Ceisteanna Coitianta

 

Cén fáth a bhfuil an Pápa Proinsias ag teacht go hÉirinn?
‘Sí an phríomhchúis go bhfuil an Pápa Proinsias ag teacht go hÉirinn ná le freastal agus le bheith páirteach i gCruinniú Domhanda na dTeaghlach 2018. Tugann an Eaglais an cruinniú mór idirnáisiúnta seo le chéile gach tríú bliain agus béidh sé á óstáil i mBaile Átha Cliath, Éire i 2018.

Cad iad na himeachtaí de Chruinniú Domhanda na dTeaghlach 2018 a mbéidh an Pápa Proinsias ag glacach páirt iontu?
Béidh an Pápa Proinsias i láthair ag Féile na dTeaghlach ar an 25ú Lúnasa agus ceiliúrfaidh sé Aifreann Deireannach WMOF2018 ar an 26ú Lúnasa. Tá sonraí eile dá chúrsa taistil fós le deimhniú.
Féach ar ár rannóg Cúrsa Taistil do na sonraí is deireanaí faoi chúrsa taistil an Phápa Proinsias.

Cén fhaid a chaithfidh an Pápa Proinsias in Éirinn?
Tá an tAthair Naofa ag teacht go hÉirinn do Chruinniú Domhanda na dTeaghlach 2018 a bhéas ar siúl 21-26 Lúnasa 2018. Mairfidh a chuairt ó 25ú go 26ú Lúnasa.
Féach ar ár rannóg Cúrsa Taistil le tuilleadh eolais a fháil. 

Cad iad na dualgais phoiblí eile a bhéas ag an bPápa fhad is bhéas sé in Éirinn?
‘Sí an phríomhchúis go bhfuil an Pápa Proinsias ag teacht go hÉirinn ná le freastal agus le bheith páirteach i gCruinniú Domhanda na dTeaghlach 2018, Féile na dTeaghlach ar an 25ú Lúnasa agus an tAifreann Deireannach ar an 26ú Lúnasa go sonrach. Béidh dualgais phoiblí eile air le linn a thurais agus béidh siad sin le léamh in ár rannóg Cúrsa Taistil chomh luath is a dheimhneófar na sonraí. 

Conas is féidir liom an Pápa Proinsias a fheiceáil?
Féach ar ár rannóg Cúrsa Taistil leis an eolas is deireanaí a fháil ar chúrsa taistil an Phápa Proinsias agus na himeachtaí a bhfuil sé deimhnithe aige go mbéidh sé i láthair acu.

’Siad an dá imeacht de Chruinniú Domhanda na dTeaghlach 2018 a bhfuil sé deimhnithe ag an bPápa Proinsias go mbéidh sé i lathair acu ná Féile na dTeaghlach ar an 25ú Lúnasa agus an tAifreann Deireannach ar an 26ú Lúnasa. Tá an dá imeacht seo saor ach ticéadaithe – béidh gá ag gach duine fásta agus gach páiste le ticéad le rochtain a fháil ar na hionaid. Tá áiteanna ag brath ar thicéid bheith ar fáil. Cliceáil anseo le teacht ar eolas faoi thicéid d’imeachtaí WMOF2018.

An mbéidh táille le híoc leis an Phápa Proinsias a fheiceáil?
Béidh na h-imeachtaí go leír a mbéidh an Pápa Proinsias i láthair acu saor ó tháillí ach béidh gá le ticéad. Béidh cuid de na himeachtaí oscailte do chách, ag brath ar áit ins na hionaid, béidh cuid eile acu príobháídeach agus ní bhéidh siad ar oscailt don ghnáth-phobal. Cliceáil anseo le teacht ar eolas faoi thicéid d’imeachtaí WMOF2018.  

An mbéidh an Pápa Proinsias ag freastal ar an Chomhdháíl Thréadach trí-lá?
Níltear ag súil go mbéidh an Pápa Proinsias ag freastal ar an Chomhdháíl Thréadach.

Cá mbéidh an Pápa Proinsias ag fanacht?
Tá sé seo fós le deimhniú.

An mbuailfidh an Pápa Proinsias leis anTaoiseach/leis an Uachtarán Ó hUiginn?
Cé nach cuairt Stáit go foirmeálta é cuairt an Phápa Proinsias go hÉirinn ‘sé an prótacal go mbuailfeadh an Pontaif le hionadaithe stáit agus rialtais le linn dó bheith ag freastal ar imeacht i dtír. Níl mionsonraí phleananna chuairt an Phápa Proinsias críochnaíthe go fóill. Féach ar ár rannóg Cúrsa Taistil leis an eolas is deireannaí a fháil ar sceideal an Phápa Proinsias.

Conas a dhéanfar maoiniú ar chuairt an Phápa Proinsias?
Tá costas nach beag, ní nach ionadh, le himeacht domhanda chomh tábhachtach sin a óstáil. Tá an imeacht á mhaoineadh tré mheascán de bhailiúcháin Eaglaise (cheithre cinn thar na trí bliana suas go dtí WMO2018), tiomsú airgid naisiúnta agus idirnaisiúnta, urraíocht, díolachán teaspántais, ticéid don Chomhdháíl tri-lá ag an RDS, sintíuis ó rannphairtithe agus síntiúis dheonacha. Táimíd fíor-bhuíoch as an tacaíocht go léir a fuaireamar go dtí seo. Más mian leat cabhrú linn le síntiús cliceáil anseo le do thoil. 

Cad é ról an Rialtais i gcuairt an Phápa Proinsias go hÉirinn?
Tá fáilte curtha ag An Taoiseach, Leo Varadkar, roimh fhógra an Phápa Proinsias faoina phleananna le cuairt a thabhairt ar Éirinn ó 21-26 Lúnasa do Chruinniú Domhanda na dTeaghhlach.

Mar fhreagra ar an deimhniú oifigiúil den chuairt dúirt sé: “Thar ceann an Rialtais cuirim fáilte roimh fhógra an Phápa Proinsias go bhfuil s e ar intinn aige teacht go hEirinn i Mí Lúnasa do Chruinniú Domhanda na dTeaghlach. Tá mé ag dréim le bualadh leis le linn a chuarta. Cé nach Cuairt Stáit oifigiúil é, is imeacht suntasach d’Éirinn é, le rannphairtíocht mhór poiblí agus próifíl ard idirnáisiúnta”.

Is féidir tuilleadh eolais faoi ról Rialtais na hÉireann i gcuairt an Phápa Proinsias a fhaíl ó Phreasoifig an Rialtais.

 

Táimíd buíoch dár n-aistritheirí deonacha go léir a chabhraigh linn an leathanach seo a chur ar fáil i nGaeilge
 

Téigh i dteagmháil linn

WMOF2018 Office

Holy Cross Diocesan Centre,

Clonliffe Road, Dublin 3, Ireland

Lean muid