Téama

Réamhrá do Théama Chruinniú Domhanda na dTeaghlach 2018

Roghnaíónn an Pápa téama gach Cruinniú Domhanda na dTeaghlach .  I roghnú Soiscéal an Teaghlaigh: Lúcháír don Domhan mar théama don naoú Cruinniú Domhanda na dTeaghlach i mBaile Átha Cliath, Éire, tá an Pápa Proinsias ag tabhairt cuireadh dúinn machnamh ar théama a bhí lárnach don phróiséas Sionadach as ar tháinig a Aitheasc Aspalda iar-Shionadach Amoris Laetitia: Ar Ghrá sa Teaghlach. 

Bhí ‘An Eaglais agus Soiscéal an Teaghlaigh’ mar phríomh-théama san Chaipéis Ullmhúcháin don III Comhthionól Urghnách de na hEaspaig i nDeire Fómhair 2014, cáipéis a bhí ina údar comhairliúcháin nach bhfacthas roimhe i measc pobail na hEaglaise ar fud an domhain.  Cé nach dtugann  an chaipéis ullmhúcháin sainmhíniú den téarma ‘Soiscéal an Teaghlaigh’, léiríonn sé ar a laghad trí chiall in ar féidir an frása measartha nua seo i dtraidisiún na hEaglaise a thuiscint:

  • Is cuid de phlean Dé ón tús an teaghlach, bunaithe ar phósadh idir fear agus bean.  Dá bhrí sin tá ‘Deá-Scéala’ an teaghlaigh ina chuid riachtanach de theachtaireacht lúcháireach an tSoiscéil a fhógraíonn an Eaglais.
  • ‘Sé an teaghlach príomh-ghníomhaí soiscéalaithe a chuid ball féin. Mar an chéad scoil do chreideamh agus grá is minic gur sa teaghlach Críostaí a fhaighimíd féin aithne ar Íosa agus ar a ghrá.
  • Fógraíonn an teaghlach an Soiscéal don Domhan.  Tá an teaghlach Críostaí, trén fhianaise a thugann sé do bheatha  agus grá Íosa, ina ghníomhaí tábhachtach soiscéalaithe don domhan.
  • Mar a mhíníonn an Pápa Proinsias i bhfocail tosaigh Amoris Laetitia, “is dea-scéala dáiríre an fhógairt Chríostaí ar an teaghlach”. (AL,1).  Is cuid riachtanach de ‘Dheá-Scéala’ an tSoiscéil an fhógairt Chríostaí ar an teaghlach.  Is ábhar lúcháire don domhan plean Dé don teaghlach, a léiríodh sa Scrioptúr Naofa ón tús.

Pléifidh Cruinniú Domhanda na dTeaghlach 2018 gach ceann de na gnéithe seo den téama Soiscéal  an Teaghlaigh: Lúcháir don Domhain agus cad a chiallaíonn sé do theaghlaigh agus don Eaglais inniu. 

Tugaimíd cuireadh duit freisin daoine éagsúla, áitiúil agus idirnáisiúnta, a chuirfeas ábhar ar fáil dár gclár ar-líne Amoris, a leanúint.  Is daoine iad seo a chuideoidh linn ullmhú do Chruinniú Domhanda na dTeaghlach 2018 tré mhachnamh ar na téamaí seo i rith na bliana seo romhainn.

 

Táimíd buíoch dár n-aistritheirí deonacha go léir a chabhraigh linn an leathanach seo a chur ar fáil i nGaeilge

Téigh i dteagmháil linn

WMOF2018 Office

Holy Cross Diocesan Centre,

Clonliffe Road, Dublin 3, Ireland

Lean muid