Eolas Taistil

Faisnéis Taistil

Grianghraf le: Failte Ireland

Víosa, Pas agus Ambasáidí

Ní mar a chéile ceanglais víosa na hÉireann le haghaidh gach tír, mar sin déan teagmháil le d’Ambasáid nó Consalacht Éireannach áitiúil roimh thaisteal duit. 

Na 5 leid is fearr maidir le pasanna agus víosaí in Éirinn 

1. Ní mór pas bailí a bheith agat chun teacht isteach in Éirinn 
2.  Is féidir le saoránaigh an AE cárta aitheantais náisiúnta a úsáid freisin
3.  Ba cheart duit seiceáil cén doiciméad aitheantais a bheidh ag teastáil ón aerlíne, comhlacht farantóireachta nó gníomhaire taistil roimh thaisteal duit. 
4. Is féidir tuilleadh eolais maidir le ceanglais víosa a fháil ó d'ambasáid nó consalacht áitiúil. 
5.  Ní mór go mbeidh do phas bailí go dtí deireadh do thurais in Éirinn.

Pasanna

Beidh ar Mheiriceánaigh pas bailí a thaispeáint agus iad ag teacht isteach i bPoblacht na hÉireann nó i dTuaisceart Éireann. Ní mór do phasanna a bheith bailí ar feadh do thréimhse fanachta in Éirinn, ach moltar go mbeidh sé bailí ar feadh sé mhí tar éis do dháta teacht isteach.

Víosaí chun teacht go hÉirinn

Má tá tú ag iarraidh teacht go hÉirinn, bheidh víosa ag teastáil uait. Is féidir tuilleadh eolais a fháil maidir le víosa chun teacht go hÉireann. In Éirinn, is é Seirbhís Eadóirseachta Inimirce na hÉireann agus (INIS) go príomha a bhíonn freagrach as déileáil le cúrsaí inimirce agus víosa.  Féach ar an suíomh gréasáin seo a leanas chun a fháil amach an bhfuil víosa ag teastáil uait chun cuairt a thabhairt ar Éirinn agus chun chun tuilleadh eolais a fháil ar an bpróiseas iarratais atá ann chun víosa a fháil Víosaí chun teacht isteach in Éireann-an Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála

Airgead in Éirinn

Tá dhá airgeadra in úsáid ar oileán na hÉireann, mar sin ní mór duit a bheith ullmhaithe.

I bPoblacht na hÉireann, tá an euro mar airgeadra náisúnta acu. Tá 100 cent in euro amháin.

Is iad €5, €10, €20, €50, €100, €200 agus €500 nótaí an euro.
Is iad 1c, 2c, 5c, 10c, 20c, 50c, €1 agus €2 boinn an euro.

De ghnáth, ní ghlactar le nótaí ard-luachanna ar nós €100, €200 agus €500 in asraonta miondíola, mar sin ba cheart airgead tirim ar luachanna níos ísle a thabhairt leat nuair a thagann tú go hÉirinn.

I dTuaisceart Éireann, tá an punt steirling mar airgeadra áitiúil acu.  Tá 100 pingin I bpunt steirling amháin. 

Is iad £5, £10, £20, £50 agus £100 nótaí an steirling.Is iad 1p, 2p, 5p, 10p, 20p, 50p, £1 agus £2 boinn an steirling.

Cártaí creidmheasa agus dochair
Glactar go forleathan le Visa agus Mastercard ar fud oileán na hÉireann; glactar le American Express i roinnt áiteanna ach ní i ngach áit.  Is féidir cártaí creidmheasa a úsáid le haghaidh ceannacháin agus chun airgead a aistarraingt as ATManna (cé go bhfuil táille ag baint leis de ghnáth).  Is féidir leat airgead a aistarraingt ó ATManna le do chárta dochair MasterCard nó Visa.  Gearrtar táillí ar seo chomh maith ach ag ráta níos ísle ná cártaí creidmheasa.  In Éirinn, úsáidtear córas "slis agus UAP" le haghaigh idirbhearta a dhéantar ar chártaí  dochair agus cártaí creidmheasa.  Glacfaidh formhór na miondíoltóirí le svaidhpchártaí ach tabhair faoi deara nach bhfuil sé seo deimhnithe i gcónaí.  Moltar duit é do phleananna taistil a chur in iúl do do bhanc roimh thaisteal duit.

