Cad é WMOF 2018

Cad é WMOF2018?

Roghnaigh an Pápa Proinsias Baile Átha Cliath leis an chéad  tionól eile de Chruinniú Domhanda na dTeaghlach a óstáil ó’n 21ú go dtí an 26ú Lúnasa 2018, leis an téama “Soiscéal an Teaghlaigh: Lúcháir don Domhan”.  Is mór an onóir agus an bheannacht é seo don Eaglais i nÉirinn agus don tír féin.

Ar siúl gach trí bliana, tugann an mór-imeacht idirnáisiúnta seo le chéile teaghlaigh ó gach cearn den domhan le ceiliúradh, guí agus machnamh a dhéanamh ar thábhacht lárnach an phósta agus an teaghlaigh mar chloch choirnéil ár mbeatha, an tsochaí agus na hEaglaise. Tá trí príomh-chuid lárnach ins an imeacht: 

 • Dé Luain 21 Lúnasa Oscailt Náisiúnta de Chruinniú Domhanda na dTeaghlach 2018 ag an am céanna i ndeoisí uile na hÉireann.
 • 22 go 24 Lúnasa, Comhdháil Trí Lá. Gach lá déanfar machnamh ar an téama “Soiscéal an Teaghlaigh: Lúcháir don Domhan” roghnaithe ag an bPápa agus béidh príomh-chlár saibhriúil do dhaoine fásta de eochairchainteoirí , de cheardlanna, cainteanna, fianaisí agus díospóireachtaí; clár tarraingteach agus corraitheach do dhaoine óga chomh maith le gníomhaíochta spraoi do pháistí. Béidh ceiliúradh Eocairisteach gach lá chomh maith le gníomhaíóchtaí paidriúla, teaspántais, imeachtaí cultúrtha agus léirithe ceolmhara. 
 • Dé Sathairn 25 Lúnasa, Féile do Theaghlaigh,  imeacht speisialta i bhfoirm coirm cheoil in atmasféar paidriúil agus lúcháireach, ina roinnfear scéalta pearsanta creidimh ó theaghaigh ó ilchríocha an domhain.
 • Dé Domhnaigh 26 Lúnasa críochnóidh Cruinniú Domhanda na dTeaghlach 2018  le Ceiliúradh Solúnta Eocairisteach  a chruinneoidh le chéile na mílte daoine as  Éirinn agus as áiteanna ar fud an domhain.

About WMOF2018Grianghraf le: Des McMahon

Béidh na príomh-imeachtaí ar siúl i gCumann Ríoga Bhaile Átha Cliath (RDS), ionad mór comhdhála, i Staidiam Pháirc an Chrócaigh agus i bPáirc an Fhionnuisce, chomh maith le hionaid eile timpeall na cathrach.  Tá sé i gceist freisin go mbéidh imeachtaí gaolmhara ar siúl, ina measc fáiltiú roimh ghrúpaí idirnáisiúnta, ar fud oileán na hÉireann.  Béidh gá le ticéid le freastal ar na himeachtaí go léir.  

Táimíd ag súíl go mbéidh na mílte, idir teaghlaigh agus daoine aonair, ó ar fud na hÉireann agus ar fud an domhain ag freastal ar na himeachtaí.  Tiocfaidh cuid de na daoine le chéile i ngrúpaí, daoine eile ina naonar agus daoine eile mar bhaill d’eagraíocht.  Tugtar cuireadh do aosánaigh, ógánaigh agus páistí páirt a ghlacadh sa Chruiniú. 

Roimh an chruinniú tábhachtach agus lúcháíreach seo béidh clár caiticéis/oideachas creidimh a d’ullmhaigh an Eaglais i nÉirinn le húsáíd ag Eaglaisí i nÉirinn agus ar fud an domhain.    Is ardán caiticeasmach idirghníomhach ilmheáin an clár Amoris: Labhraimís fán teaghlach d’acmhainní a bhéas ar fáil ar ár suíomh idirlín agus le h-aip tiomnaithe.  Tarraingíonn sé go mór as an Aitheasc Aspalda Amoris Laetitia ('Lúcháir an Ghrá'), eisithe ag an Phápa Proinsias i Márta 2016 ag leanacht ó na Sionaid ar an an teaghlach i 2014 agus 2015.  Ullmhaíodh paidir oifigiúil, lógó, íocón agus iomann go speisialta do WMOF2018 mar ghnéithe bunaidh den turas ullmhúcháin don Chruinniú Domhanda. 

An Dicastery don Tuath, don Teaghlach agus don Bheatha

Tá Cruinniú Domhanda na dTeaghlach á chur chun cinn ag Dicastery an tSuí Naofa don Tuath, don Teaghlach agus don Bheatha.  I Meán Fómhair 2016 thug an Dicastery seo le chéile an Chomhairle Phointifiúil don Tuath, an Chomhairle Phointifiúil don Teaghlach agus An tAcadamh Pointifiúil don Bheatha.  ‘Sé Cinnire an Dicastery nua an Cairdinéal-Tofa Kevin Joseph Farrell, a rugadh i mBaile Átha Cliath agus a bhí roimhe seo ina easpog ar Dallas, Texas ins na Stáit Aontaithe.

