a ghlacadh in imeachtai deireannach Chruinniú na dTeaghlach 2018, i mBaile Átha Cliath. Cuirfidh a chuairt áthas mór ar Chaitlicigh Éireannacha agus ar dhaoine eile leo, agus muid ag ullmhú chun fáilte a chur roimh an bPápa Proinsias agus na milte teaghlach ó ar fud an domhain go hEirinn don imeacht iontach seo.​

Creideann an Pápa Proinsias gur lúcháir agus deá-scéala don domhan fós an Soiscéal agus an teaghlach agus ghairm sé dhá Shionad (cruinniú d’easpaig ó gach cearn den chruinne) le machnamh a dhéanamh ar an teaghlach i 2014  agus 2015. Mar thoradh ar na cruinnithe sin, d’fhoilsigh sé doiciméad ar ghrá sa teaghlach, Lúcháir an Ghrá (Amoris Laetitia).

I Márta 2017 i Litir Comhghairme thug an Pápa Proinsias cuireadh don domhan tosnú ag ullmhú do WMOF2018 tré mhachnamh doimhin ar an chaipéis seo agus thug sé cuireadh do theaghlaigh fiafraí daoibh féin cé chomh minic is a mhaireann siad a saol bunaithe ar ghrá, don ghrá agus i ngrá.

Táimíd buíoch dár n-aistritheirí deonacha go léir a chabhraigh linn an leathanach seo a chur ar fáil i nGaeilge
 

Téigh i dteagmháil linn

WMOF2018 Office

Holy Cross Diocesan Centre,

Clonliffe Road, Dublin 3, Ireland

Lean muid