Seirbhísí baincéireachta

De ghnáth bíonn bainc in Éirinn ar oscailt thart ar 9.30rn, agus dúntar iad thart ar 4.30in, Luan go hAoine; 5in ar an Déardaoin.  Féadfaidh bainc athraithe a bheith ar oscailt maidin Dé Sathairn.  Tá ATManna (airgead tirim) lonnaithe i bhformhór na mbanc i gcathracha, i mbailte agus i sráidbhailte, agus glacann siad le formhór na gcártaí creidmheasa agus dochair.

Seiceanna Taistil
Ní glactar go forleathan le seiceanna taistil a thuilleadh ar oileán na hÉireann.

Sláinte an taistealaí
Tá cúram sláinte an-mhaith in Éirinn, ach tá cúpla rud nach mór a choimeád in airde sula n-imeoidh tú.  Má tá tú ag tabhairt leigheasanna isteach go hÉireann, ba cheart iad a iompar ina mbuncoimeádán, lipéadaithe go soiléir, mar aon le d’oideas nó litir ó do dhochtúir.

Má tá soláthar leighis níos mó ná trí mhí agat, ceistneofar tú maidir leis agus ba cheart aon “drugaí rialaithe "mar aon le snáthaidí nó steallairí a dhearbhú agus a mhíniú i litir ó do dhochtúir.

Chógaslanna

Tá go leor chógaslanna in Éirinn, agus moltar iad mar chéad stad do thaistealaí atá ag lorg comhairle leighis nó atreorú áitiúil.  Tá cúpla cógaslann i bhformhór na mbailte agus tá go leor acu i gceantair uirbeacha.  Dé ghnáth, bíonn cógaslanna ar oscailt 9rn-6in Luan go Sathairn, ach i gceantair uirbeacha bíonn a lán cógaslanna ar oscailt déanach agus ag an deireadh seachtaine. 

Ar eagla na heagla, tabhair péire spéaclaí breise nó lionsaí tadhaill leat chomh maith le d'oideas optúil.  Bí cinnte go gclúdaíonn d’árachas taistil cúram sláinte.  Más saoránach tú de 27 mballstát an AE nó saoránach de chuid na hÍoslainne, Lichtinstéin, na hIorua nó na hEilvéise, tabhair Cárta Eorpach um Árachas Sláinte (EHIC) leat chun cúram sláinte a chlúdach.

Cosúil leis an chuid is mó d'Iarthar na hEorpa, níl aon vacsaínithe ag teastáil chun cuairt a thabhairt ar Éirinn.

Aimsir na hÉireann

Níl aimsir na hÉireann róthe nó rófhuar.  Is féidir a rá gur aimsir athraitheach atá ann– is annamh nach mbíonn sé séimh- beidh aeráid na hÉireann foirfe duit.

In Éirinn, bíonn gach duine ag caint faoin aimsir.  Bíodh siad ag plé threo na báistí ag doras ollmhargaidh, nó ag déanamh iontais go bhfuil sé 75°F i mí an Mhárta ag cuntar tithe tábhairne. Tá sé an-deacair an aimsir a thuar in Éirinn, mar sin is maith linn é a phlé. An t-am ar fad.

Éadaí atá oiriúnach don aimsir: 
An bhfuil tú ag saoineamh faoi cén saghas éadaí gur cheart duit a thabhairt leat? Beidh ort a bheith solúbtha. Mar sin, ba cheart duit a lán clúdach a roghnú ionas go mbeidh tú in ann iad a chur ort nó a bhaint díot agus an aimsir ag athrú. Tabhair geansaí leat, fiú i rith an tsamhraidh; chomh maith le héadaí uiscedhíonacha le haghaidh gníomhaíochtaí amuigh faoin aer, spéaclaí gréine; bróga siúil compordacha agus scáth báistí.

Ná chreid nach mbeidh uachtar gréine ag teastáil i rith an tsamhraidh-nuair a thaitníonn an ghrian in Éirinn tá sí sách láidir, mar sin caith uachtar gréine le fachtóir ard cosanta ar an ngrian agus tabhair hata gréine leat. Is fíor go mbíonn sé ag cur báistí in Éirinn, ach is annamh go maireann an bháisteach i bhfad. Mar sin, is féidir leat éadaí oiriúnacha a chur ort nó fanacht i dteach tabhairne teolaí go dtí go bhfuil an cith críochnaithe.

