Íocón

ÍOCÓN WMOF2018 DEN TEAGHLACH NAOFA COIMISIÚNAITHE GO SPEISIALTA

Coimisiúnadh an t-íocón den Teaghlach Naofa go speisialta ag WMOF2018 agus scríobhadh ag an íocónagrafaí Mihai Cucu é, le cabhair ó Shiúracha Slánaitheóra Mhainistir Naomh Alphonsus, Bóthar Í, Baile, Átha Cliath, mar chuid dá bpaidir leanúnach do theaghlaigh. Nochtadh agus ungadh an t-íocón ar an 21ú Lúnasa 2017, i rith seoladh an chláir ullmhúcháin bliana ag an Nóibhéine Náisiúnta i gCnoc Mhuire, Éire. 
Icon of the Holy Family World Meeting of Families 2018Tá an t-íocón seo i bhfoirm triptic cosúil, ar bhealach, ón taobh amuigh, le teach le doirse tosaigh. Ar na doirse taobh amuigh seo, taispeántar na hArdAingil Micheál agus Gabriel, iad ag iompar mian Dé cosaint a thabhairt. Tá a gcinn cromtha in adhradh agus i seirbhís Dé, an tAon Naofa. Ag bun an íocóin tá an inscríbhinn “Amoris Laetitia”, ‘Lúcháir an Ghrá’, tideal aitheasc iar-Shionadach an Phápa Proinsias ar ghrá sa teaghlach, foinse ár machnamh i rith Chruinniú Domhanda na dTeaghlach 2018
Closed - Icon of the Holy Family World Meeting of Families 2018Nuair a osclaítear doras an íocóin feicimíd sa lár an Teaghlach Naofa, Íosa, Muire agus Íosaf suite ag bord, ag glacadh béile le chéile agus ag roinnt a gcreideamh.  Ceiliúradh a gcreideamh ina mbaile.  Is in ár mbaile a roinntear agus ina gcuirtear ar aghaidh chuig na glúinte le teacht réaltacht Dia-linn. Chuirfeadh a gcruinniú thart fán mbord na Trí hAíngil in íocón cáiliúil na 15ú aoise den Trionóid Naofa le Andrei Rublev i gcuimhne dúinn. Cuirtear an Pósadh Críostaí i gcomparáid uaireanta leis an Trionóid Naofa, mar chomaoin de thabhairt agus fáil grá a thugann beatha. Go deimhin glaoitear ar an teaghlach bheith mar “íocón beo” den Tríonóid Naofa.
Detail of Icon of the Holy Family World Meeting of Families 2018

Díreach cosúil leis an íocón thuas, tá áít ag an Teaghlach Naofa ag a mbord dúinne. Tugann siad cuireadh dúinn suí in éineacht leo. Ní haon stráinséirí iad do dheacrachtaí saol an teaghlaigh. Bhí siad ina ndídeanaigh ó fhoiréigean Héaróid. D’fhulaing siad  imní mhór. Mar sin léíríonn raidis agus luibheanna searbha béíle  Cháísc na n-Iúdach brón agus trialacha mhuintir na hIosraéile le linn a schlábhaíochta. Is samhail freisin iad de na trialacha agus féin-íobairtí foighne agus grá a bhfuil taithí ag gach teaghlach orthu. Tugann an t-arán gan láibhín agus an cupán fíona ar an mbord an Eocairist chun ár gcuimhne.

Ar dhá thaobh íocón an Teaghlaigh Naofa tá an dá insint sin ón Soiscéal: Árdú Iníon Jairus agus Féile Bainse Cana, pasáistí ins na Soiscéil ina bhfeicimid comhbhá doimhin Íosa agus a chúram don phósadh agus dóibh siúd atá ag maireachtáíl le hualaigh saol an teaghlaigh.

Ní hionann íocón agus grianghraf, agus ní portráid é. Is íomhaigh é a thugann cuireadh chun urnaí dúinn. Sé ár nguí go dtabharfaidh sé cuireadh chun urnaí do dhaoine fhad is tá muid ag ullmhú ár gcroithe do Chruinniú Domhanda na dTeaghlach 2018.

