Maidir lenár lógó

Tá áthas orainn an lógó do Cruinniú Domhanda na dTeaghlach 2018 a chur i láthair. Go raibh maith agat.  Íoslódáil PDF cló-cháirdiúil de chiall an lógó annseo.  

Léigh, led thoil, na treoirlínte do úsáid an lógó annseo mar baineann téarmaí agus coinníollacha lena úsáíd.

 

                                            

 

 

 

 

 

 

Cruinniú Domhanda na dTeaghlach 2018

Ag croí an tsuaitheantais

At the Heart of the Logo

Tá an teaghlach ag croí an tsuaitheantais. Cuirtear baill éagsúla an teaghlaigh i láthair ag aoiseanna difriúla agus i rólanna difriúla  agus iad ag siúl i dteannta a chéile in aontacht agus i ngrá ag tabhairt lámh chúnta dá chéile ar aistear an tsaoil. Léirítear grá Dé ag lonnrú amach ón gcrois tríd an leathchiorcal ag tacú le agus ag clúdach  teaghlaigh uile an domhain. Áirítear  gach éinne, ní fhágtar éinne ar lár. Is baill thábhachtacha d’ár dteaghlaigh iad lánúin, aosaigh, singil, baintrigh, coisricthe, cléir, páistí agus tugtar cuireadh dóibh ar fad go dtí Cruinniú Domhanda Teaghlaigh 2018.

Imeacht Idirnáisiúnta agus Éiceolaíoch

WMOF2018 logo People and Earth

Taispeánann léarscáil an domhain clainnte ó chian is ó chóngar ag teacht go hÉirinn d’imeacht fíor-idirnáisiúnta. Cé nach bhfeicimíd ach píosaí de na hilchríocha, seasann siad don domhan ar fad; an baile coitianta a bhronn Dia ar theaghlaigh an domhain. Ina litir Laudato Si cuireann an Pápa Proinsias i gcuimhne dúinn go bhfuil ról an-tábhachtach ag teaghlaigh i gcaomhnú ár mbaile coitianta. Deir sé gur chuir Naomh Proinsias síos ar an domhan mar ‘deirfiúr lena roinnimíd ár saol agus máthair álainn a oscláíonn a baclainn chun sinn a chumhdach. (Cf. An Pápa Proinsias, Laudato Si: Ar chúram d’ár mbaile araon, n.1). Scrúdóidh Cruinniú Domhanda na dTeaghlach i mBÁC, Éire conas gur féídir lenár mbaile féin, an teaghlach, cabhrú linn cúram a dhéanamh d’ár mbaile coitianta

An Eaglais, teaghlach na dteaghlach

WMOF2018 Logo The Church

Macalla suaitheantais Arddheoise Bhaile Átha Cliath, deoise óstaithe Chruinniú Domhanda na dTeaghlach 2018, is ea an leathchiorcal dearg leis an gcrois in airde. Léiríonn an leathchiorcal agus an chrois “dóm na heaglaise”, teaghlach de theaghlaigh, á síorshaibhriú ag saol na neaglas baile’ (Pápa Proinsias, Lúcháir an Ghrá, n. 87) chomh maith le grá Dé ag teacht ón gcrois ag tógaint teaghlaigh an domhain ina baclainn. Cosnaíonn, cumhdaíonn agus tacaíonn an Eaglais le teaghlaigh sa suaitheantas mar a dheineann sí sa saol.  Nuair a bhíonn teaghlaigh níos láidre bíonn an tsochaí níos láidre agus bíonn an Eaglais níos láidre

An chrois

WMOF2018 Cross

Is í an chrois an siombal is tábhachtaí de ghrá féin-íobartach Íosa.  Tá an grá féin-íobartach i gcroí-lár an phósta agus saol an teaghlaigh. Cuirtear grásta an spioraid naoimh in iúl le gathaí ag teacht ón gcrois ag aontú ár dteaghlaigh i ngrá. Cónaíonn Íosa inár dteaghlaigh tríd an Spiorad Naomh agus neartaíonn Sé sinn chun ár gcrois féin a iompar agus Íosa a leanúint

Is siombal an chrois seo, chomh maith, de stair agus dúchas chríostaí na hÉireann. Seasann Crois an Phápa mar is fearr aithne uirthi i bpáirc an Fhionnuisce, ceann de pháirceanna cathracha faoi fhallaí is mó san Eoraip. Is ann a bhailigh os cionn milliún duine sa bhliain 1979 d’imeacht stairiúl eile chun fáilte, chun éisteachta agus chun guí le Naomh Eoin Pól II, a chéadbhunaigh Cruinniú Domhanda na dTeaghlach. Is é Criost a bhailíonn sinn agus a ghlaonn orainn teacht le chéile arís ag Cruinniú Domhanda na dTeaghlach 2018 i mBaile Atha Cliath.