Baile Átha Cliath, an Deoise Óstach

Eagraíonn deoise óstach, roghnaithe ag an bPápa, WMOF2018.  Do Chruinniú 2018 roghnaigh an Pápa Proinsias Ard-Deoise Bhaile Átha Cliath in Éirinn.  Chun an obair a chur i gcrích tá foireann ceaptha ag Ard-Deoise Bhaile Átha Cliath le hobair leis na teaghlaigh, daoine óga, mná agus fir, cléir, daoine le móid chrábhaidh agus daoine eile ó ar fud na hÉireann a bhéas páirteach i bpleanáil na himeachta.  Ceapadh an tAthair Timothy Bartlett mar Rúnaí Ginearálta agus Anne Griffin mar Bhainisteoir Ginearálta do WMOF2018.

An mbéidh an Pápa Proinsias i láthair ag Cruinniú Dom handa na dTeaghlach 2018?

Ar an 21ú Márta 2018, dheimhnigh an Pápa Proinsias go mbeidh sé ag taisteal go hÉirinn le páirt a ghlacadh i gCruinniú Domhanda na dTeaghlach, a bhéas ar siúl i mBaile Átha Cliath ón 21-26 Lúnasa 2018. Cuirfidh a chuairt áthas mór ar Chaitlicigh Éireannacha agus ar dhaoine eile, agus muid ag ullmhú le fáilte a chur roimh an tAthair Naofa agus na mílte teaghlach ó gach cearn den domhan go hÉirinn don imeacht íontach seo. Beidh an Pápa Proinsias i láthair ag Féile na dTeaghlach i bPáirc an Chrócaigh Dé Sathairn 25 Lúnasa agus ceiliúrfaidh sé Aifreann amuigh faoin aer i bPáirc an Fhionnuisce Dé Domhnaigh 26 Lúnasa. Tabhair cuairt ar ár leathanach Ticéid agus Clárú le tuilleadh eolais a fháil. 

Pope Francis by Jeffrey Bruno - WMOF2018Grianghraf le: Jeffrey Bruno

Eolas fán Chomhlucht

Le bheith ábalta Cruinniú Domhanda na dTeaghlach 2018 a phleanáil agus a reachtáil, bunaíodh agus cláraíodh comhlucht teoranta le barantas in Éirinn i 2016.  ‘Sé ainm an chomhluchta World Meeting of Families 2018 Limited by Guarantee, leis an uimhir chláraithe 590403.

Leis an aidhm a bhaint amach tá Cruinniú Domhanda na dTeaghlach 2018 tiomanta ar:

 • Clár caiticéise agus soiscéalaithe a ullmhú agus a chur chur cinn roimh na himeachtaí, in Éirinn agus ar fud an domhain.
 • Tacú le forbairt struchtúir thréadacha a fheidhmeoidh mar bhunús le forbairt leanúnach creidimh i ndiaidh Cruinniú Domhanda na dTeaghlach 2018.
 • Lógó corporáideach agus cibé ábhair eile a bhéas riachtanach le Cruinniú Domhanda na dTeaghlach 2018 agus a phríomh-aidhm a chur chun cinn a dhearadh, a fhoilsiú agus a cheadúnú.
 • Ionaid a fháil ar cíos, seirbhísí, árachas, sláinte agus sábháilteacht a eagrú do óstáil na nimeachtaí éagsúla.
 • Foireann agus oibrithe deonacha a earcú agus a oiliúint le tabhairt faoi Chruinniú Domhanda na dTeaghlach 2018 a ullmhú agus a chur i gcrích agus le leanúint ag tairgeadh seirbhíse i misiún na hEaglaise sa todhchaí.
 • Ábhair agus seirbhísí spioradálta a chur ar fail dóibh siúd a bhéas ag glacadh páirt i gCruinniú Domhanda na dTeaghlach 2018 agus
 • Tacaíocht cuí a thabhairt do na socraithe chun an tairgead atá riachtanach leis na costaisí a bhaineas le baint amach na naidhmeanna seo a bhailiú.

‘Sé an tÁrdEaspog Diarmuid Martin Cathaoirleach an Bhord Stiúrthóirí.  ‘Siad na stiúrthóirí eile: Fr Timothy Bartlett, Mons. Paul Callan, Mr. Paul Corcoran, Bishop Francis Duffy, Mr Michael Duffy, Ms. Barbara Gilroy, Mons. Kieran McDermott, Mr. John McGouran, Mr. Declan McSweeney, Bishop Denis Nulty, Ms. Deirdre O’Rawe, Ms. Anne Young, Rúnaí Comhluchta: Mr. Edmond O’Connor.  ‘Sé seoladh na hoifige cláraithe: World Meeting of Families 2018, Holy Cross Diocesan Centre, Clonliffe Rd., Dublin 3, Ireland, Eircode D03 P2E7.

Táimíd buíoch dár n-aistritheirí deonacha go léir a chabhraigh linn an leathanach seo a chur ar fáil i nGaeilge

Téigh i dteagmháil linn

WMOF2018 Office

Holy Cross Diocesan Centre,

Clonliffe Road, Dublin 3, Ireland

Lean muid