Íoslódail tuilleadh eolais fán íocón anseo

Is feidir leat tuilleadh eolais a ioslodail i  BéarlaFraincis, GearmáinisGaeilge, Iodáilis, Spáinnis, Poláinnis agus Portuingéilis

 

Tá tús curtha anois lena thaisteal go gach deoise in Éirinn

Tá tús curtha anois lena thaisteal go gach deoise in Éirinn le machnamh agus urnaí a spreagadh mar chuid den turas ullmhúcháin do WMOF2018.  Tá boscaí achuinge in éíneacht leis an íocón, inar féidir le teaghlaigh a n-intinní agus a bpaidreacha a scríobh. Guífidh comhluadair rinnfheithimh ar fud na hÉíreann ar son na n-intinní a bhaileófar i rith na bliana seo chugainn. Bhéarfar na híocóin freisin go dtí Cruinniú Domhanda na dTeaghlach 2018.
Íoslódáíl múnla páipéir achainí anseo.

Féach thíos cuid de ghluaiseacht Íocón WMOF2108 ar a thuras timpeall na hÉíreann.Tabhair faoi deara le do thoil go bhféadfadh an t-eolas seo athrú.

Mí                                                       Diocese   

Lúnasa 2017                                  Tuam  
Meán Fómhair 2017                   Cashel and Emly 
Meán Fómhair 2017                   Derry
Meán Fómhair 2017                   Kilmore 
Meán Fómhair 2017                   Down and Connor 
Deireadh Fómhair 2017            Derry             
Deireadh Fómhair 2017            Armagh 
Deireadh Fómhair 2017            Galway & Kilmacduagh
Deireadh Fómhair 2017            Dublin 
Deireadh Fómhair 2017            Cloyne 
Samhain 2017                               Killala 
Nollaig 2017                                  Achonry 
Nollaig 2017                                  Limerick 
Nollaig 2017                                  Dublin     
Enáir 2018                                      Waterford and Lismore 
Enáir 2018                                      Dublin 
Enáir 2018                                      Tuam
Enáir 2018                                      Ferns 
Feabhra 2018                                Dublin  
Feabhra 2018                                Dromore 
Feabhra 2018                                Cork and Ross 
Márta 2018                                     Derry 
Márta 2018                                     Dublin
Márta 2018                                     Ardagh and Clonmacniose 
Aibreán  2018                                Kerry 
Aibreán  2018                                Clogher 
Aibreán  2018                                Kildare and Leighlin 
Bealtaine 2018                             Ardagh and Clonmacniose 
Bealtaine 2018                             Clonfert 
Bealtaine 2018                             Elphin 
Meitheamh 2018                         Raphoe 
Meitheamh 2018                         Ossory 
Meitheamh 2018                         Down and Connor 
Meitheamh 2018                         Meath
Iúil 2018                                          Killaloe
Iúil 2018                                          Dublin 
Lúnasa 2018                                 WMOF2018/Dublin 

Féach ar shonraí aistear an Íocóin i rith na seachtainí seo romhainn in ár Rannóg Imeachtaí Ullmhucháin.
Petition Boxes

Credit Photos: World Meeting of Families 2018

NÓTA CÓIBCHIRT

Is é WMOF2018 úinéir aonair an chóibchirt de “Íocón an Teaghlaigh Naofa © Cruinniú Domhanda na dTeaghlach 2018”. Is féidir le Deoisí, Paróistí,agus Eagraíochtaí Eaglasta íomhá an íocóin a atáirgeadh suas go méid A4, ar chúiseanna neamh-thrachtála amháín. Is gá cead a fháil lena úsáid ag eagraíochtaí eile, ar chúiseanna trachtála nó in aon mhéid níos mó ná A4. Léigh, le do thoil, na treóirlínte agus an t-eolas fá atáirgeadh Íocón WMOF2018 anseo mar go bhfuil téarmacha agus coinníollacha i gceist. Le tuilleadh eólais agus cead a fháil cuir ríomhphost chugainn: marketing@worldmeeting2018.ie

Táimíd buíoch dár n-aistritheirí deonacha go léir a chabhraigh linn an leathanach seo a chur ar fáil i nGaeilge

Téigh i dteagmháil linn

WMOF2018 Office

Holy Cross Diocesan Centre,

Clonliffe Road, Dublin 3, Ireland

Lean muid