deiseanna fostaíochta

Deiseanna Fostaíochta

Grianghraf le: WMOF2018 Team

Tá Cruinniú Domhanda na dTeaghlach ag teacht go hÉirinn!  Roghnaigh an Pápa Proinsias Baile Átha Cliath, Éire, chun óstáil a dhéanamh ar an chéad Chruinniú Domhanda na dTeaghlach eile i Lúnasa 2018.  Ceiliúrann an mhór-imeacht domhanda seo an teaghlach mar chloch choirnéil ár saoil agus mar chloch bhunaidh tógála na sochaí agus na hEaglaise. Tiocfaidh teaghlaigh ó gach cearn den domhan le chéile i mBaile Átha Cliath ó 21ú-26ú Lúnasa 2018.  Béidh clár lúcháireach agus machnamhach de cheardlanna, cainteanna agus díospóireachtaí do dhaoine fásta; clár tarraingteach agus corraitheach do dhaoine óga chomh maith le gníomhaíochta creidimh agus spraoi do pháistí. Ceiliúrfar an tAifreann gach lá i rith WMOF2018, béidh féile do theaghlaigh,  teaspántais, imeachtaí cultúrtha agus léirithe ceolmhara agus imeachtaí timpeall na tíre.

Is comhlacht é World Meeting of Families 2018 Teoranta le Barántas a cuireadh ar bun leis na himeachtaí sceidealaithe a  phleanáil agus a reachtáil i 2018.  Is foireann beag lách fuinniúil muid a bhéas ag amanna éagsúla ag lorg daoine eile le hoibríú linn in ullmhú do na himeachtaí i Lúnasa 2018.  Béimíd ag lorg iarrthóirí ar maith leo bheith ag obair i dtimpeallacht foirne mear-ghluaiste agus a bhéas ábalta an scil a thabhairt leo a bhéas ag teastáil uainn leis an imeacht spreagúíl seo i 1918 a thabhairt chun críche.  Ta na postanna ar fad ar bhonn connartha.

Role: Event Services and Logistics Coordinator

The Event Services and Logistics Coordinator will be responsible for supporting the management and delivery of an efficient logistics service for the successful implementation of the World Meeting of Families 2018 Events. This will include the support of process for planning, purchasing and supply of goods and event services for the WMOF2018. Good project management skills and event experience required. 
This role is to be filled immediately. Please apply with a cover letter and CV to hr@worldmeeting2018.ie
Download job description. 

Cuir ríomh-phost chugainn ag hr@worldmeeting2018.ie más mian leat dul i dteagmháil linn maidir le bheith páirteach in ár bhfoireann.  Bhéarfar freagra ar gach ríomhphost ach d’fheadfadh sé roint laethanta a thógáil orainn freagra a thabhairt.  Go raibh maith agat.

Deiseanna Intéirneachta
Ag obair in éineacht lenár bhfoireann, béidh deis ag mic léinn ar ár gclár intéirneachta a gcuid eolais a úsáid agus muinín a fháil ó thaithí praicticiúil agus meantóireacht.  Béidh roint bheag intéirneachta ar fail ar feadh idir sé agus naoi mí, ag obair i réimsí éagsúla:

  • Margaíocht agus Cumarsáid
  • Seirbhísí Imeachtaí
  • Lóistíocht
  • Bainistíocht Ofige agus Riarachán

 

Riachtanais

Caithfidh tú bheith i do mhac léinn ar chlár céimí cuí do cheann de na réimsí atá uainn.  Caithfidh tú Béarla líofa a bheith agat ar leibhéal gnó, scileanna fíor-mhaithe scríófa, labhartha agus cumarsáide a bheith agat.  Caithfidh iarrthóirí nach cathróirí Éireannacha iad an páipéaras cuí a bheith acu le bheith páirteach in intéirneachas in Éirinn.  Caithfidh tú bheith tiomanta do luachanna Chruinniú Domhanda na dTeaghlach 2018.

An Tiomantas

Is intéirneachas sé nó naoi mí gan phá é seo.  Béidh, ámh, alúntas beag le costaisí taistil agus lón a chlúdach.  Béidh an t-intéirneach lonnaithe in ár noifig i mBaile Átha Cliath cúig lá sa tseachtain.  Cuireann oifig WMOF2018 timpeallacht gníomhaíoch oibre ar fáil agus deis le bheith páirteach in imeacht domhanda.  Cuirfidh WMOF2018 spás oifige, cruinnithe tacaíochta, oiliúint nuair is féidir agus teistiméireachtaí ar fáil.  Béidh gá anois agus arís le huaireanta oibre ag an deire seachtaine agus i ndiaidh gnáth am scoir mar chuid den phost.  Béidh gach intéirneach ag obair ar thogra sonrach, ag plé le tascanna gaolmhar lena neolas agus an dúil atá acu.

Má tá suim agat breis eolais a fháil faoin ár ndeiseanna intéirneachta cuir, le do thoil, do CV chuig hr@worldmeeting2018.ie.

 

Chun teagmháil lenár noifigí, cliceáil anseo le do thoil

Béidh oibrithe deonacha ag tacú leis an bhfoireann lán-aimseartha.  Le tuilleadh eolais fá obair dheonach cliceáil anseo le do thoil

 

Táimíd buíoch dár n-aistritheirí deonacha go léir a chabhraigh linn an leathanach seo a chur ar fáil i nGaeilge

Téigh i dteagmháil linn

WMOF2018 Office

Holy Cross Diocesan Centre,

Clonliffe Road, Dublin 3, Ireland

Lean muid