Ceann Scríbe

FÁILTE GO hÉIRINN

Grianghraf le: Failte Ireland

Gach trí bliana tugann an Eaglais le chéile an cruinniú idirnáisiúnta is mó sa domhan de theaghlaigh   I 2018 tiocfaidh an cruinniú seo le chéile i mBaile Átha Cliath, Éire, áit a bhfuil cáil uirthi as a hoidhreacht fhada Chríostaí agus as a fáilte.

Tá Aerfort Bhaile Átha Cliath ar cheann de ne haerfoirt is gnóthaí san Eoraip le heitiltí ó níos mó ná 60 aerlíne agus 179 ceann scríbe, ina measc eitiltí laethúla ó bhreis is 30 aerfort sa Ríocht Aontaoithe agus ó bhreis is 100 san Eoraip; eitiltí díreacha ó na Stáit Aontaithe, Ceanada, Dubai agus Abu Dhabi. Tá teacht ar Bhaile Átha Cliath freisin ar muir i mbáid nua-aoiseacha farantóireachta ón Fhrainc nó ón Ríocht Aontaithe.

Le lóistín oiriúnach do gach rogha agus buiséad, tá rogha leathan d’óstáin 3, 4 agus 5 réalt nó Leaba agus Bricfeasta dóibh siúd ar mhaith leo fanacht i dteach cónaithe Éireannach.

Lena ailtireacht agus stair ar leith, lena oidhreacht agus lena chultúr, tá rudaí tarraingteacha i mBaile Átha Cliath a d’oirfeadh do chlanna, do dhaoine fásta, do dhaoine óga agus do pháistí.  Is cathair dlúth, insiúlta í Baile Átha Cliath atá cairdiúil do theaghlaigh agus ina gcuirtear fáilte roimh dhaoine chuig imeachtaí agus féilte idir corporáideach, ealaíonta, caitheamh aimsire agus spéis ar leith.  Is mol é Baile Átha Cliath do ghnó agus d’ealaíon, do chruthaiocht agus d’inspioráid do cheol, litríocht, drámaíocht, litríocht, péintéireacht agus dealbhadóireacht. Is príomh-chathair fíor-ilchiníoch í ina bhfuil na daoine lách agus fáilteach.

Is cathair Litríochta ar liosta UNESCO í Baile Átha Cliath ina raibh cónai ar dhaoine a bhfuil aithne ar fud an domhain orthr ar nós Joyce, Yeats, Becket agus Heaney chomh maith le meascán speisiúil d’ionaid stairiúla idir caisleáin, uaimheanna meánaoiseacha, amharclanna, tithe Seoirseacha agus foirgnimh Victeóiriacha.

Gar go leor don chathair tá tírdhreach iontach, cósta agus taobh tuaithe gleoite, radharcanna leithleacha farraige agus sléibhe.  I Lúnasa 2018 bhéarfaidh Baile Átha Cliath an domhan le chéile mar theaghlach amháin de theaghlaigh do Chruinniú Domhanda na dTeaghlach!

Tá an tOileán Iathghlas ag feitheamh leat, tír na seamróige , na naomh agus na nollún, na scéalta ón am siar, tír  cheiliúrtha an lae inniu, le tírdhreacha fiáine agus eachtraíocht le haimsiú.  Leis na céadta bliain tá misiúnaithe Éireannacha ag taisteal ar fud an domhain ag fógairt lúcháir an tSoiscéil. Anois táimíd ag tnúth le fáiltiú roimh dhaoine ó gach cearn den domhan dár dtír do Chruinniú Domhanda na dTeaghlach 2018, ina measc an Pápa Proinsias a bhéas, le toil Dé, inár dteanta do Fhéile na dTeaghlach agus don Aifreann ag deire an Chruinnithe.

Seo roinnt nasc le suímh idirlín turasóireachta a bhféadfadh spéis a bheith agat iontu:

Ireland.com
Discover Ireland
Discover Northern Ireland
Wild Atlantic Way
Ireland’s Ancient East
Visit Dublin
Go to Belfast

Boird Turasóireachta – Tacaíocht Trádála
Fáilte Ireland
Tourism Northern Ireland

 

Táimíd buíoch dár n-aistritheirí deonacha go léir a chabhraigh linn an leathanach seo a chur ar fáil i nGaeilge

Téigh i dteagmháil linn

WMOF2018 Office

Holy Cross Diocesan Centre,

Clonliffe Road, Dublin 3, Ireland

Lean muid