Litir ón Phápa Proinsias in ullmhúchán do IX Cruinniú Domhanda na dTeaghlach (Baile Átha Cliath, 21

Posted On Márta, 25 - 2017 Litir ón Phápa Proinsias in ullmhúchán do IX Cruinniú Domhanda na dTeaghlach (Baile Átha Cliath, 21  Image

Chuig: An Bráthair Urramach an
Cairdinéal Caoimhín Ó Fearghaíl,
Reachtaire ar Dicastery na Vatacáine don Tuath, an Teaghlach agus an Bheatha.

Ag deireadh  Ochtú Cruinniú Domhanda na dTeaghlach, i Philadelphia, Meán Fómhair 2015, d’fhógraigh mé go mbeadh an chéad cruinniú eile le teaghlaigh an domhain ann i mBaile Átha Cliath. Is mian liom anois tús a chur leis na hullmhúcháin agus tá áthas orm a dhearbhú go mbeidh an Cruinniú sin  ar siúil  21 – 26 Lúnasa 2018. Is é “Soiscéal an Teaghlaigh: Áthas don Domhain” an Téama don Chruinniú. Leoga, is é is mian liom go mbeadh bealach anseo ag teaghlaigh a gcuid macnamh agus a bpáirtíocht a dhoimhniú ar a bhfuil san Aitheasc Aspalda: Amoris Laetitia; Aoibhneas an Ghrá, a foilsíodh i ndiaidh an Sionaid. 

D’fhéadfaí an cheist a chur:  An mbíonn an Soiscéal go fóill mar Áthas don Domhan? Agus an mbíonn an Teaghlach go fóill mar dhea-scéal don domhan san lá atá inniu ann?
Tá mé cinnte gur “Bíonn” an freagra atá ar an cheist seo!

Agus go bhfuil an “Bíonn” seo bunaithe go daingean i mbeart slánaithe Dé. Is é Grá Dé  “Bíonn” s’aigesean  don Chruthaíocht agus is é croí lár na Cruthaíochta é an Duine. Is é an dea-scéal seo deimhniú Dé ar an chomhcheangal idir fhear agus bean, in oscailteacht agus seirbhís do ghach thréimhse den bheatha. Is é seo deimhniú Dé agus a urraíocht ar an chine daonna sin a bhíonn chomh minic gonta, a bhíonn drochíde air agus a mbíonn lámh in uachtar ag easpa grá air. Dá bhrí sin, is é an teaghlach deimhniú Dé mar Ghrá. Is ag eascairt ón ghrá amháin gur féidir leis an teaghlach Grá Dé a thaispeáint agus a fhoillsiú agus a athbheogú san domhan. Gan Ghrá, ní féidir linn maireachtáil mar chlann Dé,ná mar lánúineacha, mar tuismitheoirí ná mar bhráithre.

Ba mhaith liom béim a chur ar cé chomh tábhachtach is atá sé go gcuirfeadh teaghlaigh ceist orthu féin go minic an maireann siad i ngrá, don ghrá agus i ngrá. I ndáiríre, ciallaíonn sé seo féiníobairt, maithiúnas a thabhairt, foighne a bheith ann, aire a thabhairt dá chéile, ómós a léiriú. Nach seacht n-uaire níos fearr a bheadh saol an teaghlaigh dá mairfimis dá réir na bhfocal “le do thoil” “go raibh maith agat” agus “tá brón orm”. Gach lá bíonn taithí againn ar íogaireacht agus laige, mar sin caithfimid go léir, idir theaghlaigh agus thréadaithe árn-umhlaíocht a athmhuscailt – an umhlaíocht a mhusclaíonn an mhian sin le muid féin a mhúnlú, daoine a chur ar eolas agus athoideachas a chur orainn féin, le cuidiú a thabhairt agus a ghlacadh, siúl in éineacht le daoine dea-thola agus iad a thuiscint agus bheith ag iarraidh iad a imeascadh le chéile. Tá fís agam. Feicim Eaglais agus a haghaidh ar an saol, gan í a bheith féin-thagrach, Eaglais nach dtéann i bhfad thar chréactaí na ndaoine; Eaglais atá trócaireach agus a fhógraíonn croí Fhoillsiú Dé mar Grá, agus grá gur Trócaire é. Is é an Trócaire féin seo a dhéanann muid a athnuachan sa ghrá agus tá fhios againn a oiread is atá teaghlaigh Críostúla mar ionaid thrócaire agus mar fhianaisí trócaire, agus go háirithe i ndiaidh an Iubaile urghnách. Beidh comharthaí praiticiúla de na tréithe seo ar fáil ag Cruinniú Bhaile Átha Cliath.

Mar sin, tugaim cuireadh don Eaglais ar fad na comhairthí seo a choimeád i gcuimhne agus an t-ullmhúchán tréadach á dhéanamh don chéad Chruinniú Domhanda eile.
Agus tusa, a Bhráthair ionúin, tú féin agus do chuid chomhoibritheoirí, is é an saothar atá agaibhse ná an teagasc atá in Amoris Laetitia a leathnú amach ar bhealach ar leith – teagasc lenar mian leis an Eaglais teaghlaigh a bheith ar chomhchéim leis, ar an turas inmheánach sin gur rian den bheatha ionraic é.


Smaoiním anois go háirithe ar Ard-deoise Átha Cliath agus ar Náisiún iomlán dhílis na hÉireann agus ar an fháilte ó chroí agus an dúthracht atá ag baint lena leithéid d’Imeacht thábhachtach mar seo a óstáil. Go gcúití Dia sibh as seo amach, agus go mbronna sé a chuid beannachtaí ó Neamh go flúirseach oraibh.
Go dtreoirí Teaghlach Naofa Nasair sibh;  sibh a thionlaic agus a bheannú in bhur seirbhís – sibh féin agus na teaghlaigh go léir a bhéas páirteach san ullmhúchán don Chruinniú Domhanda iontach seo i mBaile Átha Cliath.

Proinsias
Ón Vatacáin, 25 Márta, 2017.

Táimíd buíoch dár n-aistritheirí deonacha go léir a chabhraigh linn an leathanach seo a chur ar fáil i nGaeilge

Téigh i dteagmháil linn

WMOF2018 Office

Holy Cross Diocesan Centre,

Clonliffe Road, Dublin 3, Ireland

Lean muid