Cúram dár mBaile Comhchoiteann

Ár mBaile Comhchoiteann

Sa teaghlach freisin. Is féidir linn  athmhachnamh a dhéamamh ar ár nósanna ídithe  agus  teacht le chéile le cúram a dhéanamh don timpeallacht mar ár mbaile comhchoiteann.”
(Amoris Latetitia, 277)


Tá tasc tábhachtach  ag an Chine Daonna – cúram dár bpláinéad álainn a bhfuil muid inár gcónaí air.  Cibé ar bith, an dóigh a bhfuil muid ag maireachtáil faoi láthair, níl sin inmharthana agus tugann an  díghrádú comhshaoil dúshlán dúinn lenár stíl mhaireachtála a scrúdú. Tá cur síos mar seo ag an Pápa Proinsias ar an Chruinne, ár mbaile, go bhfuil sí “ag toiseacht níos mó agus níos mó ar éirí cosúil le carn ollmhór salachar”. Ach mar sin féin, deir sé freisin nach bhfuil deireadh caillte fós; Is féidir leis an Chine Daonna seasamh os cionn dúshlaín an-mhóra agus arís cloí leis an mháith. Tá sé in am dúinn siúil ar chosán atá nua agus atá inmharthana. 

I gcaitheamh WMOF2018 I mBaile Átha Cliath, táimid ag tabhairt cuireadh do na hOilithrigh go léir le  comhrá a bheith againn faoin “Ár mBaile Comhchoiteann.  Scríobh an Pápa Proinsias chuig gach duine againn, i litir dár teideal “Laudato Si’”, ag tabhairt cuireadh dúinn le machnamh go dian, maireachtáil go críonna agus le gráú go fial.  Iarann sé ar gach duine againn éisteacht le scread na Cruinne agus le scread na mBocht mar is iad is measa  a fhulaingíonn mar gheall  ar an díghrádú comhshaoil.

Ár mBaile Comhchoiteann, ‘Ná Fág Aon Rian’ 

Tugann an bheochan nua seo ó WMOF2018 moltaí do oilithrigh de gach aois lena lorg coise timpeallachta a laghdú; ina measc taisteal go h-éatrom, an carr a fhagáil sa bhaile agus iomparas a roghnú nach ndeineann dochar don timpeallacht, gan plaisteach a úsáíd, gan aon rian a fhágáil, agus díreach an t-am a thógáil le machnamh agus taitneamh a bhaint as ar chruthaigh Dia. Féach anseo:
Bí linn inár spásanna “Baile Comhchoiteann “ i rith na Féile, ag guí, ag déanamh plé agus ag gníomhú.

Le n-Ioslódáil anseo ár mbróisiúr álainn daite le tú a threorú tríd an gháirdín.
 

Déan machnamh go dian:

Tabhair cuairt ar ár spásanna taispeántais le machnamh níos déine a dhéanamh ar áilleacht ár ndomhain:

  • Coinneal Ceart na hAeráide agus Taispeántas grianghraf ( Sa phríomh ghuí-spás )
     
  • Gáirdín "Ár mBaile Comhchoiteann" (Mainistir San Damian, Bóthar Simmonscourt) agus bí in éineacht leis an Athair Seán Mac Donncha agus foireann Laudato Si’, agus muid ag machnamh ar bhithéagsúlacht leitheadach ár ndomhain. (Cainteanna ag 10.00 r.n., 11.00 r.n., 12 meán lae, 1.00 i.n., 6.30i.n. agus 7.30 i.n.)  
     
  • Tabhair cuairt ar an “Chlochán Coirceogach” leis an dealbhóir, Imogen Stuart, a bhfuil cáil dhomhanda uirthi.
     
  • Súil sa Spéir:  Coinnigh súil amach d’ar gcruinneog “ Ár mBaile Comhchoiteann”. Ón WMOF2018 Baile Átha Cliath  rachaidh sí go Lá Domhanda na nÓg i Panama.

Mair go críonna:

Tá puball “Ár mBaile Comhchoiteann” ins an Spás Déagóirí, áit a bpléfimid agus a n-iniúcfaimid bealaí inar féidir linn bheith gníomhach agus oibriú le chéile agus muid ag tabhairt aire dár bPáinéad álainn. Bí lenár bhfoireann ó 9.30 r.n. ar aghaidh; beidh Ceardlanna do dhéagóirí ó 10.45 – 11.30 r.n. gach lá agus do chuile aoisghrúpa gach tráthnóna ó 6.00 – 8.00 i.n. Ar chuala sibh faoin  “Ciúb Chruinne” (Earth Cube)? Bígí le Seán agus Síle Mundell   i bPhríomh Airéine na dTeaghlach, Dé Céadaoine 22 Lúnasa, 10 – 11.00 r.n. le tuiileadh eolais a fháil.  Beidh beochan trasna an chláir do ghach éinne.

Gráigh go fial:

Éistimís le scread na Cruinne agus lenár mbráithre agus siúracha atá ag fulaingt de bharr an díghrádú comhshaoil.
 Is féidir linn déanamh níos fearr ná sin. Is féidir linn difríocht a dhéanamh. Is féidir linn oibriú le chéile mar Theaghlach Domhanda lenár mBaile Comhchoiteann a chosaint. Bí ag faire amach dár “éic-nóiméid” trasna na Féile. “Cad atá ag tarlú don Uasal Beach?”  Bí id oilithreach glas:  ATHÚSÁID –ATHCHÚRSÁIL – LAGHDAIGH do lorg ar an timpeallacht; tá ár n-éic-oibrithe-deonacha anseo le cuidiú leat!

Roinnt athfhriotail ón Phapa Phroinsias faoin timpeallacht:

“Ba mhaith liom labhairt le gach duine atá ina chónaí ar an Phláinéad.  {...} Teastáionn comhrá uainn a mbeidh gach duine páirteach ann ós rud é go mbaineann sé linn go léir an dúshlán timpeallachta seo agus a fréamhacha daonna atá, mar dhúshlán, á chur fúinn  anois”. (Laudato Si’, 3, 14)

Cén sort domhain gur mhaith linn a fhágáil acu sin atá ag teacht inár ndiaidh, ag na páistí atá ag fás aníos anois?”
(Laudato Si', 160)

“ Labhraíonn an Chruinne ábhartha uilig go léir faoi ghrá Dé, faoina chion gan teora dúinn. Is iad, mar a déarfá, muirniú Dé dúinn cré, uisce, sléibhte – gach uile ní”. (Laudato Si’, 84)

“ Is é leas coiteann í an aeráid. Is le gach duine í agus is orainn uilig atá sí dírithe”. (Laudato Si’, 23)

ÁR  n-ÉIC-SCÉALTA

Foireann WMOF2018

Chuaigh mé suas ar mo rothar

 

 

Is féidir linn go léir rudaí beaga a dhéanamh

 

Léis an gealltanas a shíneadh, cliceáil anseo le do thoil.

Léigh ár mblag faoi conas atá WMOF ag éirí glas leis an tionscnamh  “Ár mBaile Comhchoiteann” anseo

Faigh tuilleadh amach faoin ár sonóg, Éirinn, le cliceáil anseo

 

Táimíd buíoch dár n-aistritheirí deonacha go léir a chabhraigh linn an leathanach seo a chur ar fáil i nGaeilge
 

Téigh i dteagmháil linn

WMOF2018 Office

Holy Cross Diocesan Centre,

Clonliffe Road, Dublin 3, Ireland

Lean muid