An Tríonóid Naofa  

WMOF2018 Logo breakdown Swirl

“Lúcháir an Ghrá” tugann an Pápa Proinsias “beoshamhail na Tríonóide Rónaofa” go minic ar an bpósadh agus ar an teaghlach (cf. nos. 11, 121, 161, 314, 324). Nuair a thagann an teaghlach le chéile tríd an bpósadh i gcomh-féin íobairt, i machnamh agus i ngrá, léiríonn sé mistéir na Tríonóide Naofa agus tumann sé é féin sa “mhistéir a sileann an fíorghrá uaidh” (n. 63)

Úsáidtear guairneán trí-bhíseach na Seancheilteach chun an fhírinne seo a léiriú. Chífeá a leithéid de ghuairneáin ar sheanghalláin agus ar shéadchomharthaí ar fud na hÉireann. Nuair a tháinig an Chríostaíocht go hÉirinn, baineadh úsáid as an nguairneán trí-bhíseach nó “triskele” mar shiombal den Tríonóid Naofa, chomh maith leis an seamróg cáiliúil a bhaineann go dlúth le Naomh Pádraig. De réir traidisiúin, bhain Naomh Pádraig feidhm as an seamróg chun mistéir an Athar, an Mhic agus an Sprioraid Naoimh a mhíniú, iad aontaithe in aon teaghlach naofa, Dia amháin agus triúr Duine Diaga i gcomaoin foirfe an ghrá.

Áit agus Dáta 

Mar chuid de shuaitheantas na hócáide tá an áit agus dáta roghnaithe ag Pápa Proinsias chun Cruinniú Domhanda na dTeaghlach a thionóil: Baile Átha Cliath, Éire, 21ú-26ú Lúnasa 2018. Is mór an fhreagracht í agus cúis mhór lúcháire dúinn an ócáid seo a óstáil agus mar dhlúthchuid den suaitheantas féin, tugaimid cuireadh do theaghlaigh agus do dhaoine aonair ar fud na cruinne a bheith inár gcuideachta don ócáid. 

Dearadh agus úsáid

Ba é Ronan Lynch ó Lynch Design a chéadchum agus a dhear an suaitheantas do Chruinniú Domhanda na dTeaghlach 2018, le tacaíocht ó Aid to the Church in Need (Éire). 

Fógra cóipchirt

Is é Cruinniú Domhanda na dTeaghlach 2018 sealbhóir cóipchirt an tsuaitheantais. Úsáid neamhthráchtálach amháin ceadaithe ag Deoisí, Paróistí agus Eagraíochtaí Eaglaise. Caithfear cead a lorg chun é a úsáid ar aon bhonn eile. Tuilleadh eolais ar threoirlínte agus ar cheadanna an tsuaitheantais ach teagmháil a dhéanamh linn ar ríomhphost: marketing@worldmeeting2018.ie

An lógó i dteangacha eile

Tá an suaitheantas ar fáil sna teangacha seo a leanas:  Gaeilge, Béarla, Spáinnis, Fraincis, Gearmáinis, Iodáilis, Portaingéilis, Polainnis.

WMOF2018 Logo French
English French German Irish
Polish Italian Spanish Portuguese
WMOF2018 Logo Arabic WMOF2018 Logo Chinese
Arabic Chinese Rómáinis  Catalóinis


Cnaipe Gréasáin Chruinniú Domhanda na dTeaghlach 2018                              

Web button

Más mian leat nasc le suíomh gréasáin Chruinniú Domhanda na dTeaghlach 2018 a chur ar do shuíomh gréasáin féin, is féidir leat ár gcnaipe gréasáin a chur ar do leathanach agus an íomhá a cheangal le hipearnasc le www.worldmeeting2018.ie.  Chun an cnaipe gréasáin a iarraidh, déan teagmháil linn trí r-phost ag marketing@worldmeeting2018.ie

 

Táimíd buíoch dár n-aistritheirí deonacha go léir a chabhraigh linn an leathanach seo a chur ar fáil i nGaeilge

Téigh i dteagmháil linn

WMOF2018 Office

Holy Cross Diocesan Centre,

Clonliffe Road, Dublin 3, Ireland

Lean muid