Iomann

LÚCHÁIR DON DOMHAN UILE

IOMANN OIFIGIÚIL DO CHRUINNIÚ DOMHANDA NA  DTEAGHLACH 2018

Cumtha ag Ephrem Feeley

Tús
Cuireann an grá suas le gach ní 
Aoibhinn leis an mhaith, ní thagann deire leis.

Tá an grá foidhneach is tá sé lách.
Níl an grá doichealllach, níl sé mí mhÚinte.
Níl an grá uaibhreach, nó maíteach, nó éadmhar, ach ceiliúrann an grá an fhírinne.

Curfá

Lúcháir an ghrá, lúcháir do theaghlach Dé,
Lúcháir an ghrá a sháraíonn am is spás.
Is scáth de ghrá an Athar ár ngrá dá chéile.
Lúcháir an ghrá: lúchair don domhan iomlán.


Anseo i dteaghlach Dé tá áit dúinn go léir.
Slánú do chách; síocháin do dhaoine buartha.
Anseo bíonn séimhe, trua agus cóir.
Síneann Dia a lámh agus teagmhaíonn linn le grásta.

Curfá

‘Sé an grá ár mbunús, ár nglaoch buan.
‘Sé an grá ár sásamh, in áit chónaithe Dé.
Mistéir an Athar, an Mhic is an Spioraid,
Tá an grá i gcumann leis an Trionóid naofa.

Curfá

Iarrann Dia orainn gníomhú go cóír,
gráú le séimhe, siúl go humhal le Dia, 
ár saol a thabhairt i seirbhís do dhaoine. 
‘Sé lúcháir an tSoiscéil grá lúcháireach Chríost!

Curfá

Cuireann an grá suas le gach ní 
Aoibhinn leis an mhaith, ní thagann deire leis.

© World Meeting of Families 2018 Ltd. All rights reserved.

AN TIOMANN FÉIN 

Is é “Lúcháir don Domhan Uile” scríofa ag an gcumadóir óg Éireannach Ephrem Feeley iomann oifigiúil an Chruinniú Teaghlach Domhanda 2018.  Bhunaigh sé an t-iomann ar an doiciméad Amoris Laetitia – Áthas an Ghrá, a scríobh an Pápa Proinsias i 2016 tar éis na Sionaid ar an dteaghlach a tharla le dhá bhliain roimhe sin.

Séard atá i gCaibidil 4 de Amoris Laetitia ná machnamh ar an Iomann cáiliúil don Ghra atá i 1 Corantaigh 13 agus mhínigh an cumadóir gur bhraith sé go mba chóir an téacs iontach úd ó Naomh Pól a chur i dtús an phíosa, mar a leanas:

"Ar son a bheith siméadrach ó thaobh ceol agus téacs de,  tá athrá ar an iontreoir agus na focail seo mar coda,  cé go bhfuil laghdú ar an dtionlacan chun go dtógfar ceann den simplíocht agus grástúlacht.  Díríonn Amoris Laetitia ar an dteaghlach sa bhaile ach tá cosúlachtaí diagachta idir é sin agus clann Dé san Eaglais.  Cé go bhfuil a dhóthain sa léiriú d’ócáidí rialta paróiste, b’fhéidir go mbeadh aon trumpa amháin oiriúnach (ach an líne is airde a sheinnt)  ar ócáid speisialta.  Ligeann nádúr liriciúil na séise don bhfórsa a laghdú freisin, fiú guth amháin mar a bheadh oiriúnach do shearmanas pósta.  Féadfar an píosa seo a chur i láthair go ginearálta, bheadh sé oiriúnach mar iontráil láidir maorga nó iomann mórshiúl comaoineach."

Grianghraf le: iCatholic

TAIFEAD IOMANN WMOF 2018 

CUMADÓIR: Ephrem Feeley
LÉIRITHEOIR: Dr. Sharon Lyons
STIÚRTHÓIR: Damian Gallagher 
CÓR LEANAÍ: Piccolo Lasso, Director Dr. Ite O’Donovan
CÓR AOSACH: WMOF Chorale
AONRÉADAITHE: Sharon Lyons, Derek Mahady
ORGÁN: Professor Gerard Gillen
PIANÓ: Dr. Paul Mc Keever                        
VEIDHLÍN: Denice Doyle
VEIDHLÍN: Aoife Dowdall                            
VIÓLA: Karen Dervan
DORDVEIDHIL: David Doyle
TRUMPA: Mark Adams
TRUMPA: Martin Smutney
AMHRÁNAITHE: 
Evelyn Cryan, Dominique Cunningham, Anne Davison,Audrey Harte, Fidelma Kelly, Sharon Lyons,John Magee, Derek Mahady, Karen O’Donovan,Simon Orrock, Michael Sherman, Gifford Whittle,Joseph Whittle, Rosemary Wilson.
SCÓIRIÚ TÉADA:  Damian Gallagher
TAIFEAD FUAIME: Ben Rawlins
LÁTHAIR: Seipéal Choláiste na Carraige Duibhe, Baile Átha Cliath

Íoslódáil:

IOMANN OIFIGIÚIL WMOF2018 ÍOSLÓDÁIL MP3
Leagan Uirlise

Íoslódáil MP3

Liricí

Béarla - Gaeilge- Iodáilis-
Fraincis- Spáinnis- Portaingéilis -
Sínis - Cróitis

Scór ceoil

Béarla Leagan Iomlán
Bearla Leagan Gutha 
Chords ghiotár
Assembly edition (lyrics + music of the refrain)

Físeán an Iomainn

Béarla 

Grianghraf le: Des McMahon

 

Táimíd buíoch dár n-aistritheirí deonacha go léir a chabhraigh linn an leathanach seo a chur ar fáil i nGaeilge

Téigh i dteagmháil linn

WMOF2018 Office

Holy Cross Diocesan Centre,

Clonliffe Road, Dublin 3, Ireland

Tel.: +353 1 567 6800

Email: info@worldmeeting2018.ie

Lean muid