Ag taisteal timpeall Baile Átha Cliath agus na hÉireann

Ag taisteal ar an traein in Éirinn
Is modh compordach agus áisiúil é an traein chun taisteal timpeall na tíre.

Cuireann gréasáin iarnróid na hÉireann seirbhís ar fáil ar fud an oileáin, tá Iarnród Éireann ag oibriú sa Phoblacht agus Iarnróid Thuaisceart Éireann ag oibriú i dTuaisceart Éireann.  Freastalaíonn an Dart (Mearlíne Átha Cliath) ar chósta agus cathair Bhaile Átha Cliath, ó Bhinn Éadair agus Mullach Íde i dtuaisceart Chontae Bhaile Átha Cliath, trí Dhún Laoghaire i ndeisceart Chontae Bhaile Átha Cliath go dtí na Clocha Liatha i gContae Chill Mhantáin.  Bealach eile atá ann chun taisteal timpeall na cathrach ná an Luas, seirbhís a théann trasna deisceart agus iarthar na cathrach, ceantair i lár na cathrach san áireamh.

Cárta Leap
Anois, tá sé níos éasca ná riamh taisteal i mBaile Átha Cliath! Is pas nua réamhíoctha é an Cárta Leap do Chuairteoirí a ligeann duit taisteal ar an gcóras iompar poiblí i réigiún Bhaile –Bus Átha Cliath, limistéir gearr-thaistil Iarnród Éireann, aistrithe go dtí an t-aerfort trí bhusanna Airlink 747 chomh maith leis an Luas agus an DART ar feadh 72 uair (3 lá) ón gcéad úsáid.  Ní gá ach an cárta a úsáid ar bhailíochtóiorí tadhaill an cárta Leap roimh duit dul ar bord an bhus/na traenach/an tram nó agus tú ag dul ag dul ar bord. Tá sé chomh heasca sin!

Ní i lár na cathrach amháin gur féidir an cárta Leap a úsáid: is féidir é a úsáid chun an chathair ar fad a fheiceáil, bailte cósta agus bruachbhailte san áireamh. Is féidir leat do chárta Leap a bhailiú ag aerfort Bhaile Átha Cliath.

Carr a fháil ar cíos
De ghnáth tá comhlachtaí a ligeann carrana ar cíos lonnaithe in aerfoirt agus i gcathracha.

Ní mór ceadúnas bailí agus cárta creaidmheasa a bheith agat chun feithicil a fháil ar cíos in Éirinn. Má tá tú faoi bhun 25 bliana d’aois, tá sé deacair feithicil a fháil ar cíos, ach níl uasteorainn aoise ann. Áfach, má tú os coinn 75, iarrfar ort riachtanais breise a chomhlíonadh. Tá an t-eolas seo ar fáil de ghnáth i measc na dtéarmaí agus coinníollacha ar shuíomh gréasáin an chomhlachta. Déan iarracht é seo a dhéanamh roimh ré chun tairiscintí agus margaí níos fearr a fháil agus chun cinnte a dhéanamh go mbeidh carranna ar fáil le linn an ardséasúir. 

Carr a chur in áirithe roimh ré
In Éirinn, is carranna tras-seoladh láimhe iad formhór na gcarranna atá ar fáil ar cíos. Tá carranna uathghiarála ar fáil, ach má tá ceann ag teastáil uait ba cheart duit é a chur in áirithe i bhfad roimh ré ionas nach mbeidh díoma ort. 

Chun tuilleadh eolais a fháil maidir le tiomáint in Éirinn, lean an nasc seo a leanas Ag taisteal timpeall na hÉireann – úsáid aon chineál Iompair | Ireland.com

Táimíd buíoch dár n-aistritheirí deonacha go léir a chabhraigh linn an leathanach seo a chur ar fáil i nGaeilge

Téigh i dteagmháil linn

WMOF2018 Office

Holy Cross Diocesan Centre,

Clonliffe Road, Dublin 3, Ireland

Lean muid